Gør en forskel som GCP-inspektør i Lægemiddelstyrelsen

Dette job er udløbet

Vil du være med til at være borgernes vagthund og sikre, at nye lægemidler godkendes på grundlag af velgennemførte lægemiddelforsøg? Så har du nu muligheden for at blive vores nye kollega som Good Clinical Practice (GCP)- lægemiddelinspektør og levere samfundsnyttigt arbejde i europæisk topklasse.

Om stillingen
Du bliver en del af en gruppe på ca. ti inspektører, der udfører nationale og internationale inspektioner, sidstnævnte både i og uden for EU. Som lægemiddelinspektør skal du planlægge, udføre og rapportere inspektioner i samarbejde med teamets øvrige GCP-inspektører samt EU-kolleger.

Vi inspicerer alle typer af humane og veterinære kliniske lægemiddelforsøg samt kliniske afprøvninger af medicinsk udstyr på f.eks. sygehuse, klinikker, sponsorer, kontraktorganisationer og GCP-enheder. Vi har fokus på forsøgspersonernes sikkerhed og rettigheder og på de kliniske datas troværdighed.

En del af inspektionerne udføres på vegne af det Europæiske lægemiddelagentur (EMA).

Du vil primært arbejde sammen med andre som del af et inspektionsteam. Da inspektionerne foregår i både ind- og udland, skal du påregne en del rejsedage og være indstillet på at være fleksibel.

Din uddannelse, erfaring og personlige kvalifikationer
Vi søger en god kollega med en akademisk baggrund inden for et natur- eller sundhedsfagligt speciale. Du har 3 – 5 års erfaring med kliniske lægemiddelforsøg, kliniske afprøvninger af medicinsk udstyr og/eller bioækvivalens forsøg (LCMS) inden for lægemiddeludvikling. Vi ser også gerne, at du har følgende kompetencer og kvalifikationer:

Du har gode formuleringsevner både skriftligt og mundtligt på såvel dansk som engelsk. Erfaring med monitorering/audits og arbejde med kvalitetsstandarder samt at du har kørekort er en fordel.

Vi lægger vægt på, at du som person:

  • kan samarbejde, er målrettet og tager det som en selvfølge at overholde tidsfrister
  • har pondus og kan stå fast over for autoriteter, når det er nødvendigt
  • bevarer overblikket i pressede situationer
  • er diplomatisk, har situationsfornemmelse og et godt humør
  • arbejder struktureret og er med til at udvikle og optimere vores arbejdsgange
  • har lyst til at være på farten, da der vil være rejseaktivitet i ind- og udland.

Vi tilbyder: Et job i europæisk topklasse
Jobbet som GCP-inspektør er krævende og spændende. Både fordi det er en vigtig funktion, men også fordi vi er ambitiøse i Lægemiddelstyrelsen. Lægemiddelstyrelsen arbejder systematisk med at udvikle sig til en fantastisk arbejdsplads og med at komme i europæisk topklasse. Det betyder, at du kan se frem til gode fysiske og tekniske rammer, afvekslende arbejdsopgaver, et uformelt miljø, gode kollegaer og muligheder for personlig og faglig udvikling.

Om ansættelsen
Du bliver ansat som specialkonsulent efter gældende overenskomst mellem Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation.

I Lægemiddelstyrelsen træffer vi afgørelser i myndighedssager, og derfor er det vigtigt for os, at der ikke kan stilles spørgsmålstegn ved vores habilitet. Derfor er det en forudsætning for ansættelse i Lægemiddelstyrelsen, at du ikke ejer aktier, anparter, andele eller lignende i en lægemiddel- og/eller medicovirksomhed. Ejer du i dag såkaldte medarbejderaktier i en lægemiddel- og/eller medicovirksomhed, har du dog en vis periode til at afhænde disse aktier.

Kontakt os gerne 
Få mere at vide om stillingen ved at ringe til sektionsleder Annette Byrholt Hansen på tlf. 44 88 92 72,  teamleder GCP-GVP inspektioner Line Michan på tlf. 44 88 95 35 eller lægemiddelinspektør Per O. Jansson på  25 26 52 79.

Er du interesseret?
Klik på “Søg job” og send os din ansøgning med CV og eksamensbevis. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 33-34.

Om Lægemiddelstyrelsen
Lægemiddelstyrelsen er en del af Sundheds- og Ældreministeriet og myndighed for godkendelse og overvågning af lægemidler, medicinsk udstyr og kliniske forsøg samt administration af apoteksstrukturen. Vores mission er effektive, sikre og tilgængelige lægemidler og medicinsk udstyr til gavn for patienter og samfund. Vi er ca. 475 medarbejdere og i samarbejde løser vi en vigtig opgave på grundlag af dansk og europæisk lovgivning og med øje for opdragsgivere, borgere, virksomheder og samarbejdspartnere. Vi indgår i den forbindelse i en række europæiske og internationale samarbejder og stræber efter at indtage en ledende rolle på europæisk plan.

Vores vision er at være en styrelse i europæisk topklasse med meningsfuldt arbejde, høj faglighed og udviklingsmuligheder i balance med gode fysiske rammer og fokus på sundhed og medarbejdertrivsel.