Funktionelle Lidelser, Aarhus Universitetshospital søger en reservelæge til ledig vikariat i en uklassificeret stilling Vi søger en læge til stilling på 37 timer pr. uge. Stillingen er et begrænset vikariat fra den 1. september 2023 til og med den 30. juni 2024.

Dette job er udløbet

Stillingen er oplagt til dig, der overvejer psykiatri, almen medicin, neurologi, reumatologi eller samfundsmedicin som speciale, men uanset specialeønske vil opnåelse af større klinisk erfaring om patienter med funktionelle lidelser være en stor ballast i lægelivet, da disse patienter præsenterer sig på alle hospitalsafdelinger og ofte kan være en diagnostisk udfordring. Så vi vil også gerne høre fra dig, hvis du for eksempel har færdiggjort I-stilling i psykiatri eller et somatisk speciale og måske venter på H-stilling eller er i tvivl om specialevalg.

Interesserer du dig for

 • at lære om funktionelle lidelser.
 • snitfladerne mellem det psykiatriske og det somatiske .
 • diagnostik inden for det somatiske og psykiatriske.
 • behandling både med psykoterapi og medicin.
 • et stærkt tværfagligt samarbejde.

Så er det dig, vi har brug for.

Funktionelle Lidelser har regionsfunktion og fra april 2022 højtspecialiseret funktion for behandling af funktionelle lidelser. Vi udreder og behandler desuden patienter for helbredsangst og patienter med kroniske funktionelle smerter. Behandlingen af kronisk nonmaligne smerter foregår i Smerte- og Hovedpineklinikken i et samarbejde med Neurologi.
Vi har et tæt samarbejde med andre klinikker og forskningsafdelinger i Danmark og internationalt.
Aktuelt er der ansat en professor, fem overlæger, to afdelingslæger og vi har uddannelsesstillinger i henholdsvis socialmedicin og psykiatri. Desuden er der ansat psykologer, statistikere, it-udviklere, socialrådgiver samt administrativt personale – i alt cirka 50 ansatte, hvoraf omkring halvdelen er eksternt finansierede.

Patientforløbene i afdelingen er diagnosticering ved hjælp af diagnostiske semistrukturerede interview (SCAN), psyko-edukative tilbud og gruppe- eller individuel behandling. Vi tilbyder også internetbaserede terapiforløb.

Se yderligere beskrivelse af afdelingen på vores hjemmeside http://funktionellelidelser.dk/

Der er gode muligheder for at deltage i møder og undervisning i og uden for afdelingen.
Vi vil, afhængigt af ansøgerens kvalifikationer, tilrettelægge en oplærings- og uddannelsesplan inden for det funktionelle arbejdsområde. Hvis du er forskningsinteresseret, vil der være gode muligheder ved afdelingen.

Vi forventer, at du

 • har interesse i at dygtiggøre dig inden for udredning og diagnostik samt psyko-edukation til patienter med funktionelle lidelser (BDS) og kronisk nonmaligne smerter
 • er fleksibel i forhold til at kunne arbejde både i Funktionelle Lidelser med patienter med Bodily Distress Syndrom (BDS) og eventuelt også i vores funktion i Smerte- og Hovedpineklinikken
 • interesserer dig for afdelingens videnskabelige kliniske undersøgelser og aktiviteter i øvrigt
 • har gode samarbejdsevner til at indgå i et tværfagligt miljø

Det kan være en fordel, at du har erfaring fra psykiatrien.

Vi kan tilbyde dig

 • at arbejde i et spændende og inspirerende miljø med en uhøjtidelig stemning
 • et stort engagement, hvor vi er åbne overfor nye idéer og input
 • en arbejdsplads, hvor vi har det godt sammen på tværs af faggrupper
 • gode muligheder for selv at få indflydelse på arbejdstilrettelæggelsen
 • at vi lægger stor vægt på, at kvalitet altid går forud for produktion
 • tæt sparring og oplæring af erfarne læger i afdelingen.

Stillingen er vagtfri.

Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst. Stillingen er betinget af en tilfredsstillende autorisation samt en tilfredsstillende børneattest.

Nærmere oplysninger om stillingen fås hos ledende overlæge i Funktionelle Lidelser Riitta Thrane på 2960 4161 eller på riitthra@rm.dk og chefsygeplejerske Lis Hartmann på 2912 0718 eller på lis.hartmann@rm.dk

Samtaler forventes afholdt i uge 23, 2023.

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret.

Søg stillingen via “søg job”-knappen.