Forskningsansvarlig overlæge, Regionshospitalet Viborg En stilling som forskningsansvarlig overlæge i kirurgi ved Hospitalsenhed Midt, Regionshospitalet Viborg, er ledig til besættelse pr. 1. oktober 2022 eller efter aftale.

Dette job er udløbet

Om stillingen
Vi ønsker en speciallæge i kirurgi med erhvervet ph.d. eller tilsvarende grad og som er aktiv forsker. Vi lægger vægt på høj faglig ekspertise og lyst til at arbejde med forskning. Din opgave vil være at fastholde et stærkt forskningsmiljø, der inddrager såvel læger som sygeplejersker og studerende.

Stillingen vil være fordelt med 20% forskning og 80% klinik, evt en anderledes fordeling hvis du selv medbringer frikøb til forskning. Der vil være stor fleksibilitet i forhold til hvordan du tilrettelægger dine forskningsdage.

Du vil indgå i et relevant fagligt team, afhængig af kompetencer og præferencer, hvor du vil deltage i de funktioner, som generelt følger af ansættelse som overlæge i kirurgi. Du vil skulle indgå i vagtfunktion på lige fod med afdelingens andre speciallæger, herunder have bagvagter. Bagvagten er 9-skiftet og døgndækkende som tilstedeværelsesvagt. Der er stuegangsvagt lørdag og søndag og akut operationsvagt alle hverdage 8-18. Alle vagter deles blandt alle speciallæger i afdelingen.

Foruden bagvagt er der døgndækket mellemvagt.
Alle ugens 7 dage bliver forvagten passet af akutafdelingen fra 8-23.

Bagvagten dækker brystkirurgi fra 15-8 og i weekender.

Stillings- og funktionsbeskrivelse kan hentes her.

Om afdelingen
Kirurgi har ud over kirurgisk gastroenterologi også en sektion med brystkirurgi og en sektion med karkirurgi.

Afdelingen er opdelt i 8 teams: øvre gastroenterologi, colonkirurgi, brystkirurgi, akutkirurgi, dagkirurgi, karkirurgi, varicer og sårcenter.

Afdelingen prioriterer undervisning og forskning højt. Afdelingen har tilknyttet 2 projektsygeplejersker og er aktuelt involveret i mange multicenter studier. Aktuelt har afdelingen en ph.d. studerende tilknyttet. Der er et godt og veletableret samarbejde med hospitalets øvrige afdelinger omkring forskningsprojekter, såvel som veletablerede samarbejder med de øvrige hospitaler i Danmark.

Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.200 ansatte samt et budget på ca. 2,4 mia. kr. årligt.

De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.

Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk

Om løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området.

Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.

Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Kirurgisk Afdeling.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til cheflæge Uffe Schou Løve, tlf. 7844 6301.

Din ansøgning
Din ansøgning indeholdende dokumentation for uddannelse, specialuddannelse, tidligere beskæftigelse m.v. skal sendes elektronisk og være os i hænde senest den 7/6-2022.
Der forventes afholdt ansættelsessamtale d. 22/6.

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Søg stillingen via “søg job”-knappen.