Forskerstilling ved Arbejds- og Socialmedicinsk Afdeling, Holbæk Sygehus Vi søger en forsker til en 1-årig forskningsstilling ved Arbejds- og Socialmedicinsk afdeling på Holbæk Sygehus.

Dette job er udløbet

Afdelingen arbejder både forskningsmæssigt og klinisk med sammenhængen mellem arbejde og helbred.

I den opslåede stilling skal forskeren bidrage til at undersøge sammenhængen mellem mentalt helbred og marginalisering fra arbejdsmarkedet. Denne problemstilling ønskes belyst gennem kvalitative interviews med borgere, der står uden for arbejdsmarkedet samt gennem registerstudier. Afdelingen leverer lægefaglig kompetence til de kommunale rehabiliteringsteam og har derfor interesse i at få belyst relationen mellem mentalt helbred og marginalisering især i den kontekst.

Der er netop opstartet et ph.d. projekt, der har til formål at undersøge om sværere psykiatrisk sygdom er medvirkende til at en gruppe af unge ikke opnår fodfæste på arbejdsmarkedet. Der vil indgå samarbejde med den ph.d. studerende om kvalitativ analyse af interviewdata samt om møder i de kommunale Jobcentre.

Ansøger skal have dokumenteret erfaring med udførelsen af kvalitative interviews blandt borgere med mentale helbredsproblemer samt dokumenteret erfaring og viden om de kommunale rehabiliteringsteam. Desuden vil det være et plus at have erfaring fra arbejde med registerdata.

Den faglige baggrund kan være Folkesundhedskandidat, læge eller en mellemlang videregående uddannelse med overbygning.

Der bliver stillet kontorfaciliteter til rådighed i Forskningens Hus på Holbæk Sygehus og den ansatte forsker vil blive superviseret af afdelingens professor i samarbejde med afdelingens øvrige forskere.

Løn efter den gældende overenskomst med den ansattes faglige organisation.

Stillingen kan tiltrædes pr 1/1-19 eller snarest derefter.

Eventuelle spørgsmål vedrørende stillingen rettes til professor Ole Steen Mortensen, osm@regionsjaelland.dk

Ansøgningsfrist 15.12.18

Ansættelsessamtaler 20.12.18

Kontaktperson(er):
Navn: Ole Steen Mortensen
Stilling: Overlæge
Email: osm@regionsjaelland.dk
Telefon: 59489863Navn: Jane Merethe Liin
Stilling: Lægesekretær
Email: janl@regionsjaelland.dk
Telefon: 59489861

Om Holbæk Sygehus
Holbæk Sygehus er en innovativ arbejdsplads med masser af muligheder for personlig og faglig udvikling. Vi vil være førende i diagnostik og behandling af almene og hyppigt forekommende sygdomme, og vi har velfungerende forskningsmiljøer på disse områder.

Vi er et ambitiøst og veldrevet sygehus med en flad ledelsesstruktur – så vejen fra idé til handling er kort. Vi glæder os til at byde dig velkommen på holdet. Du kan se mere om Holbæk Sygehus her.