Fodkirurg og ansvarlig for Sårklinikken søges til overlægestilling på Ortopædkirurgisk Afdeling, Regionshospitalet Randers Fodkirurg og ansvarlig for Sårklinikken søges til overlægestilling på Ortopædkirurgisk Afdeling, Regionshospitalet Randers

Dette job er udløbet

Vi søger en overlæge med subspeciale i fod/ankelkirurgi ved Ortopædkirurgisk Afdeling fra 1.5.2023 eller snarest efter aftale. Stillingen er en fuldtidsstilling på 37 timer pr. uge.

Om stillingen
Vi søger en energisk, grundig og idérig speciallæge, der har en bred efteruddannelse indenfor fod/ankelkirurgi og samtidig interesse for sår/amputationskirurgi i samarbejde med vores sårklinik.

Afdelingen varetager fod/ankelkirurgi på regionsfunktionsniveau, hvilket forsat vil være en af afdelingens højt prioriterede områder både indenfor kirurgisk kvalitet og uddannelse.

Afdelingen har traumemodtagelse med tilstedeværelsesvagt af ortopædkirurgisk bagvagt og for/mellemvagt – stillingen indgår i døgndækkende bagvagt.
Vi ønsker en kollega med høj faglig ekspertise og lyst til uddannelse af yngre læger, sygeplejersker og andet personale. Du skal have lyst til både at være kirurgisk ekspert og en god kollega – vi sætter pris på en uformel omgangstone og er afhængige af at alle bidrager til fællesskabet, så afdelingen kan være en god arbejdsplads for alle ansatte.

Vi forventer derudover

– at du deltager i forskning og udvikling

– at du deltager i kvalitetssikring og arbejde med patientsikkerhed

– at du deltager i undervisning af lægestuderende

– at du gerne vil supervisere og uddanne yngre læger på daglig basis

– at du samarbejder tæt tværfagligt med sårklinikkens personale og oversygeplejersken

– at du deltager i administrative opgaver

Vi tilbyder

– en rigtig god afdeling med en dynamisk lægestab

– en flad ledelsesstruktur med mulighed for at få indflydelse

– gode muligheder for forskning med støtte fra hospitalets Forskningsstøtteenhed

Om Ortopædkirurgisk Afdeling
Ortopædkirurgisk Afdeling består af en lægestab på 36 læger, heraf 16 speciallæger. En overlæge er uddannelsesansvarlig overlæge og afdelingen har 3 kliniske lektorer ved Aarhus Universitet. Vi har KBU-læger, introlæger og HU-læger i uddannelse.

Afdelingen varetager hovedfunktion indenfor fagområderne håndkirurgi, traumatologi og hofte/knæalloplastikkirurgi samt regionsfunktion indenfor fodkirurgi og skulder/albuekirurgi.

Afdelingen omfatter ambulatorium, sengeafdeling og sårklinik. Operationer foregår på OP, dagkirurgisk og i ambulatoriet. Afdelingen har det lægefaglige ansvar for Skadestuen.

Afdelingen har fælles afdelingsledelse i overafdelingen Ortopædkirurgi, Operation og Intensiv og har dermed 2 chefoverlæger for hhv. ortopædkirurgi og anæstesi samt 1 oversygeplejerske.

Sårklinikken har tilknyttet endokrinolog, fodterapeut og bandagist.

Se nærmere om Regionshospitalet Randers og afdelingen på www.regionshospitaletranders.dk/afdelinger/ortopaedkirurgi

Om løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området.

Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.

Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Regionshospitalet Randers, Ortopædkirurgisk, Operation og Intensiv.
 
Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til:

Cheflæge Michael Tjørnild, tlf. 2074 3410 eller mictjo@rm.dk

Skema til bedømmelse af lægefaglige kompetencer bedes udfyldt https://www.rm.dk/om-os/organisation/koncern-hr/lon–og-personaleforhold/rekruttering-og-ansattelse/ansattelse-af-speciallager/ ligesom CV med oplysninger om uddannelse, undervisningserfaring og evt. videnskabelig produktion.

Din ansøgning
Ansøgningen skal være os i hænde elektronisk senest torsdag den 23.02.2023 kl. 12.00, med dokumentation for uddannelse, specialuddannelse, tidligere beskæftigelse m.v. samt udfyldt skema til bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som overlæge i Region Midtjylland.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i begyndelsen af uge 9.

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Søg stillingen via “søg job”-knappen.