Fellowship i fagområdet Akutkirurgi ved Mave- og Tarmkirurgi, Aarhus Universitetshospital Ved Mave- og Tarmkirurgi, Aarhus Universitetshospital (AUH) udbydes en 1-årig fellowship stilling i fagområdet Akutkirurgi og Traumatologi.

Dette job er udløbet

Under ansættelsen får du en vejleder og tidligt i forløbet lægges en individualiseret uddannelsesplan, med henblik på, at du kan kvalificere dig til UEMS eksamen i Emergency Surgery, herunder rotation forbi andre teams og relevante specialer. For krav til godkendelse til eksamen og oplysninger om krævede teoretiske og praktiske kompetencer henvises til www.uemssurg.org.

Mave- og Tarmkirurgi, AUH varetager alle former for akutkirurgi hos børn og voksne med undtagelse af herniekirurgi. Afdelingen er Traumecenter Level 1 og Blødningscenter for Region Midt. Afdelingen er fagområdeinddelt i teams. Ud over akutteamet, der varetager behandlingen af alle akutte patienter, er der 4 teams med højtspecialiserede funktioner inden for det mavetarmkirurgiske område. Afdelingen varetager tillige, på hovedfunktionsniveau, et bredt udsnit af generelle kirurgiske lidelser i mave-tarmkanalen.

Stillingen ønskes besat med en speciallæge i kirurgi, der ønsker videreuddannelse inden for fagområdet. Ansøgere med minimum 1 – helst 2 års ansættelse som afdelingslæge foretrækkes. Speciallæger fra alle regioner kan ansøge.

Da der er tale om en tidsbegrænset stilling, vil det være hensigtsmæssigt, hvis du har forhåndsaccept fra relevant ledelse i forhold til evt. nødvendig orlov.

Afdelingen har en stor forskningsaktivitet, som ledes af afdelingens tre professorer. Der vil således være gode muligheder for forskning. Det er et krav for at kunne certificeres som akutkirurg, at man har lavet forskning inden for fagområdet.

Vagtfunktionen vil på ansættelsestidspunktet være 12 skiftet tilstedeværelsesvagt, med to-holdsdrift på hverdage og 1-holdsdrift på lørdage-søndage og helligdage samt en 12 skiftet dagtjeneste kl. 9-15 lørdage-søndage.

Løn- og ansættelsesvilkår iht. gældende overenskomst. Ansættelse er betinget af tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation.
Funktionsbeskrivelse kan ses her.

Ansøgning om ansættelse i stillingen fremsendes med en motiveret ansøgning og ansøgers kvalifikationer vil blive bedømt ud fra de 7 lægeroller. Endvidere vedlægges CV, omfattende publikationsliste, speciallægeautorisation samt dokumenteret operationsliste.

Udførlig stillingsbeskrivelse og uddannelsesplan afhandles endeligt efter ansættelsen og efter vurdering af eksisterende kompetencer.

Begrænsning

Stillingen er tidsbegrænset og ansættelsen ophører efter 12 måneder i henhold til ansættelsesbrevet.

Yderligere oplysninger og nærmere beskrivelse af stillingens indhold kan fås ved henvendelse til David Reiss Axelsen, afdelingslæge på mail davaxe@rm.dk.

Ansøgningen samt relevante bilag skal være modtaget senest den 1. maj 2023.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 20, 2023.

Ansættelsesstart pr. 1. september 2023 eller efter aftale.

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Søg stillingen via “søg job”-knappen.