Fellowship i fagområdet Akut Kirurgi ved Mave- og Tarmkirurgi, Aarhus Universitetshospital Der udbydes en fellowship-stilling i fagområdet Akut Kirurgi til besættelse 1. marts 2020 eller efter aftale. Uddannelsesforløbet har til sigte at kvalificere ansøgeren til fagområdeanerkendelse fra Dansk Kirurgisk Selskabs sektion for Akut Kirurgi (www.danskkirurgiskselskab.dk).

Dette job er udløbet

Om afdelingen
Mave- og Tarmkirurgi, Aarhus Universitetshospital varetager alle former for akutkirurgi hos børn og voksne med undtagelse af herniekirurgi. Afdelingen er Traumecenter, Level 1 og Blødningscenter for Region Midt. Afdelingen har højtspecialiseret funktion indenfor hele den kirurgiske gastroenterologi med undtagelse af børnekirurgi og varetager tillige på hovedfunktionsniveau et bredt udsnit af generelle kirurgiske lidelser.

Som Fellow i akut kirurgi fungerer man som afdelingslæge med fast daglig funktion i akutteamet. Det daglige arbejde består af bagvagtsfunktion, stuegang i sengeafsnittene herunder intensivt og børnekirurgisk afsnit. Varetagelse af det akutte operationsleje, samt elektive og subakutte operationer under fagområdet. Herudover kommer akutte tilsyn og operationer.

Fagområdegodkendelse forudsætter bestået UEMS eksamen i Emergency Surgery. For krav til godkendelse til eksamen og oplysninger om krævede teoretiske og praktiske kompetencer henvises til www.uemssurg.org. Ved ansættelsen tilrettelægges et individuelt uddannelsesprogram i samarbejde med egen afdeling medhenblik på opnåelse af de krævede kompetencer.

Målgruppen er speciallæger i Kirurgi, der ønsker videreuddannelse indenfor fagområdet. Ansøgere med minimum et års og helst to års ansættelse som Afdelingslæger foretrækkes. Speciallæger fra alle Regioner kan ansøge.

Det er en forudsætning for, at komme i betragtning til disse stillinger, at der er forhåndsaccept fra relevant ledelse i forhold til evt. nødvendig orlov.

Det forventes, at ansøgere har publiceret minimum et videnskabeligt arbejde, som førsteforfatter i et peer-reviewed tidsskrift.

Der er vagtforpligtigelse med 10-skiftet tilstedeværelsesvagt, to-delt i hverdage og døgnvagt i weekender.

Stillingen er tidsbegrænset og ansættelsen ophører efter 12 mdr. iht ansættelsesbrevet.

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation.

Ansøgning om ansættelse i fellowship sker ved, at sende en motiveret ansøgning. Ansøgningen skal udformes med henvisning til de 7 lægeroller. Skema kan hentes her og bedes udfyldt. Endvidere vedlægges CV omfattende pubilkationsliste, speciallægeautorisation samt dokumenteret operationsliste.

Udførlig stillingsbeskrivelse og uddannelsesplan afhandles endeligt efter ansættelsen efter vurdering af eksisterende kompetencer.

Har du brug for flere oplysninger, er du velkommen til at kontakte ledende overlæge Lone S. Jensen på loneje@rm.dk eller på 4013 2224.

Ansøgningsfristen er 24. januar 2020 og ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 6, 2020.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.