FamilieFOKUS søger engageret og erfaren psykolog til tværfagligt arbejde i familier i sorg og krise Har du lyst til at gøre en forskel for familier, der er i sorg og krise, fordi de har et barn med en livstruende sygdom? Og har du lyst til at være en del af et fagligt stærkt og engageret tværfagligt team?

Dette job er udløbet

FamilieFOKUS, Institut for Kommunikation og Handicap, søger en erfaren psykolog. Der er tale om fast stilling på enten 30 eller 37 timer afhængig af kvalifikationer og erfaring. Ansættelse snarest muligt.

FamilieFOKUS er et landsdækkende tilbud, som støtter mestring og trivsel i familier med børn og unge med livstruende og livsbegrænsende tilstande. Som vores nye psykolog vil du blive en del af et engageret og kompetent tværfagligt team, der brænder for opgaven. Teamet består af psykologer, ergoterapeut, fysioterapeut, musikterapeut, specialpædagogisk konsulent og sygeplejerske. Vi arbejder som udgangspunkt i skiftende tværfaglige teams, der løser indsatsen med udgangspunkt i den enkelte families behov.
FamilieFOKUS har tre typer indsatser; ophold, forløb i hjemmet og familiekurser. Indsatsen består hovedsageligt af tværfaglige samtaler og suppleres med monofaglige interventioner – f.eks. individuelle samtaler. Vi arbejder med hele familien; barnet selv, forældrene, søskende, netværk og pårørende.
FamilieFOKUS blev etableret i 2016, og får positive tilkendegivelser fra forældre for den intensitet og kvalitet, de oplever i indsatsen.

Dine arbejdsopgaver:
•    Støttende samtaler til børn, unge, deres forældre, søskende og pårørende
•    Terapeutisk arbejde med afsæt i hele familien
•    Deltagelse i vidensudvikling og forankring af FamilieFOKUS
•    Undervisning og supervision af beslægtede målgrupper og fagpersoner

Vi tilbyder dig:
•    Faglig sparring og supervision i psykolog- og tværfagligt team
•    Mulighed for fordybelse i børnepalliation
•    Engagerede kolleger med høj faglighed og en velfungerende arbejdsplads
•    Gode muligheder for kurser og efteruddannelse

Vi forventer du har/kan:
•    En uddannelse som cand.psych og har opnået din autorisation.
•    Interesse for at arbejde med alvorligt somatisk syge børn og deres pårørende (søskende, forældre, bedsteforældre) i eksistentielle forandringer og kriser
•    Lyst til at formidle, undervise og supervisere
•    Interesse i at udvikle den palliative tværfaglige indsats til børn og unge i FamilieFOKUS sammen med dine kollegaer
•    Være fleksibel og løse opgaver i hele landet, da der er tale om et landsdækkende tilbud
•    Indgå i praktiske opgaver bl.a. i forbindelse med afvikling af ophold og kurser

Vi ønsker os herudover en engageret psykolog med erfaring ift.:
•    Børne- og/eller familiesamtaler
•    Arbejde med sorg- og krise- samt stresshåndtering i relation til målgruppen
•    Relationsarbejde og samspil i familier inden for målgruppen
•    Kendskab til (børne)palliation
•    Det sundhedspsykologiske område og gerne med psykosocial rådgivning til familier med børn med svære handicaps og/eller alvorlig somatisk sygdom
•    Erfaring med det tværfaglige samarbejde

FamilieFOKUS er et landsdækkende tilbud, og har derfor et kontor i Høje Taastrup og i Aarhus. Dit primære arbejdssted er på IKH’s afdeling i Aarhus, herudfra vil du skulle løse opgaver i hele landet. Det forventes derfor, at du har kørekort og er indforstået med skiftende arbejdstider, rejseaktivitet og overnatninger i forbindelse med opgavevaretagelsen – eksempelvis afviklingen af ophold for familierne. Arbejdspladsen stiller biler til rådighed.

Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst

Samtalerne forventes afholdt den 23. marts om eftermiddagen

Læs mere om FamilieFOKUS her www.familie-fokus.dk og  www.ikh.rm.dk og http://bit.ly/3mcHdFn
IKH løser opgaver for kommuner og regioner, og er herudover leverandører i udviklings-, forsknings- og satspuljeprojekter.

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Søg stillingen via “søg job”-knappen.