Fagligt ambitiøs overlæge søges til funktionslederstilling i Aarhus Universitetshospital Psykiatrien Er du den nye funktionsledende overlæge i Klinik for Depression og Mani, Afdeling for Depression og Angst? Afdelingen er en af de fire psykiatriske universitetsafdelinger, der udgør AUH Psykiatrien. Sammen med den ledende sygeplejerske varetager du den daglige ledelse af Klinik for Depression og Mani. Du indgår desuden i en velfungerende ledergruppe med tæt kontakt til afdelingsledelsen.

Dette job er udløbet
Vi søger en visionær funktionsleder, der vil gå forrest i arbejdet med at videreudvikle klinikkens udrednings- og behandlingstiltag, og som med høj faglighed og gennemslagskraft vil gå ind i de eksisterende udviklingsområder i klinikken samt bidrage til yderligere faglig og arbejdsmiljømæssig fremdrift.
Klinik for Depression og Mani – i daglig tale KDM – er en større ambulant enhed med ca. 80 ansatte, der varetager udredning og behandling af patienter med depression og mani på hovedfunktions- og regionsfunktionsniveau. Klinikken består endvidere af en udredningsenhed, en enhed for hurtige ambulante tider, en neuropsykiatrisk enhed, en ECT-enhed og en TMS-enhed. Overlægen skal sammen med den ledende sygeplejerske sikre strategisk planlægning, klinisk drift og personaleledelse, understøtte eksisterende og kommende forskning og udvikling i enheden og bidrage til enhedens videre faglige profilering.
Vi forventer, at den funktionsledende overlæge har en inddragende ledelsesstil, der formår at udnytte medarbejdernes høje faglige niveau i videreudviklingen af udrednings- og behandlingstilbud i klinikken.  Du vil blandt andet få mulighed for at præge udviklingen af klinikken, herunder et nyetableret tilbud til nydiagnosticerede bipolare patienter. I fremtiden vil du forventeligt bidrage til at videreudvikle tilbud til patienter med behandlingsrefraktær depression, gravide og patienter med somatisk comorbiditet.
Afdeling for Depression og Angst omfatter ca. 400 fuldtidsstillinger og består af tre sengeafsnit, Psykiatriens Hus i Aarhus og tre store klinikker, hvoraf KDM er den største. Vi lægger vægt på sammenhængende patientforløb, således at behandlingen i sengeafsnit og ambulatorier er integrerede og føles meningsfulde for patienterne. Vi har fokus på inddragelse af patienter og pårørende i udredningen og behandlingen.
Som universitetsafdeling er det vores forpligtelse at bidrage til forskning af høj international standard. Vi vil være førende inden for forskning, udredning og behandling inden for det affektive område, og vi vægter en vedvarende faglig udvikling med inddragelse af forskning i behandlingen, således at vi leverer en evidensbaseret behandling. Vi har en meget aktiv forskningsafdeling, der er drevet af vores professor og som har en veludviklet corefunktion med statistiker og forskningsfarmaceut. Vi har en veletableret forskningsstrategi for involvering af medarbejdere i forskningen.

Ønskede faglige kvalifikationer

 • Speciallægeautorisation i psykiatri samt bred almenpsykiatrisk viden og erfaring.
 • Interesse for og erfaring med ledelse.
 • Erfaring med eller interesse for det affektive fagområde samt for udviklingsarbejde.
 • Interesse for klinisk psykiatrisk forskning.

Ønskede personlige værdier og kvalifikationer

 • Positivt menneske med klare holdninger.
 • Engageret, omsorgsfuld og troværdig i kontakten til patienter, pårørende og medarbejdere.
 • Evne til at formidle faglig identitet og holdninger til personalegruppen med særligt fokus på lægegruppen.
 • God til at samarbejde på alle niveauer.
 • Vil bidrage til et godt arbejdsmiljø gennem sikker drift og dialogbaseret ledelse.
 • Evne til at arbejde struktureret og tænke organisatorisk.

Vi tilbyder

 • Et stærkt tværfagligt og lægefagligt miljø, sidstnævnte i form af en forholdsvis stor lægegruppe, med fine muligheder for faglig sparring og et godt kollegialt fællesskab.
 • En dynamisk arbejdsplads, hvor vi profilerer os fagligt som en dynamisk samarbejdspartner til de somatiske afdelinger på Aarhus Universitetshospital.
 • Lederkolleger med godt sammenhold og et nært samarbejde med afdelingsledelsen.
 • Mulighed for lederuddannelse samt regelmæssig gruppevis ledersupervision.
Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.Ansøgning samt relevante bilag fremsendes senest d. 1.11.20.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt d. 9.11.20.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Farahna Harees (pernhare@rm.dk / 23258288), oversygeplejerske Susanne Bissenbacker (subiha@rm.dk / 28994674) eller ledende sygeplejerske i KDM Tine Nyegaard Hansen (tinehans@rm.dk / 20331784).

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.