Fagligt ambitiøs overlæge/ psykolog søges til funktionslederstilling i Psykiatrisk Klinik 1 (affektiv), Regionspsykiatrien Randers

Dette job er udløbet

Du skal sammen med  varetage den daglige ledelse af Klinik 1. Du indgår desuden i en velfungerende ledergruppe med tæt kontakt til afdelingsledelsen.

Vi søger en visionær funktionsleder, der vil gå forrest i arbejdet med at videreudvikle klinikkens udrednings og behandlingstiltag, og som med høj faglighed og gennemslagskraft i samarbejde med den ledende sygeplejerske vil gå ind i de eksisterende udviklingsområder i klinikken, samt bidrage til yderligere faglig og arbejdsmiljømæssig fremdrift.

Regionspsykiatrien Randers har ansvaret for den almene psykiatriske behandling i Randers, Favrskov, Nord- og Syddjurs kommuner og har et befolkningsunderlag på ca. 226000 borgere.
Klinikken er en del af Regionspsykiatrien Randers, hvor der er 4 sengeafsnit, samt 3 psykiatriske klinikker. Klinik 1 ligger i Randers og har optageområde i Favrskov og Randers Kommuner, ældre psykiatrien dækker alle 4 kommuner. Der er overlæge ansat som teamleder i ældrepsykiatrien, og der er psykolog som teamleder i udredningsteamet.

Klinik 1 har ca. 25 medarbejdere og er en velfungerende Klinik med et godt arbejdsmiljø.

Ønskede faglige kvalifikationer

 • Speciallægeautorisation i psykiatri samt bred almenpsykiatrisk viden og erfaring eller en erfaren psykolog med viden inden for klinikkens opgaveportefølge
 • erfaring med og interesse for psykoterapi
 • Interesse for og erfaring med ledelse
 • Erfaring med eller interesse for det affektive fagområde samt for udviklingsarbejde
 • har interesse for uddannelse og vejledning og gerne med formel kompetence inden for vejledning

Ønskede personlige værdier og kvalifikationer

 • Positivt menneske med klare holdninger
 • Engageret, omsorgsfuld og troværdig i kontakten til patienter, pårørende og medarbejdere
 • Gode samarbejdsevner og vil bidrage til et godt arbejdsmiljø gennem sikker drift og dialogbaseret ledelse
 • Evne til at arbejde struktureret og tænke organisatorisk

Vi tilbyder

 • En klinik med et godt arbejdsmiljø og hvor man hjælper hinanden
 • En klinik med kompetente medarbejdere og kvalificerede tværfaglige teams
 • Et stærkt tværfagligt og lægefagligt miljø
 • Afdelingsledelsen og funktionsledelserne udgør ledelsesgruppen i Regionspsykiatrien Randers. vil du blive en del af en velfungerende ledelsesgruppe, hvor der tilbydes relevant efteruddannelse og det understøttes, at overlægerne/psykologerne  deltager i kurser og kongresser, ledelsesuddannelse, vejlederuddannelse og anden relevant uddannelse
 • Mulighed for lederuddannelse samt regelmæssig ledersupervision evt. sammen med oversygeplejersken Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.

Ansættelsessamtaler afholdes d. 30.9.2022 fra kl. 9

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:

Cheflæge Runa Sturlason: runa.stu@ps.rm.dk tlf. 78475312

Oversygeplejerske i Klinik 1 Anette Würtz: anewur@rm.dk tlf. 78475410

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Søg stillingen via “søg job”-knappen.