Et-årig stilling som afdelingslæge ved Intensiv, Aarhus Universitetshospital. I Intensiv opslås en tidsbegrænset afdelingslægestilling fra 1.juni 2021 til 31.maj 2022. Stillingen er på 37 timer pr. uge. Stillingen kan indgå som led i ekspertuddannelse i intensiv terapi og forudsætter orlov fra fast speciallægestilling ved andet sygehus. Stillingen vil efter aftale blive med tjeneste seks måneder på Intensiv Nord og seks måneder på Intensiv Øst.

Dette job er udløbet

Intensiv er delt i to store afsnit – Intensiv Øst og Intensiv Nord, med henholdsvis 23 og 19 behandlingspladser. Desuden består Intensiv af Respirationscenter Vest, en Præparation og et Sekretariat.

Intensiv Øst yder primært intensiv terapi til patienter fra Hjertesygdomme, Hjerte-, Lunge- og Karkirurgi, Mave- og Tarmkirurgi, Lever- ,Mave- og Tarmsygdomme, Infektionssygdomme, Blodsygdomme, Led –og Bindevævssygdomme, Kræftafdelingen og Børn og Unge. Derudover varetages anæstesi i card. lab og akutkald. Alle børn med intensivt terapi behov skal ligge på Intensiv Øst.

Intensiv Nord yder primært intensiv terapi til patienter fra Akutafdelingen, Lungesygdomme, Diabetes og Hormonsygdomme, Ortopædkirurgi, Nyresygdomme, Urinvejskirurgi, Hjerne- og Rygkirurgi, Neurologi, Øre- Næse- Halskirurgi, Mund-, Kæbe- og Tandkirurgi samt Ældresygdomme. Der varetages lægebilsfunktion og anæstesi til ECT.

Der ydes i begge afsnit intensiv terapi på højt specialiseret niveau.

Intensiv deltager i undervisning og uddannelse af medicinstuderende, hoveduddannelseslæger, sygeplejersker og specialsygeplejersker i Intensiv terapi. Undervisningserfaring og forskningserfaring vil indgå i den samlede vurdering.

Der er til stillingen knyttet formaliseret vagtforpligtelse i tilstedeværelse i et 10-skiftet rul. Der er to-delt vagt alle ugens dage.

Ansøgers kvalifikationer vil blive bedømt ud fra de 7 lægeroller. Skema udfyldes som en del af ansøgningsprocessen. Du skal i din ansøgning forholde dig til og i videst muligt omfang dokumentere dine kvalifikationer indenfor de syv kompetenceområder.

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og gyldig autorisation som speciallæge i anæstesiologi.

Yderligere oplysninger om stillingen vil kunne indhentes hos ledende overlæge Karina Bækby Houborg på karhou@rm.dk eller på 2029 2148.

Ansøgningsfristen er den 26. februar 2021. Samtaler finder sted uge 10, 2021.

Ansøgning sendes elektronisk.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.