Et-årig stilling som afdelingslæge ved Intensiv, Aarhus Universitetshospital I Intensiv opslås to tidsbegrænsede afdelingslægestillinger fra 1.6.2022-31.5.2023 samt fra 1.12.2022-30.11.2023.

Dette job er udløbet

Stillingerne kan eksempelvis indgå som led i SSAI ekspertuddannelse i intensiv terapi og forudsætter orlov fra fast speciallægestilling ved andet sygehus. Stillingen vil efter aftale blive med tjeneste 6 måneder på Intensiv Nord og 6 måneder på Intensiv Øst.

Intensiv er delt i to store afsnit – Intensiv Øst og Intensiv Nord, med henholdsvis 23 og 19 behandlingspladser.
Desuden består Intensiv af Respirationscenter Vest, en Præparation og et Sekretariat.

Intensiv Øst yder primært intensiv terapi til patienter fra Hjertesygdomme, Hjerte-, Lunge- og Karkirurgi, Mave- og Tarmkirurgi, Lever-, Mave- og Tarmsygdomme, Infektionssygdomme, Blodsygdomme, Led –og Bindevævssygdomme, Kræftafdelingen og Børn og Unge. Derudover varetages anæstesi i card. lab og akutkald. Alle børn med intensivt terapi behov skal ligge på Intensiv Øst.

Intensiv Nord yder primært intensiv terapi til patienter fra Akutafdelingen, Lungesygdomme, Diabetes og Hormonsygdomme, Ortopædkirurgi, Nyresygdomme, Urinvejskirurgi, Hjerne- og Rygkirurgi, Neurologi, Øre- Næse- Halskirurgi, Mund-, Kæbe- og Tandkirurgi samt Ældresygdomme. Der varetages lægebilsfunktion og anæstesi til ECT.

Der ydes i begge afsnit intensiv terapi på højt specialiseret niveau.

Intensiv deltager i undervisning og uddannelse af medicinstuderende, hoveduddannelseslæger, sygeplejersker og specialsygeplejersker i Intensiv terapi. Undervisningserfaring og forskningserfaring vil indgå i den samlede vurdering.

Der er til stillingen knyttet formaliseret vagtforpligtelse i tilstedeværelse. Der er 2-delt vagt alle ugens dage.

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til overenskomsten vedrørende Yngre Læger. Stillingerne er omfattet af lokal løndannelse. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og gyldig autorisation som speciallæge i anæstesiologi.

Yderligere oplysninger om stillingen vil kunne indhentes hos ledende overlæge Karina Bækby Houborg mail karhou@rm.dk tlf.: 2029 2148.

Skema til faglig bedømmelse af ansøgere til speciallægestillinger bedes udfyldt og sendes i forbindelse med ansøgningen.
Skema til faglig bedømmelse af ansøgere til speciallægestillinger i Region Midtjylland kan findes her under “lægefaglig bedømmelse”.

Ansøgerne skal i deres ansøgninger forholde sig til og i videst muligt omfang dokumentere deres kvalifikationer indenfor de syv kompetenceområder.

Ansøgning sendes elektronisk. Stiles til ledende overlæge Karina Bækby Houborg, Intensiv, Aarhus Universitetshospital, Palle Juul-Jensens Boulevard 99. 8200 Aarhus N.

Ansøgningsfrist: 10.2.2022.

Samtaler finder sted uge 8, 2022.

Søg stillingen via “søg job”-knappen.