Erfaren psykolog søges til Center for Voldtægtsofre ved Akutafdelingen, Aarhus Universitetshospital Med tiltrædelse den 1. september 2021 eller snarest muligt søger vi en erfaren autoriseret psykolog til Center for Voldtægtsofre (CfV) ved Aarhus Universitetshospital. Stillingen er en fuldtidsstilling på 37 timer pr. uge. Vi leder efter en dedikeret psykolog, som er udpræget holdspiller, og som vil medskabe de bedste vilkår for løsning af CfVs kerneopgave, så klienterne til stadighed er i de bedste hænder.

Dette job er udløbet

Kerneopgaven er at sikre, at personer, der har været udsat for seksuelle overgreb, tilbydes tilstrækkelig, professionel og kompetent hjælp med fokus på at mindske personlige og samfundsmæssige negative konsekvenser.

CfV er organiseret under Akutafdelingen på Aarhus Universitetshospital og er en tværfaglig modtagefunktion for personer fra 12 år og op, der har været udsat for voldtægt, voldtægtsforsøg eller seksuel krænkelse. Centret tilbyder akut lægeundersøgelse og sporsikring samt opfølgende psykologbehandling, socialrådgivning og sexologisk rådgivning.

Den psykologiske behandling tager afsæt i en kognitiv adfærdsterapeutisk referenceramme og målrettes primært krise- og traumereaktioner som følge af enkeltstående seksuelle overgreb. Der anvendes traumefokuseret CBT, og personaleteamet har valgt CFT som fælles forståelse og tilgang for mødet med klienter og hinanden.

Dine arbejdsopgaver er

 • psykologfaglig vurdering og udredning af traumereaktioner
 • varetagelse af psykologisk traumefokuseret behandling i relativt korte og afgrænsede behandlingsforløb
 • pårørendesamtaler
 • rådgivningsopgaver til eksterne samarbejdspartnere og interessenter
 • at bidrage til kontinuerlig udvikling og kvalitetssikring på voldtægtsområdet i tæt samarbejde med centrets Videnscenter i form af aktiv medvirken til at indsamle, udvikle og formidle viden og data.

Vi tilbyder dig

 • en afdeling, hvor vi glæder os til at få dig som kollega
 • et arbejdsfællesskab, hvor vi er tværfagligt engageret i at gøre en forskel for en sårbar klientgruppe
 • supervision og relevant kursusdeltagelse
 • et tæt samarbejde og sparring på tværs af centrets faggrupper: psykologer, socialrådgiver, sekretær og videncenterkoordinator, samt eksterne samarbejdspartnere: retsmedicinere og politi
 • afvekslende opgaver i et center, hvor arbejdet giver mening, og klinisk behandling går hånd i hånd med vidensgenerering/-formidling.

Vi ønsker en psykolog, som

 • har en psykologisk kandidatuddannelse
 • er autoriseret og gerne specialist inden for psykotraumatologi
 • har erfaring med og relevant videreuddannelse inden for udredning, kognitiv adfærdsterapi og traumefokuseret klinisk behandling i forhold til kriseramte og traumatiserede klienter – også gerne sexologisk rådgivning
 • har domænekendskab dvs. erfaring fra arbejde på hospital og gerne med EPJ-journalisering
 • er motiveret for at medvirke i udviklings- og kvalitetssikringsopgaver
 • har erfaring med og interesse for formidlingsopgaver – og gerne gennemførsel af forskningsprojekter.

Vi lægger vægt på, at du

 • brænder for kerneopgaven, og evner at bevare et refleksivt fagligt engagement
 • kan se dig selv arbejde ind i de vilkår og dynamikker, som en klientgruppe med stor politisk bevågenhed og centrets placering i en politisk ledet organisation kræver
 • kan arbejde med konkrete opgaver, men også sætte dem i sammenhæng med større indsatser og projekter
 • har lyst til og trives med at arbejde teambaseret, og tager initiativ til at løse opgaven og dyrke samarbejdet på tværs af faggrupper og forskellige kompetencer
 • er nytænkende og kobler dig på andres idéer
 • er rummelig, troværdig og lyttende
 • bidrager til et godt arbejdsmiljø samt en sund og konstruktiv arbejdskultur.

Hvis ovenstående har vakt din interesse, ser vi frem til at modtage en motiveret ansøgning, hvor du lægger særlig vægt på, hvordan du vil kunne bidrage til løsning af kerneopgaven i CfV både i forhold til klientopgaven og hvilke udviklingsopgaver du finder særlig relevant.

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest.

Du kan læse mere om CfV på www.voldtaegt.dk . Yderligere oplysninger om stillingen fås ved ledende psykolog, Birgitte Hvidberg Bertelsen på 2478 2811.

Ansøgningsfristen er den 6. juli 2021. Ansættelsessamtaler afholdes i uge 27, 2021.

Søg stillingen via “Søg job”-knappen

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.