Er du vores nye ledende overlæge på sengeafsnit 8, Afdeling for Psykoser, Aarhus Universitetshospital Psykiatri? Vi søger ledende overlæge i Afdelingen for Psykoser, AUH Psykiatrien og vi har store visioner og faglige ambitioner i vores afdeling.

Dette job er udløbet

Du skal derfor have lyst og interesse for at være med til at lede et engageret og fagligt ambitiøst hold af medarbejdere, læger, psykologer og specialpsykologer med fokus på forskning, evidensbaseret behandling, patientinddragelse og tværfaglighed. Du bliver en del af funktionsledelsesteamet i Afdeling for Psykoser. Som ledende overlæge vil du sammen med to oversygeplejersker varetage funktionsledelsen i Sengeafsnit 8, hvor I sammen skal bidrage med synlig og tydelig ledelse for at skabe den høje faglighed, udvikling og kvalitet i vores patientforløb. Du skal være med til at skabe gode samarbejdsrelationer på tværs af afdelingen og øvrige samarbejdspartnere internt som eksternt.

 

Der kan i stillingen være mulighed for flere funktionssteder.

Om du går med ønsker om at videreuddanne dig inden for neuropsykiatri, psykoterapi, retspsykiatri, ledelse, forskning eller noget helt sjette, vil vi gerne i dialog omkring det. Har du i forvejen særlige kvalifikationer, skal vi sammen bringe dem i spil i vores afdeling.

Vi lægger vægt på, at du har interesse for og lyst til at bidrage aktivt med din faglighed, kvalitetsudvikling og bidrage på vores hold.

Vi søger ledende overlæge, som også er god til at arbejde tværfagligt og kommunikere med både patienter, pårørende, studerende og medarbejdere, og har erfaring som undervisere både monofagligt og tværfagligt personale.

Vi er en afdeling med mange forskellige faglige funktioner på regionsfunktionsniveau, og søger derfor ledende overlæge der har interesse i og ambitioner inden for disse områder.

Vi tilbyder dig:

  • En arbejdsplads med vægt på høj faglighed og behandling i samarbejde med patienten
  • Højt faglighed i speciallægegruppen
  • Fokus på tværfaglighedens styrker i patientforløbene
  • Stort fokus på medarbejdernes trivsel, arbejdsmiljø og sikkerhed
  • Teamsamarbejde og tværfaglighed, hvor vi løfter ansvaret for svære behandlingsopgaver i fællesskab
  • Mulighed for både faglig og personlig udvikling i jobbet, alt efter dine ambitioner og afdelingens behov, herunder særlig fokus på faglig sparring, vejledning og videreuddannelse.
  • Tæt samarbejde med forskningsafdelingen med muligheder for at bidrage til kliniske projekter
  • Stærkt samarbejde med somatikken til gavn for både patienter og medarbejdere
  • Åbenhed overfor individuelle ønsker og ideer til udvikling af både behandlingen og dine karriereplaner
  • En arbejdsplads hvor uddannelses- og læringsmiljøet er højt prioriteret for alle faggrupper og vi er stolte af en stor søgning af uddannelseslæger til afdelingen.

Om Afdeling for Psykoser
Afdeling for Psykoser varetager udredning af voksne patienter inden for hele ICD-10 spektret. Afdelingen behandler særligt patienter inden for det skizofrene og psykotiske område samt patienter med demens, delir, mental retardering, ADHD, autisme og misbrugsudløste tilstande. Afdelingen har regionsfunktion.

Afdelingen er placeret på Aarhus Universitetshospital i Skejby og hører organisatorisk under Psykiatrien i Region Midtjylland. Afdelingen har mere end 350 ansatte og ledes af Afdelingsledelsen ved chefsygeplejerske Inge Voldsgaard og kommende cheflæge.

Afdelingen omfatter tre sengeafsnit med hver 24 sengepladser, hvoraf tre sengepladser anvendes til patientstyrede indlæggelser. Afdelingen har endvidere et sengeafsnit med 16 “særlige pladser”, hvor der kan tilbydes en rehabiliterende indsats. Afdeling for Psykoser har endvidere to ambulante klinikker: Psykiatrisk Klinik 1, med Team for Psykoser og Team for Organiske Psykiske lidelser samt Psykiatrisk Klinik 2 med Team for Skizofreni – OPUS, Team for ADHD og Team for Dobbeltdiagnoser. I Afdeling for Psykoser er desuden en stor og aktiv forskningsenhed med både grundforskning og kliniske forskningsprojekter blandt andet inden for BIG-data, psykometri, selvskade, diabetes, kardiologi m.m.

Afdeling for Psykoser har forsknings- og undervisningsforpligtigelser og deltager i den kliniske undervisning af lægestuderende og læger samt psykologer i uddannelsesforløb til specialpsykologer. Der er uddannelsesforløb for læger inden for specialerne voksenpsykiatri og almen medicin.

 

Om sengeafsnit 8
Sengeafsnit 8 er et skærmet afsnit med 24 senge. Der arbejdes tværfagligt med fokus på gode patientforløb. Sengeafsnit har også et særligt samarbejde med Retspsykiatrien.

Der er i afsnittet ansat sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, pædagoger, ergo- og fysioterapeuter, specialpsykolog, socialrådgiver samt en lægesekretær. Der er endvidere tilknyttet et lægehold i uddannelsesforløb og oftest en psykolog i uddannelsesforløb til specialpsykolog.

Lægefaglig bedømmelse
Lægefaglig bedømmelse foretages på baggrund af ansøgerens oplysninger inden for de syv kompetenceområder, jvf. link. Vær opmærksom på, at besvarelsen skal indtastes som en del af den elektroniske ansøgningsprocedure. Det er således ikke tilstrækkeligt at vedhæfte skemaet til bedømmelse af lægefaglige kompetencer. Stillings- og funktionsbeskrivelse er vedhæftet.

Om stillingen
Hvis du ansættes som ledende overlæge, vil du indgå i tilstedeværelsesvagt med efterfølgende beredskabsvagt med 5 hverdagsvagter og 2 weekendvagter på 20 uger.

Funktionsbeskrivelse:
Se vedhæftede bilag her.

Har du lyst til at høre mere om afdelingen og jobbet, er du meget velkommen til at kontakte ledende overlæge Bente Brysting på telefon 2340 3835.

Du kan læse meget mere om AFP på vores hjemmeside; https://www.psykiatrien.rm.dk/klinikker-og-sengeafsnit/aarhus-universitetshospital-psykiatrien/afdeling-for-psykoser/

Stillingen ønskes besat pr 1. november eller efter aftale. Ansættelsen sker i henhold til Aftale vedrørende lægelig chefer.

Ansøgningsfrist: 3.oktober 2022
Ansættelsessamtaler afholdes den: 14.oktober 2022

Søg job via “Søg job” – knappen

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.