Er du speciallæge i psykiatri eller almen medicin? Er du speciallæge i psykiatri eller almen medicin? Så mangler vi dig!

Ansøgningsfrist: 25/04/2021 Psykiatrien, Region Midtjylland

Vi har en vakant stilling pr. 1. juni 2021 eller efter aftale.

Din funktion bliver i klinikkerne, hvor du primært vil blive tilknyttet team for affektive lidelser og team for ADHD.  For begge teams glæder, at der er et tæt og velfungerende samarbejde mellem sygeplejersker, læger og psykologer og endvidere kommuner og socialpsykiatrien.
Klinikkerne arbejder fokuseret på patient – og pårørende inddragelse, forbedringsarbejde – herunder det forebyggende arbejde som klinikkerne kan biddrage med i forhold til nedbringelse af tvang.

Arbejdsopgaver for speciallæge i klinikkerne

 • Patient udredning, behandling og koordinering af pt. forløb.
 • Deltagelse i relevante konferencer
 • Varetagelse af supervision og oplæring af yngre læger
 • At understøtte og bidrage til et godt teamsamarbejde og samarbejdskultur omkring patienten
 • Undervisning i klinikken

Til stillingen efterspørger vi følgende kvalifikationer:

 • Speciallæge i voksenpsykiatri eller i almen medicin
 • Erfaring med eller interesse for psykiatrien
 • God samarbejdsevne
 • Erfaring med undervisning og supervision
 • Klar og respektfuld kommunikation til både patienter, pårørende og kollegaer
 • Engagement i klinikkernes udviklings – og kvalitetsarbejde

Såfremt du indgår i bagvagten, vil det betyde, at du på hverdage med bagtvagt har tilstedeværelse fra 8.15 – 16.15 og efterfølgende til rådighed på telefon til næste morgen. Weekender og helligdage er der ikke fremmøde på afdelingen og bagvagten er til rådighed på telefon eller ved fremmøde, såfremt lægen vurderer det er nødvendigt.

Ansættelsen sker i henhold til den til enhver tid gældende overenskomst på området indgået mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger.

Bedømmelsen vil ske på baggrund af ansøgerens oplysninger om egne kompetencer inden for de syv kompetenceområder. Ansøgning bedes vedlagt dokumentation for kompetencer inden for speciallægerollerne. Sidstnævnte indskrives i skema til faglig bedømmelse:

http://www.rm.dk/sundhed/faginfo/uddannelse/sundhedsuddannelser/ans%c3%a6ttelse+af+speciall%c3%a6ger

Kontakt gerne ledende overlæge Zywia Brouer tlf. 50 11 78 93 for at høre mere om stillingen.

Du kan søge jobbet senest den 25. april 2021 og der er samtaler den 27. april om formiddagen.

Om Regionspsykiatrien Horsens
I Regionspsykiatrien Horsens udreder og behandler vi patienter med alle former for psykiatriske lidelser. Vi er specialeopdelt i klinikkerne, mens sengeafsnittene har en bred vifte af alle patientkategorier.

Regionspsykiatrien Horsens (RPH) er beliggende på Regionshospitalet Horsens og med satellitter i Skanderborg og Odder. RPH varetager den regionale voksenpsykiatriske behandling til borgere i kommunerne Horsens, Skanderborg, Hedensted og Odder – i alt ca. 213.000 indbyggere. Afdelingen hører organisatorisk til det psykiatriske hospital i Region Midtjylland.

Du kan læse mere om Regionspsykiatrien Horsens på www.psykiatrien.rm.dk/afdelinger/regionspsykiatrien-horsens/.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.