Er du interesseret i spændende og afvekslende funktioner i en uklassificeret reservelægestilling ved Ortopædkirurgi, Regionshospitalet Viborg? Ortopædkirurgi, Regionshospitalet Viborg har en ledig reservelægestilling på 37 timer ugentligt til besættelse 1. april 2021 eller efter aftale. Stillingen er tidsbegrænset til et års ansættelse.

Dette job er udløbet

Om stillingen
Opgaver i jobbet omfatter arbejde i hospitalets skadestue i samarbejde med læger fra hospitalets akutafdeling og det ortopædkirurgiske vagthold.
Der er desuden funktion i afdelingens skadeklinik med opfølgende kontroller og behandling af patienter fra skadestuen mv.
I ansættelsen vil der være mulighed for deltagelse i operationer og stuegang.

Vagtforhold
Stillingerne er uden vagt om natten.

Om afdelingen
Ortopædkirurgi, Regionshospitalet Viborg har akut optag fra Viborg, Skive og Silkeborg Kommuner med i alt ca. 225.000 indbyggere. Afdelingens sengeafsnit har plads til i alt 27 indlagte patienter, derudover har afdelingen en klinik med ca. 25.000 ambulante besøg årligt. Afdelingen behandler patienter med et bredt spektrum af ortopædkirurgiske lidelser. Der er en høj og stigende aktivitet indenfor både den akutte og den elektive ortopædkirurgi.

Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.200 ansatte samt et budget på ca. 2,3 mia. kr. årligt.

De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.

Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk

Om løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området.

Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.

Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Ortopædkirurgi, Regionshospitalet Viborg.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til:
Ledende overlæge Steen Olesen på tlf. 7844 6501.

Ansøgningsfrist
Ansøgningen indeholdende dokumentation for uddannelse, specialuddannelse, tidligere beskæftigelse m.v. skal være os i hænde senest 7. februar 2021.

Samtaler forventes at finde sted den 11. februar.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.