Enhedschef til Dataanalysecentreret i Lægemiddelstyrelsen

Ansøgningsfrist: 29/02/2024 Lægemiddelstyrelsen

Den teknologiske udvikling tager i disse år kvantespring. Kunstig intelligens er kommet for at blive, data fylder mere og mere i samfundet, og de analytiske modeller bliver mere avancerede. Vi kigger ind i en ny virkelighed, hvor vi skal binde den teknologiske udvikling endnu tættere sammen med det regulatoriske arbejde.

Derfor søger Lægemiddelstyrelsen en innovativ og fagligt stærk enhedschef, der vil stå i spidsen for vores ambitiøse Dataanalysecenter og være med til at sætte rammer og retningen for styrelsens arbejde med dataanalyser.

Vil du gerne sætte retningen for nationale og europæiske dataanalyser- og projekter og derigennem arbejde for, at medicin og medicinsk udstyr er sikkert og effektivt i Danmark? Og samtidig skabe værdi i vores regulering af et blomstrende life science-økosystem?

Så er du måske den nye enhedschef for Lægemiddelstyrelsens Dataanalysecenter (DAC), der lige nu har 18 medarbejdere, fordelt i flere forskellige teams, med en bred faglig profil.

Her er dine opgaver som vores nye enhedschef

Med denne stilling får du en unik mulighed for at videreudvikle Lægemiddelstyrelsens Dataanalysecenter. Du får ansvar for den strategiske udvikling og opgaveporteføljen, hvor vi bl.a.:

  • varetager dataanalyser i forbindelse med vurdering af effekt og sikkerhed af nye og eksisterende lægemidler til europæiske patienter
  • deltager i en række udviklingsprojekter i Danmark og på tværs af Europa for at udvikle brug, bl.a. med AI, af store ubearbejdede rå-data og real-world evidence til godkendelse og overvågning af lægemidler og medicinsk udstyr, samt biostatistisk vurdering af nye lægemiddelansøgninger.
  • spiller en central rolle for Lægemiddelstyrelsens fokus på bedre brug af data og nye teknologier (fx RWE, AI og machine learning) i vores sagsbehandling for at skabe størst mulig værdi for vores stakeholder (borgere, offentlige institutioner og life science industrien)

Du skal være god til at inspirere os i brugen af nye teknologier, data i regulatorisk sammenhæng og aktivt medvirke til at gøre nyeste relevante viden tilgængelig for relevante fagmiljøer i huset. Du bliver primus motor for at udvikle en synlig profil i dataanalystiske og regulatoriske netværk i Danmark og Europa, herunder repræsentere styrelsen samt lede og opbygge samarbejder i nationale og internationale fora.

Sådan bliver din ledelsesopgave
Dataanalysecentret er en tværgående enhed, hvor du som enhedschef referer direkte til Lægemiddelstyrelsens direktør. Du vil indgå i styrelsens øverste ledelsesteam, hvor du vil være medansvarlig for udmøntning af vores strategi mod 2026 om at gå forrest i nationale og internationale samarbejder og videreudvikle:

  • Værdiskabende sagsbehandling og dialog
  • Bedre brug af data og ny teknologi
  • Internationalt samarbejde
  • En fantastisk arbejdsplads.

For Dataanalysecentret gælder, at mange problemstillinger er komplekse med både interne og eksterne interessenter, så du skal gerne have en højt kvalificeret dataanalystisk ekspertise og erfaring samt evnen og viljen til at balancere politiske, administrative og faglige hensyn.

Sådan får du succes i rollen:
Du har en stærk dataanalytisk, videnskabelig og/eller teknologisk profil med kendskab til lægemidler og medicinsk udstyr og gerne erfaring med forskning og udvikling af lægemidler.

Du mestrer såvel strategisk ledelse som drifts-, personale- og faglig ledelse.

Du formår at samarbejde tæt og tillidsbaseret med både dine medarbejdere i Dataanalysecenteret og Lægemiddelstyrelsens øvrige chefer, departementet samt andre styrelser og eksterne samarbejdspartnere. Nogle af styrelsens leverancer i vores kerneprocesser løses i et matrixsamarbejde mellem centeret og nogle af de øvrige enheder i styrelsen.

Du kan bidrage tværgående til den generelle strategiske udvikling af dataanalyseområdet i forhold til regulering af lægemidler og medicinsk udstyr nationalt og internationalt. Din ledelsesstil er inspirerende, inkluderende og lyttende – gerne med brug af humor.

Du har indgående erfaring med at præsentere komplekse problemstillinger og tilpasse din præsentation til modtageren.

Du har en sundheds- eller naturvidenskabelig akademisk uddannelsesbaggrund og forskningserfaring, f.eks. en Ph.d.-grad.

Om ansættelsen
Ansættelse sker i henhold til rammeaftale om kontraktansættelse af chefer i staten. Stillingen er indplaceret i løngruppe 1(Lønramme 37). Ansættelse sker på åremål i 5 år.

Sikkerhedsgodkendelse er en forudsætning for ansættelsen, ligesom at godkendelsen skal kunne opretholdes gennem ansættelsesperioden. I Lægemiddelstyrelsen træffer vi afgørelser i myndighedssager, og derfor er det vigtigt for os, at der ikke kan stille spørgsmålstegn ved vores habilitet. Derfor er det en forudsætning for ansættelse i Lægemiddelstyrelsen, at du ikke ejer aktier, anparter, andele eller lignende i en lægemiddel- og/eller medicovirksomhed. Ejer du i dag såkaldte medarbejderaktier i en lægemiddel- og/eller medicovirksomhed, har du dog en vis periode til at afhænde disse aktier.

Kontakt os gerne
Få mere at vide om stillingen ved at ringe til direktør Lars Bo Nielsen på tlf. 23 61 63 96.

Er du interesseret?
Klik på “søg stillingen” og send os din ansøgning med CV, eksamensbevis og andre relevante bilag. Vi regner med at holde 1. ansættelsessamtale den 7. marts 2024 og 2. ansættelsessamtale den 15. marts 2024.

Kandidater der indkaldes til 2. samtale, vil blive bedt om at udfylde en personlighedstest samt en analytisk test.

Om Lægemiddelstyrelsen
Vi er ca. 650 medarbejdere, som samarbejder om at sikre, at alle i samfundet kan få effektiv og sikker medicin og medicinsk udstyr – både når vi for eksempel går på apoteket, bliver behandlet på sygehuset eller vores dyr har brug for behandling. Vi er en del af Indenrigs- og Sundhedsministeriet.
Medarbejdernes trivsel og Lægemiddelstyrelsens resultater hænger tæt sammen, og derfor er det vigtigt for os at have en arbejdsplads med meningsfuldt arbejde, høj faglighed og udviklingsmuligheder – i balance med gode rammer for sundhed og trivsel. Vi prioriterer derfor også en sund kantine, træningsfaciliteter, kontormotion, store, lyse lokaler på Islands Brygge i København, og mulighed for hjemmearbejde.

Lægemiddelstyrelsen har røgfri arbejdstid.

Vi opfordrer alle interesserede til at søge stillingen.