En stilling som afdelingslæge i intern medicin: endokrinologi ved Hospitalsenhed Midt, Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Viborg opslås til besættelse den 1. marts 2020

Dette job er udløbet
Om Medicinsk Afdeling
Medicinsk Afdeling er en intern medicinsk afdeling, der dels modtager uselekterede interne medicinske patienter, dels varetager en række grenspecialiserede funktioner, herunder endokrinologi, gastroenterologi, lungemedicin, nefrologi, infektionsmedicin, geriatri og dermatologi.Medicinsk Afdeling er placeret både i Viborg og i Skive. Der er 50 sengepladser i Viborg.
Medicinsk Afdeling er præget af stor aktivitet og fagligt engagement. Afdelingen er udpeget til at oppebære akutfunktion og varetager uddannelse af yngre læger på alle niveauer.

Der er stor ambulant aktivitet knyttet til afdelingen som overvejende ligger i Viborg, men indenfor lungemedicin er placeret i Skive og indenfor endokrinologi med mindre aktivitet i Skive.

Der var i 2018 4.539 indlæggelser og 48.444 ambulante besøg.

Klinik for Diabetes og Hormonsygdomme råder over et antal senge på et stort medicinsk sengeafsnit, samt en klinik med kontrol og udredning af endokrinologiske patienter med diabetesambulatorium, specialfunktioner indenfor thyreoidealidelser, osteoporose og kalciummetaboliske sygdomme. Den endokrinologiske funktion betjener et befolkningsunderlag på cirka 140.000 indbyggere med endokrinologisk service på hovedfunktions- og regionsfunktionsniveau, herunder udredning af bariatriske patienter med henblik på kirurgiske indgreb. Samarbejde med højtspecialiseret endokrinologisk afdeling i Aarhus.

Om stillingen
Afdelingslægen skal sammen med afdelingens øvrige endokrinologiske speciallæger varetage driften af de endokrinologiske funktioner i henhold til funktionsbeskrivelsen, samt de funktioner som generelt følger af ansættelse som speciallæge ved Medicinsk Afdeling.

Kvalifikationer og kompetencer:
Stillingen ønskes besat med en speciallæge i intern medicin: endokrinologi, samt kvalificeret i henhold til opfyldelse af funktionsbeskrivelsen. Erfaring med arbejdsplanlægning prioriteres.

Herudover ønsker vi en kollega med:

  • gode personlige egenskaber, herunder et godt humør
  • et betydeligt fagligt engagement
  • stor arbejdskapacitet
  • fleksibilitet og gode samarbejdsevner samt evne og lyst til tværfagligt teamarbejde
  • et ønske om fortsat uddannelse og udvikling til gavn for patienter

Vagtforhold
Ansøger forventes at deltage i tjeneste på Akutafdelingen, aktuelt i dagstid og om aftenen fra kl. 15.00-20.00 på hverdage og kl. 08.30-16.00 i weekenden med tjeneste på Akutafdelingen eller på en af de medicinske sengeafdelinger, delt mellem afdelingens speciallæger. Deltager desuden eventuelt i intern medicinsk speciallægevagt på tjenestestedet med deltagelse af speciallæger fra Medicinsk Afdeling og Hjertesygdomme.
Indtil flere akutlæger er ansat deltager Medicinsk Afdeling i dækning af akutlægevagterne og de medicinske speciallæger opfordres hertil.

Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter, Regionshospitalet Lemvig og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.500 ansatte samt et budget på ca. 2,4 mia. kr. årligt.

De fem regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.

Om løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området.

Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.

Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Regionshospitalet Viborg, Medicinsk Afdeling.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Henning Danielsen, tlf. 7844 7010 eller lægefaglig direktør Claus Brøcker Nielsen, tlf. 7844 1003

Der kan rekvireres en stillings- og funktionsbeskrivelse ved at følge linket

Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk

Alle Hospitalsenhed Midts fire matrikler er røgfri, hvilket indebærer, at personalet ikke ryger i arbejdstiden.

Din ansøgning
Din ansøgning skal være os i hænde senest 01.10.2019 med dokumentation for uddannelse, specialuddannelse, tidligere beskæftigelse m.v.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted den 08.10.2019.