En psykolog søges til forskningsprojektet “The Danish High Risk and Resilience Study – VIA 15” i Aarhus Region Midtjylland, Aarhus Universitetshospital, Psykiatrien, Afdeling for Psykoser, Forskningsenheden har en 3-årig stilling som psykolog ledig til besættelse per 01.03.2021 eller snarest derefter. Stillingen er normeret til 37 timer ugentligt og er tidsbegrænset til 3 år. Der er mulighed for forlængelse.

Dette job er udløbet
I Afdeling for Psykoser varetager vi behandling af voksne patienter med bl.a. psykoser, demens, ADHD og oligofreni. Vi er cirka 350 fastansatte medarbejdere fordelt på fire sengeafsnit, to ambulante enheder og en forskningsenhed. De fleste er professionelle behandlere som for eksempel læger, psykologer, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter. Afdelingen er en del af Aarhus Universitetshospital Psykiatrien i Skejby samt Psykiatrien i Region Midtjylland og varetager både regionsfunktion og højt specialiseret funktion.
The Danish High Risk and Resilience Study er et stort landsdækkende forskningsprojekt, hvor børn og deres forældre undersøges grundigt neuropsykologisk og psykiatrisk. En del af børnene har en far eller mor med skizofreni eller bipolar affektiv sindslidelse. Projektet ledes af professor Ole Mors, Aarhus Universitetshospital, Psykiatrien, Forskningsenheden samt professor Merete Nordentoft, Psykiatrisk Center København. Projektet er støttet af Lundbeckfonden.

Forudsætninger for ansættelse i stillingen

Ansøger skal have erhvervet ph.d.-graden eller have tilsvarende forskningsuddannelse. Sammen med selve ansøgningen skal der indsendes forslag til en 3-årig forskningsplan, som skal være med til at danne grundlag for indholdet i ansættelsen.
Det forventes, at ansøgeren har erfaring med forskningsledelse af større forskningsprojekter, da ansøgeren skal være en del af ledergruppen i VIA studiet samt fungere som daglig leder i Aarhus. Derfor er det en fordel, hvis ansøger har en forskningslederuddannelse. Derudover forventes det, at ansøgeren skal være vejleder for ph.d.-studerende og andet videnskabeligt personale.
Det forventes, at ansøgeren har indgående kendskab til børne- og ungdomspsykiatri, erfaring med det semistrukturerede diagnostiske interview K-SADS, solid erfaring med kognitiv testning (fx WISC/WAIS, CANTAB, RIST, D-KEFS), både udførelse, opgørelse og tolkning, erfaring med tværfagligt samarbejde, dataanalyse, udformning af manuskripter og publicering i internationale tidsskrifter. Ansøgeren forventes at have erfaring med undervisning på universitetsniveau, hvorfor det er en stor fordel, hvis ansøgeren har taget universitetspædagogikum eller tilsvarende kursus.
Yderligere ønskede kvalifikationer: Internationale samarbejdspartnere, indgående kendskab til indsamling og håndtering af data fra større forskningsprojekter samt kvalifikationer til selvstændig planlægning af kommende projekter.

Ansøgeren skal være fleksibel og robust med gode samarbejdsevner.

Yderligere oplysninger fås hos professor Ole Mors på 29 47 97 80 eller nielmors@rm.dk.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst.

Ansøgningsfrist: søndag den 31. januar 2021.
Ansættelsessamtaler forventes afholdt onsdag den 10. februar 2021.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.