Dygtig og visionær afdelingslæge søges til Sengeafsnit 2 for psykotiske lidelser – Regionspsykiatrien Gødstrup Har du lyst til at blive en del af en dynamisk arbejdsplads i udvikling, hvor såvel det lægefaglige samt tværfaglige samarbejde vægtes højt, og har du interesse og lyst til arbejdet i en ambulant enhed? Så er det måske dig vi søger.

Dette job er udløbet

Vi søger en afdelingslæge med tiltrædelse den 1. december 2023 eller efter aftale. Stillingen er en fast stilling og som udgangspunkt en fuldtidsstilling med arbejdssted i Gødstrup.

Regionspsykiatrien Gødstrup varetager den almen psykiatriske funktion i den vestlige del af Region Midtjylland. Sengeafsnit 2 er et specialiseret døgnafsnit, som primært varetager udredning og behandling af patienter med psykoselidelser, patienter med behandlingsdom og surrogatfængsling. Afsnittet har i alt 28 senge.

Du indgår i et specialiseret team, som varetager klinisk undersøgelse, diagnosticering og behandling. Vi tilbyder høj faglig standard i patientbehandlingen, og du bliver derfor en del af et ambitiøst team – såvel mono- som tværfagligt.

Vi arbejder kontinuerligt på at udvikle vores faglighed og behandlingsmetoder gennem nysgerrighed, åbenhed og videndeling. En del af dit job vil også blive at varetage intern undervisning og vejledning, ligesom du kommer til at indgå i samarbejdet med eksterne samarbejdspartnere.

Vi tilbyder et dynamisk og udfordrende arbejdsområde, hvor du i høj grad er med til at skabe rammerne for at finde de bedste løsninger, som giver værdi for patienten.

Vi er en afdeling med både nye og erfarne medarbejdere, der har det tilfælles, at vi brænder for at hjælpe vores patienter. Vi er utrolig stolte af vores fag og vores faglighed, men vi lægger også stor vægt på, at vi har det godt med hinanden og trives med vores arbejde

Vi søger en afdelingslæge der
– har en bred psykiatrisk viden og erfaring indenfor psykoselidelser
– kan opfylde bedømmelseskriterierne for speciallæger fastsat af Region Midtjylland
– har stor erfaring med psykiatriske lidelsers fremtræden og behandlingsmuligheder
– har stor erfaring med psykopatologi, differentialdiagnostik og comorbiditet, dels ift. anden psykiatrisk dels somatisk lidelse
– har gode kommunikative evner, og som forstår at indgå i et tværfagligt fællesskab omkring patienterne
– er engageret og fleksibel og har gode samarbejdsevner
– kan lide at deltage i undervisnings- og udviklingsaktiviteter

Der er velvilje til – efter nærmere drøftelse med afdelingsledelsen – økonomisk at understøtte videreuddannelse inden for ledelse og/eller fagspecifikke områder. Derudover er vi fleksible ift. personlige og faglige ønsker.

Ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem Foreningen af Speciallæger og Danske Regioner. Ansøgeren bedømmes ud fra de 7 lægeroller. Du bedes fremsende ansøgning inklusiv dokumentation for kompetencer inden for speciallægerollerne.

Yderligere information
Ønsker du yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefsygeplejerske Tine Nyegaard Hansen på tlf. 2033 1784.

Ansøgningen skal være os i hænde senest den 11. oktober 2023. 
Samtalerne forventes afviklet løbende og senest uge 43.

 

Psykiatrien i Region Midtjylland
Psykiatrien i Region Midtjylland er fordelt på otte psykiatriske afdelinger for voksne, børn og unge med ca. 3200 ansatte, hvor Regionspsykiatrien Gødstrup er en af disse. I Region Midtjylland tilstræber vi høj faglighed, tværfaglig sparring og forskningsbaseret faglig behandling, når vi modtager mere end 250.000 ambulante besøg og behandler over 30.000 patienter årligt.

Regionspsykiatrien Gødstrup varetager udredning og behandling af alle voksenpsykiatriske lidelser.  Vi er ca. 350 medarbejdere, og vi behandler ca. 5.000 borgere om året. Vi behandler primært borgere i den vestlige del af Region Midtjylland, langt de fleste ambulant. Der er 67 sengepladser i afdelingen.

Regionspsykiatrien Gødstrup er også tilknyttet NIDO, Center for Forskning og Uddannelse.

Psykiatriens vision er “bedre behandling og længere liv til flere med psykisk sygdom – på patientens præmisser”. Vi tror på, at mennesker med psykisk sygdom er vigtige medspillere i egen behandling, og at den enkelte patient skal inddrages i størst muligt omfang.

Gødstrup er placeret godt syv kilometer vest for Herning centrum. Den midtjyske by byder på et rigt kulturliv med spændende musik-, teater- og museumsoplevelser, ligesom mulighederne inden for idræt og motion også er mange. Infrastrukturen i området er veludviklet med bl.a. Århus-motorvejen, som giver en køretid til Aarhus på knap en time. Der går også tog lige til døren.

Du kan læse mere om Regionspsykiatrien Gødstrup her.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.