Danmarks mest dedikerede Børne- og Ungeafdeling søger ny ledende overlæge Kom og bliv en del af et stærkt og udviklende ledelsesfællesskab og en dedikeret medarbejdergruppe, som arbejder for at skabe fleksible og smidige patientforløb for børn og unge.

Dette job er udløbet

På Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse er vi godt i gang med et kulturskifte, hvor en stærkere ledelses- og samarbejdsstruktur er under opbygning. Her er vi sammen om den gode ledelse, og til vores Børne- og Ungeafdeling søger vi en energisk, netværksopbyggende og handlekraftig ledende overlæge, der ønsker at være en del af denne spændende rejse.

Vi har som sygehus en stærk vision om at ville nytænke på Kvinde, Mor og Barn området, og du vil derfor blive mødt af en dedikeret Sygehusledelse, som har ambitioner på dit område.

Vi søger
Til Børne- og Ungeafdelingen søger vi en ledende overlæge, der i et ligeværdigt samarbejde med den ledende oversygeplejerske vil stå i spidsen for udviklingen og driften af afdelingen, samt varetage det ledelsesmæssige og faglige ansvar for afdelingens medarbejdere. I skal sammen sætte rammerne og retningen for afdelingen med faglig og personlig udvikling i medarbejdergrupperne, samt have et kontinuerligt fokus på det gode arbejdsmiljø, god ledelse, og prioritere afdelingens uddannelses- og forskningsaktiviteter. Sammen har I desuden ansvar for fortsat at styrke og udvikle patientbehandlingen, samt sikre en optimal udnyttelse af ressourcer i forhold til overholdelse af afdelingens budget og at aktivitetsmålene nås.

Om Børne- og Ungeafdelingen
Børne- og Ungeafdelingen har en vision om at skabe de bedste skræddersyede patientforløb, som tager hensyn til den enkelte patient og familie. Vi har stort fokus på, at vores arbejdsgange er så fleksible at patientens behov altid tilgodeses. Vi planlægger med mindst muligt fremmøde for patienten og familie, og kigger hele tiden ind i nye og alternative måder i vores arbejdsgange. Vi arbejder med øget digitalisering og telemedicinsk tidligt hjemmeophold.

Blandt personalet er der en åben og imødekommende kultur, og en tjenstvillighed til altid at give lidt ekstra. Vi har en høj social kapital og et generelt godt arbejdsmiljø. Tværfagligheden i afdelingen er stærk og der er kort fra den gode idé til handling.

I 2018 flyttede Børne- og Ungeafdelingen samtidig med Gynækologisk Obstetrisk Afdeling ind i helt nye og topmoderne faciliteter på Slagelse Akutsygehus. Der er et tæt og meget velfungerende samarbejde mellem de 2 afdelinger – både på medarbejder- og ledelsesniveau.

Fakta om afdelingen
Afdelingen behandler og plejer børn i alderen 0-18 år med mange forskellige sygdomme, både ambulant og når sygdommen kræver indlæggelse.
Driftsbudgettet er på ca. 67 mio.kr. og der er i alt 128 medarbejdere, heraf ca. 24 læger (8 overlæger, 3 afdelingslæger, 2-3 læger i H1-stilling, 3 læger i introduktionsstilling og et antal bloklæger).
Børne- og ungeafsnittet har 18 sengepladser til børn med mange forskellige børnemedicinske, psykosomatiske og kirurgiske sygdomme – herunder mavetarm kirurgi og ortopædkirurgi.
Afdelingens børneambulatorie har årligt ca. 12.000 ambulante besøg samt 2000 besøg i sygeplejeambulatoriet. Lægerne er organiseret i teams indenfor: Neonatal (regionsfunktion), Endokrinologi, Gastroenterologi, Nefrologi, Astma-allergi, Socialpædiatri og ungdomsmedicin, Smerteklinik, Diagnostisk enhed, Akutteam, Neurologi, Reumatologi (regionsfunktion) og Børnekardiologi – højt specialiseret funktion i tæt samarbejde med Rigshospitalet.
Neonatalafsnittet er Region Sjællands største og har 9 intensive neonatale sengepladser til for tidligt fødte børn fra graviditetsuge 28 samt syge nyfødte og indtil de er klar til at komme hjem eller tilbydes telemedicinsk tidligt hjemmeophold.

Lidt om dig
Du er speciallæge i pædiatri og har lyst til at arbejde med ledelse. Din faglige identitet er stærk og du er fagligt engageret og velfunderet. Du har en god forståelse og tæft for arbejdet i en politisk styret organisation. Det er naturligt for dig at samarbejde bredt på tværs af funktioner, forløb, faggrupper og afdelinger i et travlt miljø under de generelle udfordringer som sundhedsvæsenet mødes med i disse år.
I din ledelse har du stort fokus på det tværfaglige samarbejde og at skabe en sammenhængskraft i afdelingen. Du evner at tage alle faggruppers perspektiv og arbejder ud fra en overbevisning om, at vi løfter i flok. Din tilgang til ledelse er anerkendende, og du vægter tværfaglig ledelse højt med lige ledelse af alle faggrupper. Din tilgang til løsning af alle opgaver er reflekterende som et led i løbende forbedringer. Dit humør skaber en positiv stemning og du evner at formidle ro og overblik i travle perioder.

Vi tilbyder
Vi tilbyder en unik chance for at sætte dit aftryk på den lægefaglige udvikling i en forandringsparat og udviklende afdeling. Talentet og interessen for ledelse prioriteres højt og værdsættes. Er du på vej i din lederkarriere tilbyder vi en formaliseret lederuddannelse, for eksempel en Master i Ledelse. Fra Sygehusledelsen og i afdelingsledelsesgruppen på sygehuset er der et stort fokus på samarbejde og på ledelse, og du vil møde stor støtte og opbakning til din lederrolle.

Ledelse på NSR sygehuse
Ledelsesgrundlaget for Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse bygger på et tværfagligt samarbejde. Vi ser sygehuset som en helhed, og på tværs af specialerne arbejder vi hele tiden på at optimere patientforløbene.
Vi har altid patienten i centrum, og det gør vi i fællesskab på tværs af faggrupper, specialer, afdelinger og sektorer. Vi arbejder konstant på tværs af afdelinger for at sikre patienten den bedste behandling med korte og effektive patientforløb.

[Link til Sammen Om video]

Kom og besøg os
Vi vil rigtig gerne vise vores moderne afdeling frem, fortælle om vores værdier og kultur, og svare på de spørgsmål der måtte være. Tøv derfor ikke med at kontakte os.

Kontaktoplysninger
Vicedirektør Charlotte Bøll Larsen på mail chbl@regionsjaelland.dk, tlf. 3011 7957.
Ledende oversygeplejerske Jannie Lundoff Nissen på mail jalun@regionsjaelland.dk, tlf. 9356 7430.

Ansættelsesvilkår
Stillingen ønskes besat til den 1. februar 2021 eller snarest muligt derefter. Ansættelse sker på overenskomstmæssige vilkår efter aftale med forhandlingsberettiget organisation.

Ansøgningsfrist
Ansøgningsfrist er søndag den 4. oktober.
Du bedes motivere din ansøgning og deri forholde dig til de 7 lægeroller/kompetenceområder. Sammen med din motiverede ansøgning bedes dit CV bilagt dokumentation af formelle og faglige kompetencer.

Ansættelsessamtaler
Rekrutteringsprocessen vil bestå af to samtaler samt en test med dialog om din arbejdspersonlighedsprofil. Første samtale afholdes fredag den 9. oktober og anden samtale onsdag den 21. oktober.
Såfremt du går videre til anden samtale skal du ved personligt fremmøde i uge 42 gennemføre en test om din arbejdspersonlighedsprofil. Der vil endvidere blive indhentet referencer efter nærmere aftale.

Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse
Vi har viljen til at blive bedre hver dag

Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse er både et akut- og specialsygehus. Vi er ambitiøse og modige, og vi har viljen til at blive endnu bedre – hver dag. Vi ønsker at tiltrække de bedste medarbejdere, der tør tænke nyt og anderledes i hverdagen til patientens bedste.
Stærk faglighed og udvikling skal sikre god og ensartet høj kvalitet i behandlingen døgnet rundt. Vi skaber forbedringer og nye løsninger i fællesskab. Vi lægger vægt på datadrevet og synlig ledelse og tilsigter en uformel og uhøjtidelig omgangstone baseret på gensidig tillid mellem leder og medarbejder. Vi prioriterer uddannelse, forskning og udvikling, fordi vi mener, at faglighed er afgørende for at nå vores mål.
På Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse gør vi os umage med at skabe en udviklende og spændende arbejdsplads, og vi arbejder for at være Region Sjællands bedste uddannelsessted.

Dit behov – vores fælles opgave