CT ansvarlig overlæge til Røntgen og Skanning Regionshospitalet Horsens Røntgen og Skanning Regionshospitalet Horsens er inde i en kraftig udvikling. Vi ønsker en styrkelse med en CT ansvarlig overlæge pr. 1. november eller efter aftale.

Dette job er udløbet
Hvilke muligheder vil der være i stillingen:
Afdelingen har igennem de seneste år opbygget en høj kompetence indenfor CT. En kommende CT ansvarlig overlæge i ovennævnte funktion får mulighed for at styrke og videre udvikle på funktionen.Vores CT produktion består af stor del onkologisk CT-skanninger samt alle de akutte CT undersøgelser man kan forvente af et akut sygehus, samt CT-skanninger fra almen praksis (primærsektoren). Afdelingen satses på udvikling af viden på et højt niveau, hvorfor deltagelse i internationale kurser prioriteres.

Som overlæge på et regionshospital vil der også være deltagelse i vagtarbejdet, se nedenfor. Kompetencer indenfor UL og konventionelt røntgen vil derfor blive vedligeholdt. Der er desuden mulighed for hjemmearbejds-BDA.

Hvad forventer vi af en CT ansvarlig overlæge:
Det forventes at en ansøger er speciallæge i radiologi med kompetencer indenfor generel CT på højt niveau. Evt. deltaget i forskning med phd. eller lignende.

Arbejdsopgaver inkluderer bl.a. –

  • Visitering og beskrivelse af undersøgelser
  • ajourføring og udvikling af CT -protokoller
  • Ansvar for kvaliteten af CT-skanninger

Der er på afdelingen et velfungerende CT-Team bestående af speciallæger, radiografer med særlig interesse i CT samt en sekretær. Der tilstræbes månedlige CT-møder i lægegruppen, og der afholdes ugentlige `tavlemøder´i CT -gruppen af cirka 15 minutters varighed. Der er rig mulighed for sparring med de øvrige speciallæger i teamet og på afdelingen i øvrigt.

Vi vil være kendt som en Røntgen afdeling med et højt fagligt niveau og højt serviceniveau overfor de kliniske afdelinger, hvor samarbejdet omkring den enkelte patient sættes i højsædet, således at patienterne oplever kontinuitet og den bedst mulige behandlingsforløb.

Derfor lægger vi vægt på, at du har:

  • Gode samarbejdsevner og lyst og vilje til at arbejde i helheder
  • En resultatskabende adfærd, der afspejler afdelingens målsætning
  • Gode kommunikative evner
  • En tillidsvækkende personlighed, som er anerkendende i sin omgangsform og ikke mindst, at du er lydhør og nærværende

Nedenfor kan ses, hvilke andre funktioner, der forefindes i afdelingen. Lyder det spændende, men er du ikke kvalificeret til at søge stillingen som overlæge med CT ansvar, så opfordres til at søge en stilling som afdelingslæge i afdelingen.

Uddannelse:
Vi er en afdeling med stort fokus på uddannelse og undervisning, og har både I-læger og HU-læger ansat. Der forventes derfor at alle speciallæger deltager i undervisning og supervision af de yngre læger. Herudover prioriteres det at speciallægerne deltager i relevante nationale og internationale kurser og kongresser.

Forskning:
Ved forskningsinteresse, er der mulighed for deltagelse i forskning og evt. varetagelse af forskningsansvaret på afdelingen.

Konventionel radiologi:
Regionshospitalet Horsens betjener optageområdet og de kliniske afdelinger på hospitalet. Vi tilstræber tidsnær beskrivelse af vores undersøgelser.  Således bliver akutte knogle- og thoraxoptagelser beskrevet akut i vagten til kl 23. Der er på afdelingen intet gennemlysningsapparatur og dermed ikke mulighed for udførelse af disse undersøgelser.

Ultralyd:
Regionshospitalet Horsens tilbyder en bred vifte af UL incl. kontrastundersøgelser. Grundet en ortopædkirurgisk afdeling med specialiserede funktioner, har vi et stort område med muskuloskeletal UL, et område, som vi gerne vil udvikle yderligere. Der laves også et bredt udvalg af både finnål og grovnålsbiopsier, samt drænanlæggelser, herunder mere specialiserede indgreb som transrektal / -vaginal drænanlæggelse og botoxanlæggelse forud for store hernieoperationer.

CT:
Som nævnt, tilbyder Horsens en bred vifte af Ct -undersøgelser, inkl. akutte skanninger fra akut afdeling og de øvrige kliniske afdelinger, HRCT, Onkologiske skanninger, Hjerte-CT samt Ct- skanninger fra almen praksis. Visitering af undersøgelser varetages af speciallægerne i CT teamet. En undtagelse er de akutte henvisninger som visiteres af den vagthavende speciallæge, som befinder sig i vores akut satellit afdeling i umiddelbar forlængelse af akut modtagelsen.

MR:
Der udføres en bred vifte af undersøgelsestyper.  Der er et MR team med 4 speciallæger, som er både generelle og subspecialiserede.

Subspecialisering:
Afdelingsspeciallæger er subspecialiserede indenfor modaliteter og / eller organsystemer. Vi tror på, at en kombination med begge typer subspecialisering er det optimale mht. kompetencer og udvikling.

Vagtarbejde:
Den CT-ansvarlige overlæge vil skulle deltage i vagtarbejde på lige fod med de øvrige speciallæger på afdelingen. I dagtiden 07.30-15.00, passes vagten og akuttelefonen af vagthavende speciallæge i satellitten. Der er tilstedeværelsesvagt til kl. 23 i afdelingen. Fra kl. 23 – 08 udføres kun akutte undersøgelser, CT-skanningerne beskrives af den Fælles Beskriverenhed, som dækker Horsens, Randers og Silkeborg. Der udføres ikke akut UL i dette tidsrum.

Hvorfor er det interessant og udviklende at være en del af holdet i Horsens?
Du får en unik chance for at deltage i udviklingen af en afdeling på et akuthospital og stor mulighed for selv at præge arbejdstilrettelæggelsen og samarbejdet med øvrige afdelinger i huset.
Du får stor indflydelse på din egen arbejdsdag og afdelingens organisering. Du bliver en aktiv og engageret medspiller i udviklingen af en fortsat høj faglighed og et godt og udviklende kollegialt fællesskab. Stillingen giver endvidere mulighed for at imødekomme særlige ønsker om arbejdsfunktioner, vagtønsker, kompetence- og/eller personlig udvikling.
På Regionshospitalet Horsens arbejder vi med tværsektorielt samarbejde.  

Praktisk information om afdelingen:
Billeddiagnostisk Afdeling har 4 ultralydsscannere, 3 CT-scanner og to 1,5T MR-scannere. Derudover er der 5 konventionelle røntgenrum i Horsens og to i Skanderborg.
Afdelingen udfører ca. 110.000 radiologiske undersøgelser pr. år både akutte og planlagte undersøgelser, uddanner yngre læger, medicin- og radiografstuderende og gennemfører forskning og udvikling.

Det er en dynamisk afdeling med en sund og god kultur, hvor arbejdsglæde og faglighed er i højsædet. Derudover satser afdelingen på innovation, dynamiske medarbejdere, moderne rammer og teknologi.

Du finder udførlig funktionsbeskrivelse her.

Ansættelsesvilkår:
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger. Stillingen er omfattet af lokal løndannelse.
En forudsætning for ansættelse ved hospitalet er i øvrigt, at der gives samtykke til indhentelse af børneattest, og at denne er tilfredsstillende.

Ansøgningen:
Ansøgning struktureres omkring speciallægens 7 roller i henhold til ”Retningslinjer for faglig bedømmelse af ansøgere til speciallægestillinger i Region Midtjylland”.

Ansøgning fremsendes elektronisk, inklusiv dokumentation for kompetencer inden for speciallægerollerne

Ansøgningsfristen er den 4. september 2019.
Ansættelsessamtalen forventes afholdt i uge 39 2019

Vil du vide mere?
Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte konstitueret ledende overlæge Berit Gosvig på 78 42 58 00/42 22 08 08.

Se i øvrigt mere på http://www.regionshospitalet-horsens.dk/afdelinger/Rontgen-og-Skanning/

Vi glæder os til at høre fra dig.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.