Chef til Center for Sundhed og Rehabilitering, Københavns Kommune Genopslag

Ansøgningsfrist: 07/06/2022 Center for Sundhed og Rehabilitering, Københavns Kommune

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune søger en strategisk stærk og visionær centerchef, der brænder for sundhedsområdet og kan tænke i nye løsninger til gavn for borgerne. Vi søger en chef, der kan sætte retningen, har en veludviklet politisk forståelse og lyst til at gøre en forskel på et af de mest centrale velfærdspolitiske områder.

Der er tale om en særdeles attraktiv stilling i et nyt center. Du får en unik platform til at sætte dit præg på udviklingen af det nære sundhedsvæsen i Danmarks største kommune og helt særlige muligheder for at påvirke den nationale sundhedsdagsorden.

Vi har høje ambitioner og ser en kommende sundhedsreform som afsættet til, at vi for alvor får mindsket uligheden i sundheden, skabt sammenhæng i borgernes forløb og videreudviklet vores behandlings-, genoptrænings- og rehabiliteringstilbud, så de i endnu højere grad kan afpasses efter den enkelte borger. Samtidig ønsker vi at bruge reformen til at styrke vores fokus på evidens, kvalitet og effekt, så vores ressourcer altid bruges bedst muligt.

I tæt samarbejde med en centerchefkollega vil du skulle sætte den strategiske retning for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen i Københavns Kommune. Du skal stå i spidsen for udviklingen og implementeringen af nye innovative løsninger på sundheds-, genoptrænings- og rehabiliteringsområdet, og du vil skulle sikre København en tydelig stemme i den nationale sundhedsdebat.

Det er en stilling med mange facetter og masser af strategisk perspektiv. Konkret vil du skulle levere indspark til de politiske dagsordener, implementere politiske målsætninger og udvikle komplekse driftsopgaver samt skabe rammer, der styrker, understøtter og udvikler forvaltningens driftsenheder. Du vil få et tæt samarbejde med forvaltningens politisk-administrative enheder, de forskellige driftsenheder og nøgleaktører på sundhedsområdet.

Du vil referere direkte til den administrerende direktør og sammen med din chefkollega bliver du chef for en ambitiøs og velfungerende ledergruppe på p.t. fem afdelingsledere samt ca. 60 dygtige og engagerede medarbejdere. Samtidig får du i samarbejde med din chefkollega det overordnede ansvar for forvaltningens seks bydækkende centre, der tilbyder specialiserede behandlings- og rehabiliteringsforløb for borgere i Københavns Kommune.

Vores forventninger
Du har en akademisk baggrund og erfaring med ledelse, gerne ledelse af ledere. Du har en solid viden om sundhedsområdet, politisk tæft og interesserer dig for nye sundhedsfaglige tendenser og strømninger.

Du tænker strategisk, er udviklingsorienteret og har et klart blik for, hvor noget kan gøres bedre. Du har erfaring med strategiudvikling og forstår, hvad der skal til for at omsætte politiske visioner til handling. Samtidig kan du skabe rammer, der sikrer en solid drift og gør det let for andre at lede.

Du har stærke relationelle og kommunikative kompetencer og lyst til at bidrage på tværs af organisationen og repræsentere Københavns Kommune i mange forskellige sundhedsfaglige fora.

Du er god til at samarbejde og trives i en tillidsbaseret organisation, hvor dialog, delegering og en inddragende ledelsesstil er central.

Ansættelsesbetingelser
Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst og efter cheflønsaftalen for Københavns Kommune.

Yderligere oplysninger
Du er velkommen til at ringe til adm. direktør Katja Kayser på 2023 6373 eller partner i Genitor, Jens Marcussen på 3141 0587.

Læs den fulde jobprofil

Læs mere om vores ledelsesgrundlag

På www.kk.dk kan du læse om Sundheds- og Omsorgsforvaltningen – herunder ældrepolitikken ’Vær med – hele livet’ og sundhedspolitikken ’Nyd livet, københavner’.

Søg via linket senest tirsdag den 7. juni 2022

Der afholdes første ansættelsessamtaler mandag den 13. juni 2022, og anden samtale foregår mandag den 20. juni 2022.