Centerleder til Tand-, Mund-, og Kæbekirurgi, Aarhus Universitetshospital En stilling som centerleder ved Odontologisk Landsdels- og Videncenter, Tand-, Mund-, og Kæbekirurgisk afdeling, Aarhus Universitetshospital (AUH) er ledig til besættelse pr. 1. maj 2023 eller efter aftale.

Dette job er udløbet

Videncentrets ansvars- og arbejdsopgaver
Odontologisk Videncenter, AUH, varetager odontologisk konsultativ virksomhed over for den kommunale og regionale tandpleje ved odontologisk udredning, diagnostik og behandlingsplanlægning af patienter med sjældne sygdomme med vidtgående odontologiske problemer og undersøgelse og behandlingsplanlægning af patienter henvist fra Regionstandplejen. Desuden højt specialiseret behandling af patienter med sjældne sygdomme og handikap kombineret med vidtgående odontologiske problemer. Centret har landsdelsfunktion (de vestdanske regioner) og løser opgaven i tæt samarbejde med IOOS (Institut for Odontologi og Oral Sundhed, Health, Aarhus Universitet).

 

Kvalifikationer

Stillingen ønskes besat af en specialtandlæge i ortodonti eller en erfaren tandlæge med solidt kendskab til klinisk arbejde med børn og unge og gerne med erfaring fra et specialområde.

Centerlederen skal selvstændigt kunne varetage det faglige og ledelsesmæssige ansvar for det odontologiske ekspertteam og medvirke til at videreudvikle det samlede behandlingskoncept for patienterne. Dette sker igennem et tæt samarbejde med andre af hospitalets afdelinger, IOOS og andre videncentre. Gode samarbejds- og kommunikationsevner er derfor påkrævet.

Endelig omfatter stillingen ansvar for løbende udvikling af informationsmateriale og kvalitetsudvikling af området.

Odontologisk Videncenter varetager desuden den faglige visitation af patienter fra de tre vestdanske regioner, der søger tilskud til tandbehandling jævnfør Sundhedsloven §166.3 (Tilskudsordningen)

Der lægges vægt på, at ansøgeren kan dokumentere undervisnings- og forskningserfaring, gerne på ph.d.-niveau, med henblik på at kunne varetage præ- og postgraduat undervisning samt forskning og udvikling for specialet.

 

Løn- og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation.

Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger om stillingen og funktionsbeskrivelse kan fås ved henvendelse til cheftandlæge Martin Dahl, Tand-, Mund- og Kæbekirurgi, Aarhus Universitetshospital.

E-mail til madahl@rm.dk eller på 78 46 29 80.

Ansøgningen vedlægges kopi af eventuel specialtandlægeautorisation, curriculum vitae indeholdende publikationsliste.

Ansøgningsfrist den 15. marts 2023. Der forventes samtaler i uge 13, 2023.

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Søg stillingen via “søg job”-knappen.