Bliv praktiserende psykiater i Region Syddanmark Ledigt 0-ydernummer i psykiatri. Drømmer du om at nedsætte dig i speciallægepraksis, så har du muligheden nu.

Dette job er udløbet

I Region Syddanmark tilbydes et 0-ydernummer i psykiatri i Billund Kommune til besættelse snarest muligt. Et 0-ydernummer er et ydernummer uden tilknyttede patienter, som tildeles af regionen.

Det betyder, at du i Region Syddanmark har mulig hed for at nedsætte dig som fuldtidspraktiserende psykiater i Billund Kommune. Med denne placering er der mulighed for opbygning af en spændende psykiatri-praksis.

Livet i speciallægepraksis er spændende, udfordrende og fagligt og menneskeligt tilfredsstillende.

Du kan eventuelt lade dig inspirere af: www.nyifaps.dk hvor FAPS præsenterer special lægepraksis. Se fx øjenlæge Peter Jeppesens indlæg. Peter er relativ nyetableret øjenlæge i speciallæge praksis.

Der tages godt imod nye kollegaer med generel introduktion til speciallægepraksis, idet alle nynedsatte speciallæger tilmeldes SAK administrationskursus i FAPS og deltager på dette umiddelbart efter opstart
i speciallægepraksis.

Yderligere er der mulighed for etablering af netværk på tværs af specialer. I Region Syddanmark er der aktuelt et velfungerende netværk bestående af 12 speciallæger. Der er mulighed for oprettelse af flere netværksgrupper. Netværket er et forum for drøftelse af klinikdrift, udfordringer og muligheder.

Med den nye overenskomst er det aftalt, at der skal etableres kvalitetsklynger – et fagligt netværk, hvor der blandt andet kan sættes fokus på klinikkens kvalitet. Alle praktiserende speciallæger vil blive tilknyttet en specialespecifik kvalitetsklynge inden udgangen af 2023. Du vil med andre ord ikke ”stå alene” som kommende praksisejer.

Som praktiserende speciallæge i Region Syddanmark forventer vi, at du:

  • Er speciallæge i psykiatri
  • Har klinisk erfaring fra praksis eller erfaring fra sygehusansættelse, gerne på overlægeniveau
  • Er samarbejdsvillig og indstillet på samarbejde med kollegaer i speciallægepraksis, almen praksis, sygehusene og kommunerne
  • Har gjort dig tanker om livet i praksis, herunder fysisk placering, bemanding, tilgængelighed mm.
  • Er indstillet på at sætte dig ind i og efterleve overenskomstens bestemmelser
  • Udover ovenstående vægtes det højt, at du har mulighed for opstart af praksis hurtigst muligt.

Ansøgning
Ansøgning vedlagt relevante bilag bedes indsendt til: Region Syddanmark, Praksisafdelingen Att.: Jørgen Marinus Madsen via mail praksis@rsyd.dk

Ansøgningsfrist
Mandag den 29. august 2022, kl. 8.00. Der forventes afholdt samtaler medio september 2022.

Vil du vide mere?
Jørgen Marinus Madsen
AC-konsulent
Praksis

Tlf. 76 63 13 93
E-mail: jmm@rsyd.dk

Find flere informationer om Billund Kommune

Billund Kommune
Børnenes Hovedstad, en del af Trekantområdet, en af Danmarks bedste erhvervskommuner.

Billund – Tilflytterservice
Vores rådgivning og vejledning omfatter bl.a. hjælp med job til ægtefælle, rådgivning om boligmuligheder, oplysning om pasningstilbud, skole, uddannelse, fritid, oplevelser samt kultur – men ikke mindst kan vi hjælpe jer med opbygning af nye netværk i Børnenes Hovedstad.

Billund – Turistinformation
Lige meget om du besøger Billund som børnefamilie, par eller alene, så har kommunen og omegn noget for enhver smag. Vi tilbyder fantastiske attraktioner, sjove forlystelser, mad i verdensklasse og natur der tager pusten fra dig.