Bliv praktiserende øjenlæge i Tønder Ledigt 0-ydernummer i oftalmologi - Drømmer du om at nedsætte dig i speciallægepraksis, så har du muligheden nu.

Ansøgningsfrist: 11/04/2023 Egen speciallægepraksis (Øjenlæge)

I Region Syddanmark tilbydes et 0-ydernummer i oftalmologi i Tønder til besættelses snarest muligt. Et 0-ydernummer er et ydernummer uden tilknyttede patienter, som tildeles fra regionen.

Dette betyder, at du i Region Syddanmark har mulighed for at nedsætte dig som fuldtidspraktiserende øjenlæge i Tønder by.

Med denne placering er der mulighed for opbygning af en spændende praksis.

Livet i speciallægepraksis er spændende, udfordrende og fagligt og menneskeligt tilfredsstillende.
Du kan eventuelt lade dig inspirere af www.nyifaps.dk hvor FAPS præsenterer speciallægepraksis.

Der tages godt imod nye kollegaer med generel introduktion til speciallægepraksis, idet alle nynedsatte speciallæger tilmeldes SAK administrationskursus i FAPS og deltager på dette umiddelbart efter opstart i speciallægepraksis.

Yderligere er der mulighed for etablering af netværk på tværs af specialer. I Region Syddanmark er der aktuelt et velfungerende netværk bestående af 12 speciallæger. Der er mulighed for oprettelse af flere netværksgrupper. Netværket er et forum for drøftelse af klinikdrift, udfordringer og muligheder.

Med den nye overenskomst er det aftalt, at der skal etableres kvalitetsklynger – et fagligt netværk, hvor der blandt andet kan sættes fokus på klinikkens kvalitet. Alle praktiserende speciallæger vil blive tilknytte en specialespecifik kvalitetsklynge inden udgangen af 2023.

Du vil med andre ord ikke ”stå alene” som kommende praksisejer.

Som praktiserende speciallæge i Region Syddanmark forventer vi, at du:

  • Er speciallæge i oftalmologi
  • Har klinisk erfaring fra praksis eller erfaring fra sygehusansættelse gerne på overlægeniveau
  • Er samarbejdsvillig og indstillet på samarbejde med kollegaer i speciallægepraksis, almen praksis, sygehusene og kommunerne
  • Har gjort dig tanker om livet i praksis, herunder fysisk placering, bemanding, tilgængelighed mm.
  • Er indstillet på at sætte dig ind i og efterleve overenskomstens bestemmelser herunder levere alle ydelser, der er aftalt for specialet.

Det vægtes højt, at du har mulighed for opstart af praksis hurtigst muligt.

Ansøgning
Ansøgning vedlagt relevante bilag bedes indsendt til Region Syddanmark, Praksisafdelingen, att.: Helle Bruun via mail praksis@rsyd.dk

Ansøgningsfrist
Tirsdag den 11. april 2023, kl. 8.00.

Samtaler
Der forventes afholdt samtaler torsdag den 4. maj 2023.

Vil du vide mere?
Helle Bruun

Specialkonsulent
Praksis

Tlf.: 76 63 14 12
E-mail: hnb@rsyd.dk

Søg job

For at søge dette job send ansøgning til praksis@rsyd.dk

Søg via webmail Gmail / AOL / Yahoo / Outlook