Bliv praktiserende læge i Tønder Kommune Der genudmøntes nu 2 stk. ydernumre med i alt 1.600 patienter inden for almen medicin til nedsættelse i Tønder by. Ydernumrene og patienterne skal overtages den 1. december 2023. Der er mulighed for at overtage eksisterende lokaler.

Ansøgningsfrist: 01/06/2023 Egen praksis Tønder

Med henblik på, at afhjælpe lægemanglen i Tønder, blev der i juli 2018 etableret en udbudsklinik. Udbudsklinikken har 2 kapaciteter og cirka 1.600 patienter. Udbudskontrakten udløber 1. december 2023, hvorfor de 2 ydernumre med tilknyttede patienter nu er til salg, med overtagelse 1. december 2023.

Der gives ingen garanti for antallet af patienter, der både kan stige og falde.

Der er mulighed for at købe efter reglerne om, at læger kan eje op til 6 ydernumre jf. Sundhedslovens § 227, stk. 2. Ydernumrene skal bemandes med en navngiven speciallæge i almen medicin, og der skal betjenes mindst 1.600 patienter i hvert ydernummer. Der kan ikke forventes mulighed for lukning under normtal.

Praktisk information om udbudsklinikken

 • Mulighed for at overtage eksisterende lokaler i Carstensgade 6
 • Mulighed for besigtigelse
 • Evt. mulighed for at overtage udstyr
 • Virksomhedsoverdragelsesloven finder anvendelse på det eksisterende personale, køber opfordres til at søge egen advokatrådgivning herom.

Overtagelse og aktivering
Ydernumrene eller ydernummeret skal overtages og aktiveres den 1. december 2023. Det betyder, at praksis fra dette tidspunkt skal overtage alle udbudsklinikkens patienter og samtidig åbne for tilgang af mindst 3.200 patienter i alt.

Fristen for at byde er fastsat til torsdag den 1. juni 2023 kl. 10.00.

Regionen afholder samtaler fredag den 2. juni 2023 efter kl. 13.00 eller efter aftale i Regionshuset, Damhaven 12, 7100 Vejle.

Ansøgere vil efter fristens udløb modtage en indkaldelse i deres digitale postkasse (e-Boks).

Licensklinik – prøv livet som praktiserende læge
Som alternativ til køb af lægekapaciteten, kan praksis drives som en licensklinik i et nært samarbejde med regionen.
Regionen stiller praksislokaler og udstyr til rådighed for dig, uden afgivelse af bud. Dette giver mulighed for at få erfaringer med drift af praksis, mens regionen påtager sig risikoen for blandt andet investeringer og lokaler ved opstart af klinikken. Regionen kan muligvis stille personale og IT til rådighed efter nærmere drøftelser herom.

Se nærmere i vedlagte visionspapir for licensklinikker – bilag 3.
Tryk her og du finder bilag 3 – visionspapir for licensklinikker.

Procedure
Ved afgivelse af bud på ydernumrene/ydernummeret, skal budgiver dels angive en pris, dels beskrive sin opfyldelse af følgende kvalitetskriterier:

 • Kontinuitet i lægebemandingen og den øvrige bemanding i praksis, herunder om budgiver agter at arbejde i praksis, og i hvilket omfang
 • Samarbejde med eksterne aktører, herunder sygehuse, kommuner og lignende
 • Ventetider og tilgængelighed i praksis
 • Fysisk placering af praksis, herunder en beskrivelse af mulighederne for parkering og offentlig transport.

Der vil efter budsfristens udløb blive indbudt til en samtale med administrationen, hvor ovenstående kan uddybes.

Budgiver skal ved indgivelse af bud sende følgende:

 • Navn, aut.-id., adresse og kontaktoplysninger
 • Udførligt CV
 • Budblanket, jf. bilag 1
 • En beskrivelse af, hvordan du/I forestiller dig/jer at drive ydernummeret/ydernumrene og opfyldelse af ovenstående kvalitetskriterier, jf. ansøgningsskema, bilag 2

Efter budfristens udløb indkalder regionen alle kvalificerede budgivere til en samtale med Praksisafdelingen, hvor ansøgningen vil blive gennemgået, og hvor regionen udarbejder et referat.

Efter afholdelsen af samtalerne med budgiverne træffer Udvalget for det nære sundhedsvæsen, beslutning om tildeling.

Beslutningen om, hvem der skal tildeles ydernumrene/ ydernummeret, beror på en samlet vurdering af den budte pris og den fremlagte plan for drift af ydernumrene.

Der sælges derfor ikke nødvendigvis til højestbydende.

Regionen forbeholder sig retten til at forkaste alle bud frem til tildelingsbeslutning.

Ansøgningsskema og budblanket
Afgiv dit/jeres bud senest torsdag den 1. juni 2023 kl. 10.00 på budblanketten – jf. bilag 1 ledsaget af ansøgningsskemaet jf. bilag 2.

Samtaler
Samtaler afholdes fredag den 2. juni 2023 i Regionshuset, Damhaven 12, 7100 Vejle.
Bud som modtages efter fristens udløb, kan ikke forventes at blive taget i betragtning.

Vil du vide mere?
Jannie Kramer
Juridisk konsulent
Praksis

24 96 55 17
jannie.kramer@rsyd.dk

Find flere informationer om Tønder Kommune

Tønder Kommune
Her kan du finde myndighedens kontaktoplysninger og al den selvbetjening, myndigheden er ansvarlig for.

Tønder – Tilflytterservice
Flyt til Tønder Kommune. Velkommen til Tønder Kommune, et godt sted at leve, bo og arbejde

Tønder – Turistinformation
I Tønder Kommune venter der oplevelser for hele familien.