Bliv praktiserende børne- og ungdomspsykiater i Region Syddanmark Ledigt 0-ydernummer i børne- og ungdomspsykiatri. Drømmer du om at nedsætte dig i speciallægepraksis, så har du muligheden nu.

Dette job er udløbet

I Region Syddanmark tilbydes et 0-ydernummer i børne- og ungdomspsykiatri i den jyske del af regionen til besættelse snarest muligt. Et 0-ydernummer er et ydernummer uden tilknyttede patienter, som tildeles fra regionen.

Det betyder, at du i Region Syddanmark har mulighed for at nedsætte dig som fuldtidspraktiserende børne- og ungdomspsykiater i den jyske del af regionen.
Med denne placering er der mulighed for opbygning af en spændende børne- og ungdomspsykiatrisk praksis.

Livet i speciallægepraksis er spændende, udfordrende og fagligt og menneskeligt tilfredsstillende. Du kan eventuelt lade dig inspirere af www.nyifaps.dk hvor FAPS præsenterer speciallægepraksis. Se fx øjenlæge Peter Jeppesen indlæg. Peter er relativ nyetableret øjenlæge i speciallægepraksis.

Der tages godt imod nye kollegaer med generel introduktion til speciallægepraksis, idet alle nynedsatte speciallæger tilmeldes SAK administrationskursus i FAPS og deltager på dette umiddelbart efter opstart i speciallægepraksis.

Yderligere er der mulighed for etablering af netværk på tværs af specialer. I Region Syddanmark er der aktuelt et velfungerende netværk bestående af 12 speciallæger. Der er mulighed for oprettelse af flere netværksgrupper. Netværket er et forum for drøftelse af klinikdrift, udfordringer og muligheder.

Med den nye overenskomst er det aftalt, at der skal etableres kvalitetsklynger – et fagligt netværk, hvor der blandt andet kan sættes fokus på klinikkens kvalitet.
Alle praktiserende speciallæger vil blive tilknytte en specialespecifik kvalitetsklynge inden udgangen af 2023. Du vil med andre ord ikke ”stå alene” som kommende praksisejer.

Som praktiserende speciallæge i Region Syddanmark forventer vi, at du:

  • Er speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri
  • Har klinisk erfaring fra praksis eller erfaring fra sygehusansættelse gerne på overlægeniveau
  • Er samarbejdsvillig og indstillet på samarbejde med kollegaer i speciallægepraksis, almen praksis, sygehusene og kommunerne
  • Har gjort dig tanker om livet i praksis, herunder fysisk placering, bemanding, tilgængelighed mm.
  • Er indstillet på at sætte dig ind i og efterleve overenskomstens bestemmelser

Udover ovenstående vægtes det højt, at du har mulighed for opstart af praksis hurtigst muligt.

Ansøgning
Ansøgning vedlagt relevante bilag bedes indsendt til: Region Syddanmark, Praksisafdelingen att.: Helle Bruun via mail praksis@rsyd.dk

Ansøgningsfrist
Ansøgningsfristen er fredag den 1. juli 2022, kl. 8.00. Der forventes afholdt samtaler fredag den 12. august 2022.

Har du spørgsmål eller brug for yderligere information?

Helle Bruun
Specialkonsulent
Praksis

76 63 14 12
hnb@rsyd.dk