Barselsvikariat for afdelingslæge, Audiologisk Afsnit, Øre-, Næse- og Halskirurgi, Aarhus Universitetshospital En stilling som barselsvikarvikar for afdelingslæge ved Audiologisk Afsnit, Øre-, Næse- og Halskirurgi, Aarhus Universitetshospital er ledig fra 1. juni 2023 til 28. februar 2024.

Dette job er udløbet

Audiologisk afsnit varetager alle former for udredning og behandling af høretab hos alle patientgrupper – fra spædbørn til ældre, ligesom der også varetages avanceret hørerehabilitering af børn med høretab i form af AVT-terapi. Derudover er der på afdelingen også en vestibulogisk klinik.

Dine arbejdsopgaver kommer til at være inden for alle grene af audiologien i tæt samarbejde med afdelingens øvrige faggrupper, ligesom der vil være mulighed for introduktion til vestibulogien.

Stillingen er vagtfri.

Afsnittet består af ca. 50 medarbejdere med forskellig faglig baggrund og med stor grad af tværfagligt samarbejde. Klinikken har således 1 klinikleder, 1 ledende overlæge, en overlæge med fagligt ansvar for vestibulogien, 1 afdelingslæge og reservelæger i hoveduddannelse i varierende antal.

Afdelingen er beliggende på Peter Sabroes Gade 6, 8000 Aarhus C. Derudover har vi 3 lokalklinikker (ikke lægebemandede) i hhv. Randers, Horsens og Aarhus (Marselisborgcentret).

Ansøgere bedømmes ud fra motiveret ansøgning og “de 7 lægeroller” samt ansættelsessamtale.

Ansøgers kvalifikationer vil blive bedømt ud fra de 7 lægeroller. Skema kan hentes her og bedes udfyldt.

Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte ledende overlæge Christian V. Thorup på chthor@rm.dk eller 2229 5999.

 

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Søg stillingen via “søg job”-knappen.