Arbejd med alle facetter af tandlægefaget hos den Regionale Specialtandpleje Har du lyst til at indgå i et læringsrigt arbejdsmiljø med højt specialiseret tandbehandling og gode kollegaer, og har du mod på at få dine kompetencer i spil i en ny, spændende og givende tilgang til tandbehandling? Ja, så har vi jobbet til dig!

Dette job er udløbet

Ansættelsesstart den 1. september 2021. Stillingen er som udgangspunkt på 37 timer om ugen i tidsrummet 07:30/08:00-15:30, men der er mulighed for aftale om deltid. Ansættelsen er primært i Holstebro, og stillingen omfatter behandling af patienter på klinik. Ved interesse kan behandling af patienter under anvendelse af generel anæstesi blive en mulighed på sigt.

Højt specialiseret, alsidig tandpleje og en spændende patientgruppe

“Jeg troede slet ikke, det var det, I lavede”

Sådan lød det fra en af vores nyligt ansatte, som blev overrasket over, at specialtandplejen er meget mere end undersøgelser og fyldninger.

Vores nøgleopgave er at fremme tandsundheden for den fysisk og psykisk udfordrede patientgruppe, og derfor har vi i vores tilgang til tandbehandling, fokus på det hele menneske. Som tandlæge hos os får du mulighed for at arbejde med alle facetter af tandlægefaget, mens du udvikler dit kendskab til medicinske, somatiske og udviklingsforstyrrede tilstande, som kendetegner vores patientgruppe.

Godt læringsmiljø med gode muligheder for faglig udvikling
Vi er landets største specialtandpleje, og vi vægter kompetenceudvikling af alle vores medarbejdere, og gode samarbejdsrelationer med privat praksis og kommunal tandpleje. Vi er 30 engagerede medarbejdere, der har et stærkt kollegialt samarbejde med vægt på faglig sparring.

Om os
Vi er landets største specialtandpleje med 3 medarbejdere heraf 10 tandlæger og 1 specialtandlæge i tand-, mund- og kæbekirurgi. Vi har 9 moderne tandklinikker og 3 operationsstuer med fast anæstesipersonale.

Vores patientgruppe består hovedsagligt af voksne med nedsat psykisk og/eller fysisk funktionsevne, så som patienter med autisme, psykiske lidelser, traumeinducerede hjerneskade med flere. Derudover behandler vi børn, som har brug for generel anæstesi på grund af et stort behandlingsbehov.

På årsplan tilbyder vi regelmæssig tandpleje til cirka 1.600 patienter og udfører cirka 800 patientbehandlinger under anvendelse af generel anæstesi. Afdelingen har behandlingsaftaler med 22 kommuner primært fra Region Midtjylland. Vores afdeling er organiseret med centralklinik på Regionshospitalet i Viborg samt yderligere 5 klinikafsnit (regionshospitalerne Randers og Holstebro, Vitapark Odder, Sølund Skanderborg samt Sødisbakke Mariager). Der udføres tandbehandling i generel anæstesi på regionshospitalerne i Viborg og Randers.

Er du vores nye tandlæge?
Vi tilbyder dig stort ansvar, og derfor foretrækker vi, at du har nogle års erfaring inden for tandlægefaget. Vi glæder os til at få dig med på holdet, hvis du:

  • Trives i en udfordrende og foranderligt arbejdsmiljø
  • Evner at bringe pædagogik og empati ind i din tilgang til patienterne
  • Har erfaring med aftagelig og fast protetik
  • Er samarbejdsvillig og ansvarsbevidst
  • Har lyst til at indgå i et kollegialt fælleskab, der vægter faglig sparring

Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.350 ansatte samt et budget på ca. 2,5 mia. kr. årligt.

De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.

Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området.

Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.

Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste ved Hospitalsenhed Midt, Regional Specialtandpleje.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til:

  • Konstitueret ledende overtandlæge Marianne Jørgensen tlf. 7844 6734

Din ansøgning
Din ansøgning indeholdende autorisationsID skal være os i hænde senest 11.07.21 Ansættelsessamtaler forventes at finde sted hurtigst muligt herefter. Der vil være mulighed for samtale sen eftermiddag under diskretion.

 

Søg stillingen via “Søg job”-knappen

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.