Ambitiøs sundhedsfaglig konsulent til sundheds-, ældre- og socialområdet i Roskilde Kommune

Dette job er udløbet

På såvel sundheds-, ældre- og socialområdet udvikler kommunernes opgaveløsning sig med stigende hast. Antallet af borgere vokser, samarbejdsparterne bliver flere og opgavernes kompleksitet stiger. Det kalder på øget kvalitet, systematik og nytænkning i indsatserne. Derfor søger Sekretariatet Social, Job og Sundhed en faglig funderet sundhedsfaglig konsulent, med en solid erfaring fra og passion for det nære sundhedsvæsen.

Du kommer til at indgå i et ny-fusioneret sekretariat med mange fagligheder og tværgående samarbejder – og i et tæt teamsamarbejde med en anden sundhedsfaglig konsulent, som i dag varetager de sygeplejefaglige indsatser på områderne.

Din profil
Du har en bred sygeplejefaglig baggrund med solid praktisk såvel som teoretisk erfaring. Du kender det nære sundhedsvæsen og har en dybere indsigt i enten det kommunale sundheds-, ældre-, eller socialområde. Du har erfaring med at arbejde med kvalitetsudvikling og patientsikkerhed på et organisatorisk niveau og du brænder for at sætte din viden i spil. Du trives med at være på en arbejdsplads, hvor både det politiske system og hverdagsudfordringerne i driften er tæt på.

Du skal kunne koordinere og skabe sammenspil og sammenhæng på tværs af afdelinger, faggrupper og divergerende meninger og baggrunde. Du har stærke kommunikative kompetencer og har erfaring med formidling af fagligt stof – både i forhold til kolleger, ledere og medarbejder i forskellige dele af organisationen.

Opgaverne på området er i løbende udvikling og du er selv med til at kvalificere prioriteringerne på området.

Følgende opgaver vil dog være gennemgående

 • Udvikling af sygeplejen i forhold til sundhedsfaglig dokumentation og lovgivningen
 • Videreimplementering af Fælles Faglig Sprog 3 (FS3-metoden)
 • Arbejde med KMD Nexus og rådgivning om dokumentationen i systemet
 • Tilsyn
 • Arbejde med patientsikkerhed og støtte op omkring læringen af UTH i egen praksis og tværsektorielt
 • Medicinområdet
 • Kvalitetsudvikling (i 2020 fx VAR og e-læring)

Du skal derfor kunne

 • Udarbejde manualer, instrukser og arbejdsgange vedr. sundhedsfaglige indsatser
 • Udvikle den sundhedsmæssige indsats i forhold til den rehabiliterende tankegang
 • Støtte op omkring projekter – være tovholder på sygeplejeindsatserne, og skabe den røde tråd i indsatserne.
 • Sikre, at de sundhedstilbud, der etableres, opleves som relevante og tilpasset borgere i Roskilde Kommunes botilbud.
 • Være opsøgende i forhold til hvad der sker af tiltag, ny lovgivning og viden på sundheds- ældre og socialområderne nationalt, regionalt, kommunalt og bringe denne viden i spil

Løn- og ansættelsesforhold
Du bliver ansat i Sekretariatet Social, Job og Sundhed og din daglige arbejdsplads vil være sammen med dygtige kolleger, der har det godt sammen og hvor der er rum til sparring og faglige diskussioner. I sekretariatet har vi bl.a. ansvaret for den politiske betjening, økonomistyring, analyser og tværgående projekter, presse og kommunikation, juridisk bistand, IT og digitalisering og øvrig understøttelse af direktørområdet. Vi indgår i et tæt samspil med de andre afdelinger og direktøren, og vi løser tværgående opgaver i direktørområdet og koncernen.

Stillingen er til besættelse den 1 april 2020. Stillingen er på 37 timer ugentlig. Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst og principperne for ny løn. Roskilde Kommune opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Ansøgningsfrist til stillingen er den 16. februar kl. 12.00. 1 og 2 ansættelsesrunder forventes afholdt i hhv. uge 8 og 9.

Mere info
Du kan læse mere om Roskilde Kommune på http://www.roskilde.dk

Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte konsulent Tessa Fleischer på tlf.: 3055 6376 eller til Sekretariatschef Camilla Tanghøj. Har du spørgsmål vedr. den faglige del af jobbet kan der rettes henvendelse til Sundheds- og Omsorgschef Jessie Kjærsgaard.