Ambitiøs sundhedsfaglig konsulent til Sundheds- og Ældreområdet

Dette job er udløbet

Vi søger en dygtig kollega med stærke sygeplejefaglige kompetencer til Sundheds- og Ældreområdet. Vi leder efter dig, som har den nødvendige specialistviden og praksiserfaring, som gør dig i stand til indgå i en vifte af udviklings- og implementeringsopgaver i forhold til dokumentation/FSIII, medicin, tilsyn og sygeplejefaglige procedurer. Du vil blive en central figur og få stor indflydelse på udviklingen af sammenhængende patientforløb og støtte af vores driftsområders løsning af komplekse sygeplejefaglige opgaver på et højt fagligt niveau. Vi ser derfor gerne, at du tidligere har haft fingrene nede i praksis, men nu arbejder med at udvikle klinikken strategisk og organisatorisk, gerne i en udviklingsstab.

Hvem er vi?
Du bliver en del af et dynamisk og fagligt stærkt konsulentteam samlet under sundhedschefen i Social- og Sundhedsforvaltningen. I teamet er der 11 engagerede og dygtige kollegaer, og vi har ofte en travl og omskiftelig hverdag og løser mange forskelligartede opgaver med udgangspunkt i vores sundhedspolitik, strategi for udviklingen af det nære sundhedsvæsen i Gladsaxe og målsætninger for et tæt samarbejde
med regionen om udviklingen af det nære sundhedsvæsen.

Hvad er dine arbejdsopgaver?
Du vil få opgaver med berøringsflader til driftsområderne på ældreområdet, øvrige kommuner i klyngesamarbejdet samt samarbejdspartnere i almen praksis og på Herlev/Gentofte Hospital.

Dine vigtigste opgaver bliver at

  • sikre at dokumentationspraksis er af høj kvalitet, herunder særligt i forhold til medicin samt understøtte arbejdet med fælles sprog III
  • sørge for at læring og viden fra tilsyn bliver implementeret bredt i hele organisationen på ældreområdet
  • udvikle og implementere arbejdsgange i vores EOJ-system NEXUS
  • kvalitetsudvikle sygeplejefaglige opgaver, uanset hvor i organisationen de løses
  • være opsøgende i forhold til hvad der sker af tiltag, ny lovgivning og viden på sundheds- ældre og socialområderne nationalt, regionalt og kommunalt. og bringe denne viden i spil.

Der vil være mulighed for også at komme til at arbejde med andre dele af sundhedsområdet; herunder for eksempel bidrage til udviklingen af sundhedsfaglige indsatser og kapacitetsopbygning på Psykiatri- og Handicapområdet.

Om dig
Du har en bred sygeplejefaglig baggrund med solid praktisk såvel som teoretisk erfaring. Du kender det nære sundhedsvæsen og har en dybere indsigt i enten det kommunale sundheds-, ældre-, eller socialområde. Du har erfaring med at arbejde med kvalitetsudvikling og patientsikkerhed på et organisatorisk niveau, og du brænder for at sætte din viden i spil. Du trives med at være på en arbejdsplads, hvor både det politiske system og hverdagsudfordringerne i driften er tæt på. Vi forventer, at du har et skarpt blik for opdelingen af indsatser efter Serviceloven eller Sundhedsloven. Du er god til at etablere netværk og får energi af at samarbejde med mange forskellige fagpersoner og finde løsninger på tværs. Du har endvidere stærke skriftlige kompetencer. Herudover har du evnerne og lysten til at være et fagligt knudepunkt for patientsikkerhed og sygeplejefaglig udvikling. Desuden trives du med ansvar under fleksible rammer og evner at have mange bolde i luften.

Løn og ansættelsesvilkår
Der er tale om en fuldtidsstilling med gode udviklingsmuligheder. Stillingen er som udgangspunkt indplaceret på senior-/specialkonsulent-niveau. Du får arbejdssted på rådhuset i Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen.
Ansættelse og aflønning sker i henhold til gældende overenskomst og efter principperne om Ny Løn.
Forventet tiltrædelse 1. maj 2020

Yderligere informationer
Hvis du ønsker at høre mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte sundhedschef Steen Rank Petersen på stepet@gladsaxe.dk eller på mobil 29 87 30 78.
Yderligere information om Gladsaxe Kommune og Social- og Sundhedsforvaltningen finder du på kommunens hjemmeside..

Frist
Vi skal have din ansøgning og CV senest 20. marts 2020 kl. 12.00, med henblik på ansættelsessamtaler tirsdag og torsdag i uge 13.

I Gladsaxe Kommune har vi røgfri arbejdstid.