Almen praktiserende læge søges i perioden 1.9.2020-2.10.2020 – Maniitsoq Brænder du for at bruge dine faglige kompetencer? Så kom til Grønlands Venedig!

Dette job er udløbet

Maniitsoq Sundhedscenter
Det grønlandske Sundhedsvæsen er rettet mod sundhedsfremme og forebyggelse. Vores ambition er at alle borgere, uanset om man er bosat i by eller bygd, har adgang til samme tilbud. For at give patienten den bedste behandling og forløb, så samarbejder vi tæt på tværs af faggrupper. Funktionerne udføres i fællesskab med dine lægekollegaer, sygeplejersker, sundhedsplejen, fysioterapeuter og det lokale personale, f.eks. kræver meget af vores arbejde tolkebistand.

Dine arbejdsopgaver

  • Du arbejder primært med almen medicin i ambulatoriet.
  • Du kan forvente indlæggelse og behandling af infektionsmedicinske og psykiske patienter.
  • Af og til udføres der småkirurgiske indgreb, men vi forventer ikke, at du har kirurgiske kompetencer.

Vi tilbyder
Vi har et velfungerende ambulatorium samt skadestue og daglig adgang til laboratorium, røntgen og ultralyd. Foruden det tætte samarbejde med dine kollegaer på sundhedscenteret, så vil du også samarbejde og sparre med rejsende speciallæger inden for et bredt kirurgisk område, medicin, pædiater, psykiater og øre-næse-hals. Når du er i vagt har du ligeledes altid mulighed for at drøfte patientens situation og helbred med overlægerne i Nuuk.

Maniitsoq – Grønlands Venedig
Maniitsoq kaldes på dansk Sukkertoppen, mens byen i folkemunde er døbt Grønlands Venedig pga. skærgårdsområdet og de mange små kanaler i og omkring byen. I vinterperioden danser nordlyset på himlen i imponerende grønne og lilla farver, mens du og familien i weekenderne kan vandre eller stå på ski i de alpine fjelde.

Tiltrædelse: 1. september – 2. oktober 2020
Vikariat

Statsborgerskab
Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at ansættelsen er betinget af gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse.

Løn og ansættelse
Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Læge: Ansættelsen er betinget af, at du kan fremvise gyldig dansk autorisation.

Bolig
Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere, og der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig.

Ansøgning
Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes i PDF-format via www.Gjob.gl

Ansøgningsfrist: 21. februar 2020
Ansættelsessamtaler afholdes løbende

Kontakt
Information om stillingen kan indhentes ved Ledende Regionslæge Helle Olsen på tlf. (+299) 86 42 11 eller på e-mail: HELO@PEQQIK.GL

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse på email: PERSONALE@PEQQIK.GL
Vi modtager kun ansøgninger i PDF-format.