Almen mediciner søges til Klinik for Almen Medicin, Lemvig Ansættelse pr. 1. juni 2020 eller snarest derefter

Dette job er udløbet

Regionsklinikken er åbnet 1. september 2019 i midlertidige, men tidssvarende lokaler, hvor vi fungerer frem til medio 2020. Her vil klinikken flytte til nyindrettede lokaler i det nye Lemvig Sundhedshus sammen med primære kommunale funktioner, laboratorium og røntgenafdeling.

Vi tilbyder dig:

  • En deltidsansættelse 2 dage om ugen med tilknyttet vagtsæt
  • Mulighed for en kombinationsstilling mellem almen medicin/sygehus

Du får mulighed for:

  • At være en aktiv del af en klinik i udvikling
  • At blive en del af et engageret team
  • At udvikle idéer omkring primær sundhedstjeneste
  • At udvikle nye kompetencer via kurser og videreuddannelse

Om Klinik for Almen Medicin:

Der er tilmeldt 3.500 patienter. Der arbejdes med XMO- journalsystem. Organisatorisk er en af lægerne på skift sat til at varetage overvejende akutte patienter. De øvrige læger tilser kun elektive patienter, hvilket giver et minimum af afbrydelser. Der arbejdes i 15 minutters moduler.

Der er to sygeplejersker, hvoraf den ene også er uddannet jordemoder samt farmakononuddannet sekretær.
Klinikken er udstyret med avanceret ultralydsapparatur og tilbyder alle former for POC-ultralydsundersøgelser, herunder mulighed for oplæring for interesserede.

Fagligheden udbygges i nært samarbejde med lægekollegerne i klinikken, Hospitalsenheden Vests øvrige funktioner i Lemvig, hospitalet som helhed og samarbejdspartnere i kommunen

Meget tyder på, at der vil blive behov for en udvidelse af klinikken i løbet af de næste 1-2 år.

På sigt skal klinikken deltage i uddannelsen af nye almen medicinere.

Klinikken er tilknyttet lægevagten i Vestklyngen med to vagtsæt.

Vision og kvalitet:
Regionsklinikken har som vision at leve op til DAK-E`s kvalitetsstandarder for almen praksis.
Klinikken er et spændende udviklingsprojekt omkring patientforløb via tættere samarbejde med kommunale sygeplejersker.
Vi er i gang med at planlægge nye projekter med fremmøde af andre faggrupper ex. fysioterapeuter.

Løn- og ansættelsesvilkår:
Vil ske i henhold til FAS-overenskomst

Ansættelsen er betinget af tilfredsstillende autorisation og børneattest.

Kontakt:
Klinikansvarlig overlæge Bruno Christensen, Klinik for Almen Medicin, Hospitalsenheden Vest, mobil: 2426 4376, mail: bruchr@rm.dk

Ledende overlæge Ulrik Steen, Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering, Hospitalsenheden Vest, mobil: 2961 0872, mail: ulrik.steen@vest.rm.dk

Ansøgningsfristen er torsdag den 16. april 2020.

Stillings- og funktionsbeskrivelse

Læs mere om et job med drive, dygtige kolleger og muligheder på vest.rm.dk/job

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.