Afdelingslægestilling inden for avanceret endourologi ved Urinvejskirurgi, Aarhus Universitetshospital Til dig som vil sætte dit aftryk på udvikling og forskning inden for avanceret endourologi.

Dette job er udløbet

En stilling som afdelingslæge på 37 timer pr. uge er ledig til snarlig besættelse eller efter aftale.

Urinvejskirurgi varetager højt specialiserede funktioner inden for avanceret urologi, børneurologi, dialyse- og transplantationskirurgi i henhold til Sundhedsstyrelsens vejledning. Afdelingen dækker endvidere alle områder af basisurologien.

Urinvejskirurgi på Aarhus Universitetshospital foretager udredning og behandling af patienter med nyre-, øvre urotel-, blære-, penis-, prostata- og testikelkræft samt benign urologi på hovedfunktions-, regions- og højtspecialiseret niveau.

Der ønskes en ansøger, som er speciallæge i urologi med kompetence- og interesseområder inden for udredning og behandling af voksne patienter med maligne og benigne urologiske lidelser. Du vil overvejende blive tilknyttet urologiteamet med tæt samarbejde til Blæreteamet i håndtering af øvre uroteltumorer og andre komplekse problemstillinger hos cystektomerede patienter. Du vil også skulle dække funktioner for andre teams. Dine primære funktioner vil være varetagelse af endourologi herunder stenkirurgi, håndtering af øvre uroteltumorer og strikturer samt klinikrelaterede opgaver overvejende knyttet til urologiteamet.

Din operative aktivitet vil være i Dagkirurgi og OP-Syd 3.

Urinvejskirurgi er førende inden for den ambulante kirurgi, og en stor del af den kirurgiske aktivitet er placeret i vores dagkirurgiske afdeling og i ambulatorier. Som noget nyt er Urinvejskirurgi en væsentlig del af det faglige fællesskab; Klinik For Bækkenbundslidelser herunder Senfølgeklinikken. Vi ser her fortsat  et stort udviklings- og forskningspotentiale og stiler mod nye optimerede behandlingsmodaliteter, som du vil kunne bidrage til.

Lyst til forskning og udvikling vil være et stort plus.

Du skal være villig til at indgå i et travlt tværfagligt og dynamisk team, hvor udredning, behandling og forskning går op i en højere enhed.

Stillingen er forbundet med bagvagt med rådighedstjeneste fra bolig, men der kan blive tale om at blive undtaget for vagt i en periode med henblik på dedikeret uddannelsesforløb.

Ansøgeren bedømmes ud fra de 7 lægeroller. Bedømmelsesskema skal udfyldes og vedlægges ansøgningen og CV og findes her.

Ansættelsen sker med hovedtjeneste indtil videre ved Århus Universitetshospital, Skejby, Urinvejskirurgi og med ambulatorieudetjeneste i Horsens eller Randers.

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Anette Ryslev på 4017 8902 eller på anetrysl@rm.dk.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.