Afdelingslæger til Neurologi, Aarhus Universitetshospital To stillinger som afdelingslæger ved Region Midtjylland med tjeneste ved Neurologi, Aarhus Universitetshospital er ledig til besættelse 1. maj 2022 eller efter nærmere aftale. Stillingerne ønskes besat med en speciallæge i neurologi.

Dette job er udløbet

Den læge som ansættes vil indgå i afdelingens bagvagtslag eller i trombektomivagtlag begge med max. 30 min. tilkald. Det drejer sig om tilstedeværelsesvagt med efterfølgende rådighedsvagt fra bolig alle ugens dage.

Ansøger forventes primært at have en bred interesse for neurologi og have et ønske om og kompetencer til at yde et aktivt bidrag til arbejdet med at udvikle en universitetsafdeling – både internt på hospitalet i samarbejde med andre afdelinger, og i forbindelse med udviklingen af neurologien på tværs af Region Midt. Evner i forhold til forskning, kvalitetsarbejde og udvikling vil blive prioriteret.

Det forventes herudover at ansøger har interesse for og lyst til at bidrage til fortsat faglig og organisatorisk udvikling af afdelingens tilbud til patienter sammen med de tilhørende teams. Det forventes at afdelingslæger har aktivitet inden for min. 2 kerneområder eller kliniske funktioner. Afdelingen har i øjeblikket primært et behov inden for kerneområderne epilepsi og ALS, men aktivitet inden for andre kerneområder kan aftales. Der vil blive lagt vægt på ansøgers evne til at indgå i samarbejde både tværfagligt og i teamsammenhæng. Ansøgeren skal desuden have erfaring med behandling af stroke patienter og opdateret erfaring med varetagelse af trombolyse behandling. Der henvises i øvrigt til nærmere beskrivelse i funktionsbeskrivelsen.

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Trine Tandrup, tlf. nr. 7845 4240.

Ansøgers kvalifikationer vil blive bedømt ud fra de 7 lægeroller. Skema udfyldes som en del af ansøgningsprocessen.

Ansøgningen samt skema til bedømmelse af lægefaglige kompetencer (de 7 lægeroller) sendes til ledende overlæge Trine Tandrup via link i bunden.

Samtales forventes afholdt d. 4. januar 2022.

Ansøgningsfrist d. 12. december 2021.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.