Afdelingslæger til Kriminalforsorgen Syddanmark

Dette job er udløbet

Dedikerede læger søges til to afdelingslægestillinger i en nyoprettet sundhedsenhed i Kriminalforsorgen Syddanmark.

Har du lyst til at gøre en forskel i en organisation i udvikling med en samfundsmæssig vigtig opgave? Så er en ledig stilling som afdelingslæge lige noget for dig!

Kriminalforsorgen Syddanmark søger to afdelingslæger, der skal stå for den lægefaglige betjening af ca. 1300 indsatte i Kriminalforsorgen Syddanmarks fængsler og arresthuse. Sammen skal vi sikre, at indsatte også tilbydes en sundhedsfaglig betjening af høj kvalitet.

Om jobbet

Du vil få indflydelse på udformningen af den fremtidige lægebetjening og planlægningen af den kliniske dagligdag. Din dagligdag vil være afvekslende. Den kan f.eks. starte i Odense arrest, hvor en kroniker skal have fulgt op på diabetes, hvorefter en indsat i Søbysøgård Fængsel er blevet akut dårlig og skal tilses – indimellem vil der være supervision af behandling pr. telefon. Men der vil også være dage, der gør det muligt at fordybe sig fagligt i konkrete problemstillinger.

Du vil indgå i den nyetablerede sundhedsenhed, hvor du i tæt samarbejde med den kliniske overlæge og afdelingssygeplejerske skal være med til at etablere et fagligt miljø, der i samarbejde med Kriminalforsorgens sygeplejersker, lægesekretærer, fængselsbetjente og tilknyttede psykiatere, fysioterapeuter og tandlæger skal sikre en ensartet sundhedsbetjening, med høj faglighed, af de indsatte i Kriminalforsorgen Syddanmarks institutioner.

Sundhedsenheden forestår lægelig udredning og behandling af somatiske og psykiatriske sygdomme, medicinhåndtering samt misbrugs- og substitutionsbehandling.

Der vil være tale om en varieret hverdag med konsultation af indsatte, administrative opgaver, men også med fokus på muligheden for faglig fordybelse og udvikling.

Som afdelingslæge vil du blive forankret i en af de større klinikker i områdets fængsler eller arresthuse. Den ene stilling forventes forankret i de jyske institutioner og den anden i de fynske. Du vil derfor skulle varetage lægebetjeningen af de indsatte på flere matrikler i samarbejde med de enkelte institutioners sygeplejersker og fængselsbetjente.

Vi tilbyder

  • Spændende faglige udfordringer med stor variation i klinikkerne
  • Et lægejob der kan kombineres med hjemmelivet
  • At du bliver en del af en velfungerende sundhedsgruppe, der vægter faglig sparring og kollegialt fællesskab højt
  • Plads til faglig fordybelse og relevant efteruddannelse
  • Sundhedsordning til ansatte

Dine kvalifikationer

Vi kunne godt tænke os, at du opfylder følgende:

  • Du er speciallæge i almen medicin eller har anden relevant speciallægeuddannelse
  • Du har gerne erfaring med/interesse for misbrugsbehandling og/eller psykiatri
  • Er fagligt dygtig og kan arbejde selvstændigt
  • Opsat på godt tværfagligt samarbejde og er indstillet på vidensdeling
  • Du har godt humør, masser af energi og er psykisk robust

Din nye arbejdsplads

Den nye sundhedsenhed etableres for at give sundhedsbetjeningen i Kriminalforsorgen Syddanmark et organisatorisk og fagligt løft, hvor der skal sikres en professionel, omkostningseffektiv og ensartet sundhedsbetjening af høj kvalitet på tværs af kriminalforsorgsområdets mange matrikler med et sammenhængende forløb for en patientgruppe med mange forskellige sundhedsrelaterede behov.

Grundlaget for vores arbejde er Kriminalforsorgens vision om at bringe mennesker sikkert videre til et liv uden kriminalitet og værdien, at balancere kontrol og sikkerhed på den ene side og støtte og motivation på den anden. Vi har fokus på opgaven i centrum, og du vil få kollegaer, der lægger vægt på faglighed, engagement og en humoristisk, uhøjtidelig og åben omgangstone.

Løn- og ansættelsesvilkår

Der er tale om to fuldtidsstillinger til besættelse pr. 1. september 2020 eller efter individuel aftale – eventuelt som et antal deltidsansættelser med en arbejdstid på 15 – 20 timer om ugen.

Løn og ansættelse sker i henhold til den til enhver tid gældende overenskomst for læger i Staten, (pt. overenskomsten af 15. juni 2016 for læger i Staten).

Der må påregnes en vagtforpligtelse efter nærmere aftale.

Ansættelsesområdet er Kriminalforsorgen.

Arbejdsstedet vil være forankret i enten Nyborg Fængsel, Vindingevej 36, 5800 Nyborg, Søbysøgård Fængsel, Søvej 27, Nr. Søby, 5792 Årslev, Sdr. Omme Fængsel, Holdgårdsvej 142, 7260 Sdr. Omme eller Renbæk Fængsel, Renbækvej 12, 6780 Skærbæk.

Det er en forudsætning for ansættelse i en af stillingerne, at såfremt du indkaldes til samtale, giver dit samtykke til at Kriminalforsorgen må indhente og vurdere oplysninger om dig i det Centrale Kriminalregister.

Ansøgning

Stillingerne kan søges via knappen ”Søg job”, hvor du uploader ansøgning, dokumentation for uddannelse, CV og andet relevant materiale senest den 8. juni 2020.

Du bedes i din ansøgning angive i hvilken institution du søger stilling.

Der holdes løbende samtaler med relevante kandidater til stillingerne.

Yderligere oplysninger

Vil du vide mere om Kriminalforsorgen, så tag et kig på vores hjemmeside www.kriminalforsorgen.dk eller ring til klinisk overlæge Bertel Vinten Understrup 7255 8912.

Vi opfordrer alle interesserede uanset alder, køn, race, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge de ledige stillinger.