Afdelingslæger søges til Patologi, Aarhus Universitetshospital På Patologi, Aarhus Universitetshospital søger vi én til to afdelingslæger til ansættelse pr. 1. februar 2020 eller efter aftale.

Dette job er udløbet

Stillingerne er en opnormering som led i en større, målrettet satsning. Vi er interesseret i at høre fra alle kvalificerede ansøgere i patologi. Som afdelingen er organiseret lige nu, har følgende områder behov for flere speciallæger: knogle- og bløddelspatologi, lungepatologi, endokrinpatologi, uropatologi, gynækopatologi og fosterpatologi. Vi forventer, at der gensidigt udvises fleksibilitet, så det samlede hold sættes stærkest muligt på alle opgaver. Vi vil gradvist sikre, at alle speciallæger varetager arbejde indenfor to, evt. tre specialområder og dermed kan dække ind for hinanden for at kunne sikre en robust og fleksibel afvikling af alle afdelingens opgaver.

Generelt
Patologi er en travl og spændende afdeling med ambitioner og plads til nytænkning. Med ca. 140 ansatte, herunder 23 speciallæger (hvor tre er professorer) og ca. 14 yngre læger, er afdelingen en af landets største patologiafdelinger. Aktuelt arbejder vi med udvikling af vores organisation, hvor der sigtes mod at optimere arbejdsprocesser, koordinering og samarbejde for til stadighed at kunne levere svar af højeste kvalitet hurtigst muligt og til tiden.

Patologi sætter altid patienten først, og vi har derfor fokus på stor faglighed, høj kvalitet, teknologisk udvikling og stærkt samarbejde. Vi tilbyder et spændende job, hvor du som en af afdelingens overlæger/afdelingslæger vil få mulighed for at bidrage til udviklingen indenfor alle aspekter af afdelingens hovedopgaver – diagnostik, uddannelse og forskning.

Du skal i samarbejde med afdelingens øvrige ansatte og vores kliniske kolleger sikre kvalitet og udvikling i det daglige diagnostiske arbejde. Du vil også have rig mulighed for at deltage i afdelingens forskning samt undervisning af medicin-, tandlæge- og molekylærmedicinstuderende.

Ny moderne arbejdsplads
I 2017, efter mange år på to matrikler, flyttede vi ind i helt nye, samlede faciliteter på “Det Nye Universitetshospital” i Skejby, hvilket fremmer det daglige samarbejde og udviklingen af faget. Vi har et stort forskningslaboratorium som råder over det nyeste udstyr indenfor digital- og molekylærpatologi. Her foregår afdelingens vidtforgrenede forskning i samarbejde med flere ansatte.

Vores ønsker til dig
Stillingerne ønskes besat af speciallæger i patologisk anatomi og cytologi med bred uddannelse og erfaring inden for specialet. Du må gerne være interesseret i digitalisering, billedanalysemetoder og molekylære patologiske undersøgelser. Vi lægger vægt på gode evner for samarbejde og kommunikation samt beslutningsdygtighed og handlekraft. Du skal være villig til at lade dig bedømme som lektor ved Aarhus Universitet og deltage i afdelingens undervisnings- og forskningsforpligtelser. Stillingen er vagtfri.

Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende autorisation. Skema til faglig bedømmelse kan hentes her og bedes udfyldt.

Yderligere information om stillingen og udlevering af funktionsbeskrivelse kan indhentes hos konstituerede ledende overlæge Marie Louise Jespersen på 2977 7427.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 50, 2019.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.