Afdelingslæger søges til ny sundhedsenhed i Kriminalforsorgen Hovedstaden (Genopslag) Kriminalforsorgen Hovedstaden søger to afdelingslæger (hvoraf den ene er tidsbegrænset), der har lyst til at indgå i en ny model for sundhedsbetjening af indsatte.

Dette job er udløbet

Som vores nye afdelingslæge får du mulighed for at sætte dit præg på den sundhedsfaglige betjening af indsatte i fængsler og arresthuse. Du kommer til at spille en vigtig rolle i arbejdet med at sikre en sundhedsfaglig betjening af høj kvalitet for en patientgruppe med mange forskellige sundhedsrelaterede behov.

Om jobbet
Du bliver en del af en nyetableret sundhedsenhed, som varetager sundhedsbetjeningen af alle indsatte i Kriminalforsorgen Hovedstadens fængsler og arrester. Sundhedsenheden består af en tværfaglig medarbejdergruppe, som du vil arbejde tæt sammen med. Sundhedsenheden ledes af en klinisk overlæge og en administrerende oversygeplejerske.

Sundhedsenheden har hovedklinik på Vestre Fængsel, og det er her fra, at sundhedsbetjeningen udgår. Arbejdsstedet er derfor hovedsageligt Vestre Fængsel, men én til to dage om ugen vil en del af dine arbejdsopgaver være, at løse lægefaglige opgaver på én til to af Kriminalforsorgen Hovedstadens øvrige matrikler. Der er dermed afveksling i opgaverne og mulighed for at sætte dit præg på den fremtidige sundhedsbetjening i Kriminalforsorgen Hovedstaden.

Arbejdstiden er 37 timer fordelt på hverdage fra 08:00- 15:24 eller 08 – 20:00. Der er intet weekend og helligdags-arbejde.

Hvem er du?
Vores nye kollegaer skal gerne trives med at arbejde i et travlt og anderledes miljø med mange forskellige klienter og samarbejdspartnere. Vi ved, at vi kommer længst med, at være positive og kreative i forhold til de sundhedsfaglige opgaver, der skal løses i hverdagen og du skal derfor være god til at se muligheder i stedet for begrænsninger.

Vi kunne godt tænke os, at du opfylder følgende:

  • Du er speciallæge i almen medicin eller har anden relevant speciallægeuddannelse
  • Du er engageret i samfundsforhold og indstillet på at gøre en forskel for de som er på kanten af og på kant med samfundet
  • Du har gerne erfaring med/interesse for misbrugsbehandling og psykiatri
  • Du har meget gerne undervisningserfaring og vil bidrage til undervisningen i Sundhedsenheden
  • Du har godt humør og masser af energi
  • Du har evnen til at samarbejde og du er psykisk robust.

Din nye arbejdsplads
Den nye sundhedsenhed etableres for at give sundhedsbetjeningen i Kriminalforsorgen Hovedstaden et organisatorisk og fagligt løft, hvor der skal sikres sammenhængende forløb for en patientgruppe med mange forskellige sundhedsrelaterede behov.

Grundlaget for vores arbejde er Kriminalforsorgens vision om, at bringe mennesker sikkert videre til et liv uden kriminalitet og værdien at balancere kontrol og sikkerhed på den ene side og støtte og motivation på den anden. Vi har fokus på opgaven i centrum, og du vil få en masse kollegaer, der lægger vægt på faglighed, engagement og en humoristisk, uhøjtidelig og åben omgangstone.

Løn- og ansættelsesvilkår
Der er tale om to stillinger til besættelse snarest muligt. Der er tale om en fastansættelse og tidsbegrænset stilling. Den tidsbegrænsede stilling har en varighed af ca. ét år.

Ansættelse sker i henhold til overenskomsten af 15. juni 2016 for læger i Staten

Ansættelsesområdet er Kriminalforsorgen, og arbejdsstedet er Vestre Fængsel i København. Sundhedsenheden har hovedklinik på Vestre Fængsel, og det er her fra, at sundhedsbetjeningen udgår. Arbejdsstedet er derfor hovedsageligt Vestre Fængsel, men én til to dage om ugen vil en del af dine arbejdsopgaver være, at løse lægefaglige opgaver på én til to af Kriminalforsorgen Hovedstadens øvrige matrikler.

Alle kandidater, som indkaldes til samtale, vil skulle give samtykke til at blive tjekket i det Centrale Kriminalregister.

Ansøgningen
Stillingerne kan søges på www.kriminalforsorgen.dk/karriere/ledige-stillinger

Husk at angive hvilken stilling du søger.

Stillingen søges elektronisk via knappen ”Søg stillingen”.

Ansøgning, CV, dokumentation for uddannelse samt andet relevant materiale skal være modtaget i rekrutteringssystemet senest den 11. oktober 2019.

Send din ansøgning hurtigst muligt, da vi indkalder til samtaler løbende.

Yderligere oplysninger
Vil du vide mere om Kriminalforsorgen, så tag et kig på vores hjemmesider www.kriminalforsorgen.dk og www.kfinfo.dk eller ring til fungerende enhedschef Helle Sylvest Broberg tlf. 72 55 53 35.

Vi opfordrer alle interesserede – uanset alder, køn, race, religion eller etnisk tilhørsforhold – til at søge stillingen.

Kriminalforsorgen Hovedstaden består af Områdekontoret, Transport- og Bevogtningsenheden, 1 åbent fængsel, 7 arresthuse, 1 udrejsecenter, 5 afdelinger i friheden samt 2 pensioner. Området dækker geografisk over København, Vestegnen, Nordsjælland, Bornholm og Færøerne.

Kriminalforsorgen udgør sammen med politiet, anklagemyndigheden og domstolene den udøvende del af det strafferetlige system i Danmark, og har som formål at medvirke til at begrænse kriminaliteten i samfundet. Kriminalforsorgens hovedopgave er at fuldbyrde de straffe, som domstolene idømmer. Det kan enten være frihedsstraf, dvs. fængselsstraf, som udstås i fængsler og arrester, eller tilsynsvirksomhed i forbindelse med prøveløsladelse og betingede domme, herunder samfundstjeneste og fodlænke, som varetages af Kriminalforsorgen i Frihed (KiF). Straffene gennemføres med den nødvendige kontrol og sikkerhed, men også med støtte og motivation, så mennesker bringes sikkert videre til et liv uden kriminalitet. Kriminalforsorgen består af et direktorat og fire områder, der beskæftiger 2800 fængselsbetjente og værkmestre, samt 1800 civile medarbejdere, herunder socialrådgivere, skolelærere, jurister, kontoruddannede og mange andre. Fælles for alle er den strategiske retning om at mindske tilbagefaldet til kriminalitet og skabe tryghed i samfundet.