Afdelingslæger Børn og Unge, Regionshospital Viborg, Hospitalsenheden Midt 2 stillinger som vikar for afdelingslæge/overlæge efter kvalifikationer er ledig til besættelse pr. 1. september 2023 og 1 år frem eller efter aftale.

Dette job er udløbet

Dine kvalifikationer

Du har en speciallægeuddannelse i pædiatri, gerne med eller ønsket om subspecialisering inden for afdelingens arbejdsfelt. Du skal have interesse for at indgå aktivt i afdelingens mange uddannelsesaktiviteter.

Vi kan tilbyde dig et udfordrende og udviklende speciallægejob, hvor du kan være med til at tilrettelægge din hverdag. Vi kan tilbyde en afdeling, hvor vi samarbejder og finder løsninger på tværs af faggrupper. Vi har et godt fagligt miljø, hvor diagnose, behandling og opfølgning er centrale elementer.

Vagt

Børn og Unge har to vagtlag i tilstedeværelsesvagt. I den fælles akutmodtagelse modtages patienterne af børnelæge og specialuddannede børnesygeplejersker. Forvagtslaget består af introduktionslæger, almen blok læger og hoveduddannelseslæger i pædiatri. Bagvagtslaget består af sene hoveduddannelseslæger, afdelingslæger og overlæger.

Om Børn og Unge, Regionshospitalet Viborg Børn og Unge.

Regionshospitalet Viborg er en af fire børneafdelinger i Region Midtjylland, og vi varetager den pædiatriske funktion for over 54.000 børn og unge. Børn og Unge Regionshospitalet Viborg varetager hovedfunktion inden for de almindelige pædiatriske fagområder. Desuden har afdelingen regionsfunktioner indenfor neonatologi, gastroenterologi og neuropædiatri samt højt specialiseret funktion inden for allergologi. Afdelingen har 31 senge og en stor ambulant aktivitet med ca. 13.000 ambulante besøg om året.

Børn og Unge har ca. 120 ansatte. Hospitalsenheden Midt’s overordnede værdier er hjerne, hjerte og vilje, og det forsøger vi at konkretisere. I Børn og Unge betyder det, at vi konstant har fokus på at blive bedre og udvikle os i forhold til patientforløb, så patienten får den bedste og mest kompetente behandling. Det betyder også, at vi samarbejder på tværs af faggrupper, afdelinger og hospitaler. Vi arbejder målrettet med patient-/pårørende-inddragelse.

Om Hospitalsenheden Midt.

Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.200 ansatte samt et budget på ca. 2,3 mia. kr. årligt. De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed med en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland. Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk

Ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til den til enhver tid gældende overenskomst mellem Danske Regioner og Foreningen af yngre læger.

Ansættelse er betinget af tilfredsstillende børneattest.

Yderligere oplysninger om stillingen

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Jens Peter Nielsen på tlf. 21789405.

Ansøgningsfrist

Ansøgningen skal være os i hænde elektronisk senest den 19. juni med dokumentation for uddannelse og spe

Søg stillingen via ”Søg job”-knappen