Afdelingslæger, Akutafdelingen Vi søger visionære afdelingslæger til Akutafdelingen.

Ansøgningsfrist: 13/04/2023 Regionshospitalet Gødstrup

Regionshospitalet Gødstrup

Akutafdelingen

Akutafdelingen er den bærende konstruktion for hospitalet i Gødstrup. Derfor søger vi visionære afdelingslæger, der vil være med til at udvikle akutmedicin som fagområde og optimere vores arbejdsgange i Gødstrup.

Hjørnestenen i vores virke er ”Patienten først”. Dette skal underbygges i teamwork, flow og høje faglige kompetencer hos både læger og sygeplejersker. Noget, vi forventer, du vil være med til at udvikle.

Vi forventer også, at du er engageret og vil deltage i udviklingen af det akademiske miljø for speciallæger med erfaring og interesse i akutmedicin. Du skal være rollemodel for de yngre læger, så de får lyst til at uddanne sig inden for akutmedicin.

I Akutafdelingen arbejder vi målrettet med at skabe en høj faglig standard i modtagelsen af den akutte patient. Vi har aktive forskningsprojekter i akutmodtagelsen, som skal sikre en mere evidensbaseret behandling. Vi forsøger konstant at udvikle akutmodtagelsen og medarbejderne indenfor 3 kategorier: Klinisk arbejde, forskning og uddannelse. Disse 3 fokuspunkter skal sikre hurtig og effektiv diagnosticering af den uafklarede patient, som kommer i akutafdelingen.

Du forventes at tage aktivt del i en målrettet indsats for, at akutmodtagelsen i Gødstrup udvikler sig til en vidensbank for udvikling og organisering af akutmodtagelser. Du skal have gå-på-mod og gerne en masse idéer til udviklingen af akutmodtagelsen.

Du bliver en del af et fagligt inspirerende miljø, hvor initiativer gror, og hvor din udvikling af faget har potentiale til at sprede sig til resten af landet.

Akutafdelingen i Gødstrup har p.t. ca. 250 ansatte og lægeholdet i afdelingen består af:

  • 1 cheflæge (vakant – ansættelsesproces er i gang)
  • 18 speciallæger herunder 14 læger med speciale i akutmedicin samt 3 i ortopædi
  • 3 meritlæger i akutmedicin
  • 8 hoveduddannelseslæger i akutmedicin– indgår i et mellemvagts-lag
  • 6 introlæger i akutmedicin – indgår i et mellemvagts-lag,
  • 20-22 reservelæger i klinisk basis læge uddannelsesstilling
  • 6 reservelæger i hoveduddannelse til almen medicin, som har 6 måneder af deres uddannelse i en akutmodtagelse – indgår i et mellemvagts-lag

Vagt

Speciallægerne indgår i vagtarbejde uden for almindeligt dagarbejde i form af tilstedeværelsesvagt, der omfatter arbejde i Akutmodtagelsens 6 zoner.

Vi arbejder typisk i følgende vagttyper: kl. 8-18 samt kl. 17-8.30 i zonerne.

Vi er 2 speciallæger om natten og 2-3 speciallæger om dagen i bagvagtslaget.

Lægelige kvalifikationer

De faglige kvalifikationer skal matche den opgavebeskrivelse, der fremgår af funktions- og opgavebeskrivelsen. Det er ikke et krav, at du har speciale i akutmedicin, men du skal naturligvis være villig til at uddanne dig inden for området.

Praktiske oplysninger

Du kan få yderligere information om:

  • Stillingen i ”stillings- og funktionsbeskrivelsen” på nedenstående link
  • Hospitalsenheden Vest på www.vest.rm.dk

Har vi fanget din interesse, er du velkommen til at kontakte chefsygeplejerske Mette Norup Frøjk på tlf. 4023 6179, mail: metfro@rm.dk eller akutlæge Anders Jørgensen på mail: andejo@rm.dk

Ansættelse er betinget af en tilfredsstillende børneattest og autorisation.

Du kan søge jobbet online ved at klikke på ”Søg job”. Vedhæft din ansøgning og dit CV.

                                           

Ansøgningsfrist: den 13. april 2023.

Tiltrædelse: Efter nærmere aftale. Gerne den 1. maj eller snarest muligt herefter.

Ansættelsessamtale: Forventes afholdt i løbet af uge 16.

Arbejdssted: Akutafdelingen, Regionshospitalet Gødstrup

Stillings- og funktionsbeskrivelse:

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Søg stillingen via “søg job”-knappen.