Afdelingslæger, Akutafdelingen, Regionshospitalet Herning, Hospitalsenheden Vest Vi søger visionære afdelingslæger til Akutafdelingen, som ønsker at være en del af et fagligt ambitiøst fællesskab ved indgangen til akuthospitalet i Gødstrup

Dette job er udløbet

Akutafdelingen er den bærende konstruktion for det nye hospital i Gødstrup, indgangen til akuthospitalet. Lige nu modtager vi alle akutte patienter undtagen medicinske børn, fødende kvinder, urologiske og neurologisk patienter som lægegruppe. Akutafdelingen er blandt de meget udviklede akutafdelinger i landet ift. at have udrullet akutkonceptet, det kræver mandskab herunder speciallæger med flair, interesse og nerve for at arbejde i det akutmedicinske felt. Derfor søger vi interesserede, ambitiøse og visionære speciallæger i akutmedicin og speciallæger i ortopædi, organkirurgi eller et intern medicinsk speciale, som ønsker at fungere i en akutafdeling og ift. sidstnævnte at specialisere sig til akutmediciner på sigt. Vi ønsker at ansætte speciallæger, der vil være med til at udvikle akutmedicin som fagområde og optimere vores arbejdsgange på vej mod Gødstrup, hvor en sprit ny moderne akutafdeling venter os.

Hjørnestenen i vores virke er ”Patienten først”. Dette skal underbygges i tværfagligt, teamwork, flowstyring, proces og forløbsledelse, koordinering af store og små kliniknære projekter og høje faglige kompetencer hos både læger og sygeplejersker. Noget, vi forventer, du vil være med til at udvikle og give følgeskab.

Vi forventer også, at du er engageret og vil deltage i udviklingen af det akademiske miljø for speciallæger med erfaring, uddannelsesiver og interesse i akutmedicin. Du skal være rollemodel for de yngre læger, så de får lyst til at uddanne sig inden for akutmedicin.

Regionshospitalet Gødstrup er næsten opført og fra 31. januar 2022- 7. marts 2022 samler Hospitalsenheden Vest sine nuværende matrikler i det innovative og bæredygtige hospital i Gødstrup.
I Akutafdelingen arbejder vi målrettet med at skabe en høj faglig standard i modtagelsen af den akutte patient. Vi har aktive forskningsprojekter i akutmodtagelsen, som skal sikre en mere evidensbaseret behandling. Vi forsøger konstant at udvikle akutmodtagelsen og medarbejderne indenfor 3 kategorier: Klinisk arbejde, forskning og uddannelse. Disse 3 fokuspunkter skal sikre hurtig og effektiv diagnosticering af den uafklarede akutte patient og behandling af høj kvalitet.
Det forventes, at du tager aktivt del i en målrettet indsats for, at akutmodtagelsen i Gødstrup fortsat udvikler sig til at bidrage til en fælles vidensbank for udvikling og organisering af akutmodtagelser nationalt. Du skal have gå-på-mod og gerne idéer til udviklingen af akutafdelingen, så vi står top-tunet på Akuthospitalet i Gødstrup og følger denne retning.

Til gengæld tilbyder vi et splinternyt Akuthospital, som er klar til indflytning fra Herning 7. marts 2022. Du bliver af en del historisk begivenhed under fusionen og et fagligt inspirerende miljø, hvor initiativer gror, og hvor vores udvikling af faget har potentiale til at sprede sig til resten af landet.

Akutafdelingen i Hospitalsenhed Vest har p.t. ca. 250 ansatte og lægeholdet i afdelingen består af:

 • 1 ledende overlæge,
 • 15 speciallæger herunder 13 læger med speciale i akutmedicin samt 2 under uddannelse til specialet.
 • 2 1. Reservelæger under uddannelse til det svenske speciale akutsjukvård.
 • 2 1. Reservelæger i uklassificerede stillinger mhp. indtræden i introduktionsstilling.
 • 2 hoveduddannelseslæger i akutmedicin – indgår i et mellemvagts-lag
 • 8 introlæger i akutmedicin – indgår i et mellemvagts-lag,
 • 20-24 reservelæger i klinisk basis læge uddannelsesstilling,
 • 8-10 reservelæger i hoveduddannelse til almen medicin, som har 6 måneder af deres uddannelse i en akutmodtagelse – indgår i et mellemvagts-lag.
 • Kbu-vikarer af varierende størrelse nu her 2-4
 • Et stud. med. præ-kbu vikarhold med særlig interesse for akutmedicin, aktuelt 4.

Vagt
Speciallægerne indgår i vagtarbejde uden for almindeligt dagarbejde i form af 8-skiftet tilstedeværelsesvagt, der omfatter arbejde i Akutmodtagelsens 7 zoner. Vagterne består af dagvagter, sweeper aftenvagter og nattevagter.

Lægelige kvalifikationer
De faglige kvalifikationer skal matche den opgavebeskrivelse, der fremgår af funktions- og opgavebeskrivelsen. Det er ikke et krav, at du har speciale i akutmedicin, men du skal naturligvis være villig til at uddanne dig inden for akutmedicin gennem en meritstilling, som vi hjælper dig med at få på plads.

Hvor mange afdelingslægestillinger har vi til jer?
Vi ønsker at besætte 4 afdelingslægestillinger.

Vi har flere gaver til dig:

 • Vi vil tilbyde dig at blive specialiseret i akutmedicin over typisk 3 år, hvor du vil arbejde i vores akutafdeling og på Gødstrup alle 3 år. Du vil få en specialiseret uddannelse som sammen med dit oprindelige speciale vil gøre dig til en særlig dygtig afdelingslæge.
 • For dig, der er akutlæge i forvejen, har vi et særligt fokus på at udarbejde et videreuddannelsescurriculum, så du kan opleve, at du flytter dig hele lægelivet i den retning, du føler dig særlig dedikeret for, hvilket er afgørende for trivsel.
 • Du vil blive en del af et lægehold og en akutafdeling, der er pionerafdeling i Danmark, når det handler om at have udrullet akutkonceptet, hvorfor du vil opleve at blive en del af hold særligt dedikerede læger.
 • Du vil blive en del af akut fællesskab, som går sammen efter bolden og løsning af hovedopgaven. Et fælleskab, som har fokus på udvikling af uddannelsesområdet, opgavekoordineringen, social kapital og medarbejder-inddragelse.
 • Hvis du har flair og interesse for ledelse kan vi hjælpe dig med at ansøge om optagelse på en lederuddannelse for afdelingslæger.

Mulighed for projekt arbejde og forskning
Vi har en forskningsansvarlig overlæge, som kan hjælpe dig med at igangsætte små og store projekter. Vi har en idebank med forskningsprojekter, som du vil kunne få mulighed for at dykke ned i og se, om der er et område for dig:  fx anvendelse af akut ultralyd, akut kirurgiske patientforløb, etablering af en geriatrisk team funktion, håndtering af sårbare patienter og den akutte psykiatriske patient.  

Praktiske oplysninger
Du kan få yderligere information om:

Har vi fanget din interesse, og har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte ledende overlæge Dea Kehler på tlf. 24841477 eller mail deasad@rm.dk

Ansættelse er betinget af en tilfredsstillende børneattest og autorisation.

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.

Du kan søge jobbet (online på www.vest.rm.dk)  ved at klikke på ”Søg job”. Vedhæft din ansøgning og dit CV.
                                           
Ansøgningsfrist: mandag den 15. november 2021.

Tiltrædelse: 1. december 2021 eller efter aftale.

Ansættelsessamtale: Ca. 1 uge efter ansøgningsfristens udløb (uge 46).

Arbejdssted: Akutafdelingen, Hospitalsenheden Vest, Regionshospitalet Herning frem til 7. marts 2022, hvorefter vi flytter i vores moderne akutafdeling på Gødstrup.

Læs mere om et job med drive, dygtige kolleger og muligheder på vest.rm.dk/job

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.