Afdelingslæge ved Røntgen og Skanning, Aarhus Universitetshospital. Ved Røntgen og Skanning afsnit 1-2-3, er en stilling som afdelingslæge ledig til besættelse pr. 1. oktober 2022, eller efter aftale.

Dette job er udløbet

Stillingen er tilknyttet det muskuloskeletale team. Arbejdsområderne er primært muskuloskeletal radiologi, hvor der vil være mulighed for yderligere subspecialisering. Det muskuloskeletale team arbejder med alle områder af diagnostik indenfor knogler og øvrige bevægeapparat. Der beskrives således røntgen, CT og MR indenfor det muskuloskeletale område. Der laves MR-artrografier og udføres mange UL-skanninger inkl. UL-vejledte punkturer/biopsier. Indenfor CT-intervention udføres CT-vejledte biopsier samt CT-vejledte RFA-behandlinger og blokader.

De kliniske samarbejdspartnere er kolleger fra forskellige områder: Indenfor de ortopædkirurgiske subspecialer drejer det sig om idræt, børneortopædi (herunder dysplasi udredning) fod, skulder/albue, hånd, hofte, knæ, fod, ryg og ortopædkirurgisk infektionssektor og ortopædkirurgisk rekonstruktionskirurgi. Vi varetager den højt specialiserede funktion med sarkomdiagnostik i samarbejde med sygehusets øvrige sarkomgruppe. Endvidere er der et omfattende både klinisk og forskningsmæssigt samarbejde med AUH’s ortopædkirurger, reumatologer samt børneafdelingen incl. børne rheumatologerne .

Det faglige ansvar for multitraume CT-skanninger fra AUH’s traumecenter og øvrige akutte skader hører ligeledes under gruppens arbejde.

Stillingen ønskes besat med en speciallæge i diagnostisk radiologi. Det forventes at ansøgeren har interesse for muskuloskeletal radiologi.

Stillingen er som udgangspunkt med vagtforpligtelse i 7-skiftet bagvagt. Tilstedeværelse efterfulgt af rådighed fra kl. 23. Der er mulighed for hjemmearbejdsstation.

Der tilbydes arbejde i en lægegruppe, der vægter høj faglighed og godt og interessant samarbejde med de kliniske afdelinger. Det er vores holdning at det tværfaglige samarbejde, både klinisk og forskningsmæssigt, er meget vigtigt. Vi har et godt arbejdsmiljø, er fleksible og har plads til spørgsmål, god dialog og oplæring alle læger imellem, – på alle niveauer.

Det skal være fagligt spændende, meningsfuldt og godt at gå på arbejde her. Vi har et godt samarbejde med de øvrige faggrupper på vores afsnit. Vi synes om diagnostiske udfordringer og udnytter gerne vores faglige netværk nationalt og internationalt, hvis der er brug for det.

Stillings- og funktionsbeskrivelse kan findes her

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation.

Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes ved henvendelse til afsnitsleder overlæge, ph.d. Lise Loft Nagel, lisenage@rm.dk, tlf. 2499 4975 eller cheflæge Vibeke Fink-Jensen, vibfin@rm.dk , tlf. 2475 1179.

Det er en forudsætning for ansættelsen, at der kan dokumenteres kompetencer indenfor den medicinske ekspert, kommunikation, samarbejde, akademiker og professionel.
Den faglige bedømmelse sker på baggrund af ansøgerens oplysninger om egne kompetencer indenfor hvert af de syv lægelige kompetenceområder.

Ansøgningsfrist 30. juni 2022
Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 33.

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.