Afdelingslæge ved Mave- og Tarmkirurgi, Aarhus Universitetshospital Ved Mave- og Tarmkirurgi, Aarhus Universitetshospital, er en stilling som afdelingslæge ledig til besættelse pr. 1. september 2022 eller efter aftale.

Dette job er udløbet

Vi tilbyder et spændende job, hvor du tilknyttes det kolorektale team og skal primært deltage i udredning og behandling af patienter med avanceret kolorektal cancer.

Mave- og Tarmkirurgi varetager alle funktioner inden for det mavetarmkirurgiske område, inklusive de højt specialiserede funktioner, som er organiseret i teams. Herudover varetager afdelingen på hovedfunktionsniveau, et bredt udsnit af generelle kirurgiske lidelser i mave-tarmkanalen samt alle akutte funktioner. Endvidere indgår afdelingen i varetagelsen af Vestdansk Blødningscenter og Traumeteamet. Akut og Traumefunktionen er organiseret i eget Akutte kirurgiske team.

Modtagelsen af de akutte kirurgiske patienter håndteres primært i regi af den Fælles Akutafdeling.

Stillingen ønskes besat med en speciallæge i kirurgi, og der ønskes en tilknytning til det kolorektale team, hvorfor du gerne må dokumentere interesse og viden inden for dette område.

Afdelingen har en stor forskningsaktivitet, som ledes af afdelingens tre professorer. Der vil således være gode muligheder for forskning.

Vagtfunktionen vil på ansættelsestidspunktet være 10-12 skiftet tilstedeværelsesvagt, med to-holds drift på hverdage og 1-holdsdrift på lørdag-søndage og helligdage. Herudover er der en 10-12 skiftet dagtjeneste 09.00-15.00 lørdag-søndage samt helligdage.

Funktions- og stillingsbeskrivelse kan hentes her.

Ansøgers kvalifikationer vil blive bedømt ud fra de 7 lægeroller. Skema kan hentes her og bedes udfyldt.

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til cheflæge Charlotte Buchard på 2044 7004 eller på chanoe@rm.dk eller chefsygeplejerske Lene Rindom på 2159 2109 eller på lenrin@rm.dk.

Ansøgningen samt relevante bilag skal være modtaget senest den 31. juli 2022. Ansættelsessamtale stiles mod afholdelse i uge 33, 2022.

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Søg stillingen via “søg job”-knappen.