Afdelingslæge ved Lungesygdomme, Aarhus Universitetshospital En stilling som afdelingslæge ved Lungesygdomme, Aarhus Universitetshospital, er ledig til besættelse 1. marts 2024 eller derefter.

Dette job er udløbet

Lungesygdomme, AUH er specialafdeling for lungemedicin og allergologi, og varetager regions- og højt specialiserede funktioner for specialets patienter. Herudover har afdelingen basisfunktion inden for lungemedicin. Lungesygdomme, AUH er den mest komplette lungemedicinske afdeling i Danmark, idet afdelingen fagligt rummer højt specialiserede funktioner inden for dyspnøudredning, allergologi, interstitielle lungesygdomme samt udredning til og kontrol af lungetransplanterede.

Herudover varetager afdelingen alle basis- og regionsfunktioner, herunder lungekræftudredning. Afdelingen er kendt for sin høje faglighed, sit høje niveau inden for udvikling og iværksættelse af nye funktioner, sin høje status inden for forskning såvel læge- og sygeplejefagligt samt sit gode arbejdsmiljø. Den faglige og udviklingsmæssige status er internationalt anerkendt, og Lungesygdomme på AUH er således nummer 79 på Newsweeks liste over de bedste lungemedicinske afdelinger i verden.

Afdelingen har tæt samarbejde med en række kliniske og tværgående afdelinger og med primærsektoren, som medvirker i en koordineret indsats for gode og sammenhængende patientforløb. Afdelingen råder over et engageret, kompetent personale samt avanceret teknologi og udstyr til behandling, forskning og uddannelse.

 

Afdelingen har et tæt og etableret samarbejde med Akutafdelingen hospitalet og varetager vagtfunktion på alle medicinske niveauer.

 

Stillingen er fuldtids med en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på 37 timer. En del af arbejdstiden (forventeligt max. halvdelen) henlægges til dag, aften og nattjeneste i Akutafdelingen mhp. diagnostik og behandling af patienter med akutte intern medicinske problemstillinger. Resten af arbejdstiden er i Lungesygdomme, hvor stillingen er med al funktionstid i Center for Sjældne Lungesygdomme.

Det forventes, at afdelingslægen er forsknings- og udviklingsorienteret.

Ansøgers kvalifikationer vil blive bedømt ud fra de 7 lægeroller.

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til cheflæge Pernille Hauschildt, tlf. 7846 2076. Læs mere i stillings- og funktionsbeskrivelsen

Ansøgning med oplysning om uddannelse, undervisningserfaring og videnskabelig produktion sendes online.

Ansøgningsfrist 11. juni 2023.

Søg stillingen via ”Søg job”-knappen