Afdelingslæge ved Lever-Mave- og Tarmsygdomme, Aarhus Universitetshospital med Hepatologisk fokus Ved Lever-, Mave- og Tarmsygdomme, Århus Universitetshospital er en stilling som afdelingslæge ledig til besættelse 1. november 2021.

Dette job er udløbet

Afdelingen er en intern medicinsk afdeling med højtspecialiserede funktioner og regionsfunktioner indenfor hepatologi og gastroenterologi. Afdelingen har et sengeafsnit med 26 senge med 2.400 årlige indlæggelser, heraf 90% specialepatienter. Der er stor daghospital/ambulant virksomhed med 19.000 årlige besøg.

Stillingen ønskes besat med en speciallæge i Intern Medicin: Gastroenterologi og Hepatologi eller tilsvarende. Afdelingslægen skal i sit kliniske virke kunne deltage i afdelingens samlede aktiviteter, herunder sengeafsnit, daghospital, ambulatorium og vagtarbejde. Afdelingslægen vil særligt få ansvar indenfor hepatologiske problemstillinger, men vil deltage i et bredt udsnit af afdelingens funktioner. Nærmere beskrivelse af stillingens indhold kan ses i den vedhæftede funktionsbeskrivelse.

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation.

Nærmere oplysninger herunder stillings- og funktionsbeskrivelse kan fås ved henvendelse til sekretær Malene Møller Staal på Malene.Staal@aarhus.rm.dk eller ledende overlæge Peter Ott på 7846 3826, på 4019 3826 eller på peterott@rm.dk.

Eventuelle referencepersoner bedes anført i ansøgningen.

Sammen med ansøgningen skal der fremsendes et CV samt et udfyldt skema til bedømmelse af lægefaglige kompetencer.  Ansøgeren bedes i bedømmelsesskemaet forholde sig specifikt til og beskrive egne kvalifikationer og kompetencer såvel indenfor ansvarsområdet som generelt indenfor speciallægens 7 roller. Der skal anvendes særligt skema, der tilgås i forbindelse med ansøgningsproceduren

Ansøgningsfristen er den 27. september 2021.

Søg stillingen via “Søg job”-knappen

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.