Afdelingslæge ved Kirurgi, Regionshospitalet Horsens En stilling som afdelingslæge ved Kirurgi, på Regionshospitalet Horsens, ønskes besat af en speciallæge i kirurgi per 1. april 2020, eller efter aftale.

Dette job er udløbet

Du har interesse inden for både åben og laparoskopisk kirurgi samt endoskopi. Du forventes at deltage i afdelingens almindelige drift. Primær tilknytning til gruppen for øvre benign kirurgi, herunder herniekirurgi.

Du er et positivt og fleksibelt menneske med gode samarbejds- og kommunikationsevner. Du har undervisningserfaring og interesse for yngre lægers uddannelse samt tværfagligt samarbejde. Vi har et højt fagligt niveau i afdelingen, og prioriterer uddannelse højt.

Afdelingen har i mange år specialiseret sig i herniekirurgi, og varetager behandlingen af komplicerede hernier for hele Region Midtjylland, og vi har fået tildelt regionsfunktionen vedr. behandlingen af gigant- og parastomihernier i henhold til Specialeplanen for Kirurgi.

Akut kirurgi er en betydelig del af Kirurgis aktivitet og der ønskes en afdelingslæge, der eventuelt har interesse heri.

Afdelingen varetager akut (~4000 ptt/år) og elektiv udredning og behandling af alle sygdomme inden for det gastroenterologiske område, fraset rektum-og mamma-kirurgi. Vores specielle indsatsområder er den mini-invasive, laparoskopiske kirurgi, hvor især colon-, galde- og herniekirurgien er i fokus. Afdelingen har i en årrække arbejdet med laparoskopisk stenfjernelse i koledokus og er primus motor i udrulningen af denne behandling i Danmark.

Kirurgien består af to afsnit med i alt 35 senge, et ambulatorium samt en stomiklinik. På hospitalets Dagkirurgiske og Endoskopiske Center udføres en betydelig mængde ambulante kirurgiske operationer (~1500/år) og skopier (~14.000/år).

I forbindelse med udvidelsen af Regionshospitalet Horsens er der bygget et nyt hus, hvis faciliteter bl.a. omfatter opbygning af en Perioperativ Enhed, en helt ny operationsgang og nye sengeafsnit til Kirurgien.

Regionshospitalet er kontakthospital for Horsens, Hedensted, Odder og Skanderborg Kommuner svarende til en befolkning på ca. 220.000. Optageområdet for endoskopier inkluderer også Aarhus Kommune.
 
Regionshospitalet Horsens – en attraktiv arbejdsplads:
Regionshospitalet Horsens har en størrelse og kultur, hvor der er kort vej fra tanke til handling. Samtidig er helheden i fokus, og der er et tæt og tværfagligt samarbejde på tværs af hospitalets afdelinger. Afdelingerne hjælper hinanden til at nå deres mål og løfter i flok.

Regionshospitalet Horsens er et innovativt akuthospital, der satser meget på at være med i front med IT, patientflow og patientsikkerhed til gavn for patienter og medarbejdere.
 
Ansættelsesvilkår:
Afdelingslægen indgår i 9-skiftet bagvagt med vagtforpligtelse på tjenestested.

Ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Foreningen af Yngre Læger.

Se funktionsbeskrivelse.
 
Ansøgning
Ansøgning struktureres omkring speciallægens 7 roller. En forudsætning for ansættelse ved Regionshospitalet Horsens er i øvrigt, at der gives samtykke til indhentelse af børneattest, og at denne er tilfredsstillende, samt tilfredsstillende autorisation.

Ansøgning fremsendes elektronisk,
Ansøgningsfristen er den 24. januar 2020
Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 5, 2020.
 
Yderligere oplysninger:
Henvendelse til ledende overlæge Jørn Selling Rasmussen:
Tel. +45 7842 6207

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.