Afdelingslæge ved Akutafdelingen, Aarhus Universitetshospital Brænder du for de akutte patienter? Trives du i en afdeling, hvor ikke to dage er ens? Har du lyst til at arbejde i en af Danmarks største, nyeste og mest ambitiøse akutafdelinger? - Så er du måske vores nye afdelingslæge!

Ansøgningsfrist: 19/06/2023 Aarhus Universitetshospital

Akutafdelingen er en afdeling i hjertet af Aarhus Universitetshospital; den er indgangsdøren for langt største delen af de akutte patienter. Her tager vi os af visitation, modtagelse og behandling. Vi er 14 akutlæger i afdelingen og sammen arbejder vi i et dynamisk miljø med patienten og fagligheden i fokus. Vi har et godt og tæt samarbejde med alle husets specialer.

Vi er en ambitiøs afdeling med en høj faglighed og med det nye speciale i akutmedicin, vil afdelingen som Universitetsafdeling og Traumecenter, komme til at spille en central rolle i den nye speciallægeuddannelse.

Lige nu tilbyder vi en stilling som afdelingslæge i en nybygget ambitiøs universitetsafdeling, til besættelse i pr. 1. august 2022 eller efter nærmere aftale.

I Akutafdelingen skaber vi resultater gennem samarbejde.
I vores afdeling bliver du en del af en homogen akutlægegruppe og af et rigtig godt tværfagligt samarbejde. Du vil indgå i det lægefaglige kollegium, der på døgnbasis varetager opgaven som Akutafdelingens speciallæge i front. Du kommer til at møde engagerede kolleger, der samarbejder på tværs af alle faggrupper om at modtage den akutte patient i en organisatorisk velfungerende afdeling.

De faglige udfordringer er brede og veksler fra helt akutte livstruende tilstande til mere generelle henvendelser om lette symptomer. Når vi modtager de mest syge eller svært tilskadekomne patienter har vi klare retningslinjer for samarbejdet omkring de akutte patienter og særlige teams, der kan tilkaldes fra andre afdelinger. Det giver mulighed for hurtig og kompetent hjælp ved modtagelse af de mest syge og svært tilskadekomne patienter.

Som læge i Akutafdelingen skal du fungere som en del af hospitalets akutkoordination. Her indtager du en væsentlig organisatorisk rolle i koordinering og udnyttelse af det samlede hospitals ressourcer ved modtagelse af akutte patienter.

Vi har den højeste faglighed
Uddannelse og supervision er en central og vigtig del af arbejdet, og som akutlæge skal du være en rollemodel og kulturskabende for de nyuddannede læger. I Akutafdelingen har vi et godt undervisningsmiljø for læger under uddannelseSundhedsstyrelsen har i deres inspektorrapport kaldt det “excellent og af høj standard“.

Afdelingen har uddannelsessøgende læger ansat i KBU-stillinger, introduktionsstillinger i Akutmedicin og læger i hoveduddannelse til Akut Medicin og Almen Medicin.

Kvalifikationer og kompetencer 

 • Speciallæge i Akutmedicin eller andet akut relevant speciale, for eksempel kirurgi, anæstesi, onkologi, almen medicin eller et internt medicinsk speciale.
 • Bred klinisk erfaring inden for modtagelse og behandling af akutte patienter
 • Erfaring som leder af mindre behandlerteams
 • Erfaring med udarbejdelse af instrukser og retningslinjer
 • Evne til at samarbejde på tværs af fag og specialer.

Vi forventer at du

 • har lyst til faglig og personlig udfordring og udvikling
 • har gode kommunikative og pædagogiske evner
 • har lyst til at indgå i forsknings- og kvalitets projekter
 • er en god og kulturskabende rollemodel
 • arbejder patientsikkert og sætter patientens behov i centrum.

Vi tilbyder

 • en afdeling med et velfungerede tværfagligt samarbejde og en ambition om at være landets førende akutafdeling
 • et udfordrende og spændende job, hvor du vil få et medansvar for udviklingen inden for det akutmedicinske speciale
 • et godt og inspirerende arbejdsmiljø med gode muligheder for personlig uddannelse og udvikling med fokus på akutmedicinske kompetencer
 • en merituddannelse til speciallæge i akutmedicin.

Akutafdeling på AUH
Aarhus Universitetshospital er regionens største akuthospital. Akutafdelingen modtager patienter fra et område med 400.000 borgere og er traumecenter for hele regionen. Afdelingen består aktuelt af skadestue, traumecenter, akutafsnit med i alt 40 senge, lægevagt, Hospitalsvisitation, Center for Voldtægtsofre og Center for Akutforskning.

 • Traumecenteret modtager akut kritisk syge patienter og traumepatienter på højt specialiseret niveau. Desuden varetager Traumecenteret beredskabsfunktion ved storulykker, koordinering af meldte patienter på vej og akutsygehusets sengekapacitet.
 • Skadestuen modtager og behandler akut opståede skader og rummer tillige lægevagtens call center og konsultation.
 • Akut Voksenafsnit modtager uafklarede medicinske, ortopædkirurgiske og kirurgiske patienter til korttidsindlæggelse.
 • Akut Børneafsnit med tilknyttede børnelæger.
 • Akut Psykiatri med tilknyttede psykiatere.
 • Hospitalsvisitationen visiterer alle akutte patienter til Aarhus Universitetshospital.

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation. Ansøgers kvalifikationer vil blive bedømt ud fra de 7 lægeroller. Skema udfyldes som en del af ansøgningsprocessen.

Vil du høre mere om stillingen 
Kontakt specialkonsulent Jeannie Rumph på 7845 0299 eller på jearum@rm.dk for stillingens funktionsbeskrivelse eller kontakt ledende overlæge Ole Mølgaard på olemoe@rm.dk for yderligere information.

Ansøgningsfristen er den  19. juni 2022. Ansættelsessamtaler afholdes mandag den 27. juni 2022.

Søg stillingen via ”Søg job”-knappen