Afdelingslæge, Urinvejskirurgisk Afdeling, Regionshospitalet Gødstrup Er du den speciallæge i urologi, som vi søger?

Dette job er udløbet

Urinvejskirurgisk afd. U regionshospitalet Gødstrup (RHG) er en afdeling i vækst, og vi mangler en speciallæge kollega til vores engagerede læger i afdelingen. Det vil være at foretrække, om der er interesse i prostatacancer og forskning.

Vi leder efter en speciallæge med interesse i prostatacancer, da vi har ledig plads i vores prostatateam. I afdelingen varetages pakkeudredningsforløb med fusionsbiopsi, primær operation i form af radikal prostatectomi, samt varetagelse af den både basale og avancerede medicinske behandling af ikke helbredelige c. prostata patienter. Stillingen vil således indebære varetagelse af udredning, behandling primært, men også behandling sekundært af denne type patienter. Dette inkluderer varetagelse af og deltagelse i MDT samt den generelle involvering og interesse i kontinuerligt at forbedre vores patientforløb for denne gruppe af patienter. Dette vil ofte foregå i samarbejde med vores forløbskoordinatorer.

Til vores terminale cancer forløb har vi i år ansat en palliationslæge, som i samarbejde med vores urologer varetager basal palliation.

Det forventes, at ansøger også varetager basal urologi, da stillingen er vagtbærende.

Sekundært har vi i afdelingen et ønske om at blive stærkere på forsknings fronten, så det vil være en fordel om ansøger har interesse i dette.

 

Vi kan tilbyde en ansættelse, hvor behovet for tid til forskning tilgodeses.

Vi har derudover i afdelingen en stor interesse i uddannelse og udvikling. Det vil derfor være en forudsætning, at der også er en interesse i at uddanne vores yngre kolleger.

MEN vi har også en interesse i dig. Vi arbejder lige nu på at opnå en bedre balance mellem lægers arbejdsliv og privatliv. Vi forsøger bl.a. at imødekomme individuelle behov i forhold til vagtplanlægning, og arbejdssted.

 

Afdelingen har været under forandring de seneste år, da vi i 2019 fusionerede med afdelingen fra Viborg som øgede vores optageområde med ca 80% til et befolkningsunderlag på ca. 520.000 borgere.

 

Derudover sker der flere organisatoriske ændringer på baggrund af vores flytning til Gødstrup, hvor vi landede i februar ’22.

Ud over vores faste base i RHG har vi en stor udefunktion i Viborg, hvor der både er ambulant og operativ aktivitet. Der foregår også en del uddannelse af yngre læger på Viborg matriklen.

 

Vi står midt i et generationsskifte, og derfor er der muligheder for mere end en kombination af de kompetencer, du kan bidrage med.

 

Det, vi ønsker os:

 • en speciallæge med høj faglighed, drive og engagement i sit virke
 • stabil, ansvarlig og ærlig
 • lyst til at uddanne yngre kollegaer – også medicinstuderende
 • positivt bidrag til vores fortsatte forandringer i forbindelse med vores nye hospital i Gødstrup
 • gode samarbejdsevner med en positiv og humoristisk tilgang til tingene – og dermed bidragende aktivt til et godt arbejdsmiljø i afdelingen
 • at du evner en åben og respektfuld kommunikation

 

Det, vi kan tilbyde:

 • en fuldtids vagtbærende stilling
 • gode kollegaer med høj faglighed og en erfaren medarbejderstab
 • forståelse for at imødekomme individuelle behov i forhold til vagtplanlægning
 • være med til at formgive vores nye afdeling i Gødstrup
 • en afdeling hvor der ikke er langt fra ide til handling

 

Stillingen ønskes besat pr. 1. maj 2023 eller efter aftale.

Ansøgere bør i ansøgningen forholde sig til ‘de 7 lægeroller’, og bør i videst muligt omfang dokumentere sine kvalifikationer indenfor disse områder.

 

Regionshospitalet Gødstrup (RHG)

RHG består af følgende afdelinger: Medicinsk, Onkologi, Kirurgi, Urologi, Ortopædi, Ergo-fysioterapi, Anæstesi, Gynækologi/obstetrik, Jordemodervæsenet, Pædiatri, Nuklear, Røntgen, Neurologi, Øre-næse-hals, Øjen, Klinisk biokemi, Klinisk immunologi, Klinisk mikrobiologi, Patologi og Arbejdsmedicin.

Urinvejskirurgisk Afdeling, RHG

Urinvejskirurgisk Afdeling ledes i fællesskab af den cheflægen og chefsygeplejersken. Cheflægen fastsætter efter samråd med afdelingens øvrige overlæger retningslinjer for visitation, diagnostik, behandling og lægelige uddannelsesopgaver.

 

Urinvejskirurgisk Afdeling, RHG, varetager urologien for den vestlige del af Region Midtjylland, hvor der er et befolkningsunderlag på ca. 520.000 borgere.

Afdelingen har udefunktion med både ambulant og dagkirurgisk aktivitet 5 dage i ugen på Hospitalsenheden Midt i Viborg. Der samarbejdes med Operation og Intensiv afdelingen, Kvindesygdomme og Fødsler, Akutafdelingen, Røntgen og Scanning, Blodprøver og Biokemi og Fysiologisk Klinik på både Viborg, Holstebro og Herning matriklen.

 

Urinvejskirurgisk Afdeling råder aktuelt over 19 heldøgnssenge, et 5 -dages afsnit og et ambulatorium med aktivitet i både Gødstrup og Viborg. I Gødstrup er der tilknyttet et urodynamisk laboratorium. Afdelingens forskningsaktivitet koordineres i samspil mellem professor (til stede en gang/uge) projektsygeplejersken. Urinvejskirurgisk Afdeling disponerer vanligvis i Gødstrup over 23 operationslejer pr. uge på den samlede centrale og dagkirurgiske operationsgang. På Viborg matriklen disponerer afdelingen vanligvis over 5 dagkirurgiske lejer pr. uge og et ESWL leje/uge. Afdelingens samlede aktivitet er med baggrund i fusion, overgang til LPR3 og Covid-19, samt flytning til RHG endnu ikke fuldt afklaret, men der er en forventning om en årlig aktivitet på ca. 5.000 udskrivninger, ca. 7.500 operationer og ca. 27.000 ambulante besøg.

 

Urinvejskirurgisk Afdeling varetager alle typer basale urologiske patienter.

Urinvejskirurgisk Afdeling varetager regionsfunktionen for ESWL og har alle modaliteter tilgængelige i forhold til stenbehandling incl. PNL.

Urinvejskirurgisk Afdeling samarbejder med Urinvejskirurgisk Afdeling, Århus Universitetshospital med etableret formaliseret samarbejde om udredning og tilstræbt kurativ behandling af prostatacancer herunder den radikale prostatektomi og med regionsfunktion for nyrecancerkirurgi.

Urinvejskirurgisk Afdeling varetager almindelig børneurologi.

 

Afdelingen varetager en uddannelse af læger – og andre faggrupper. Afdelingen har 3. semester medicinstuderende på kandidat delen og til denne funktion er tilknyttet UPL funktionen udgående fra Århus Universitet. Uddannelsesopgaven KBU, intro og alle dele af hoveduddannelsen.

Til afdelingen er knyttet et professorat og kliniske lektorater.

 

Lægenormering

Afdelingen er bemandet med 1 cheflæge, 2 ledende overlæger, 1/5 professor, 8 overlæger, 5 afdelingslæger og ca. 20 uddannelseslæger bestående af hoveduddannelseslæger i både 1., 2. og 3. del af deres hoveduddannelse, introduktionslæger og 2 klinisk basisuddannelseslæger i deres 1. del af uddannelsen.

Der er i afdelingen for- mellem – og bagvagtslag.

Forvagtslaget fungerer med delt vagt. Mellemvagten (sweeper) er i dagstiden alle hverdage og lørdage. Bagvagtslaget er bestående af 3. dels hoveduddannelses læger og speciallæger. 10 mands rul med tilkald.

 

Ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området. Ansættelsen sker ved Region Midtjylland RHG, Urinvejskirurgisk Afdeling.

Der er udetjeneste på Viborg matriklen.

Stillingen er vagtbærende.

 

Flere oplysninger

Ønsker du yderligere information, er du velkommen til at ringe til cheflæge Maiken M Howard, RHG,  mobil 23669505 eller via mail: Maiken.howard@rm.dk

Ansættelse er betinget af en urologisk speciallæge autorisation og tilfredsstillende børneattest.

 

Stillings- og funktionsbeskrivelse

 

Ansøgningsfrist

Du kan søge jobbet online ved at klikke på “Send ansøgning”. Vedhæft din ansøgning og dit CV.

Ansøgningen skal være os i hænde senest den 24. februar 2023.

Samtaler: afholdes den 7. marts 2023

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Søg stillingen via “søg job”-knappen.