Afdelingslæge til Vidensformidling og Læring

Dette job er udløbet

Brænder du for at gøre det mere sikkert at være patient? Har du lyst til at bruge din kliniske indsigt og viden i samarbejde med klinikere, myndigheder og kollegaer til at understøtte læring i det danske sundhedsvæsen? Er du en god formidler, der ikke er bange for at stille sig op foran andre læger? Er du en holdspiller, der trives med tværfagligt samarbejde i en sundhedsfaglig og politisk hverdag? Så er du måske vores nye afdelingslæge i Vidensformidling og Læring i Styrelsen for Patientsikkerhed.

Om os
I Vidensformidling og Læring arbejder vi med indsamling af viden og formidling til sundhedspersoner, så patientsikkerheden kan forbedres gennem læring. Vi er 17 medarbejdere og 1 studentermedhjælper i et kontor med en stor faglig bredde. Vi dækker alle opgaver fra IT-udvikling af Dansk Patientsikkerhedsdatabase, sundhedsfaglige vurderinger af utilsigtede hændelser til alle varianter af læringsindsatser som for eksempel webinarer, messer, e-learning, film og pjecer. Sammen har vi mange forskellige kompetencer, og vi bruger dem på kryds og tværs – også med vores kollegaer i resten af styrelsen.

Dit arbejde
Dine primære arbejdsopgaver vil være:

 • Identificering af områder, der kan være til fare for patientsikkerheden
 • Udvikling af læringsindsatser
 • interessenthåndtering
 • Projektledelse
 • Kvalificering af analyser af utilsigtede hændelser

Din uddannelse og erfaring
Vi forventer, at du er uddannet speciallæge i samfundsmedicin eller lignende og har minimum et par års klinisk erfaring. Har du desuden administrativ erfaring og/eller erfaring med at arbejde projektorienteret, er det en fordel.

Herudover forventer vi, at du:

 • er engageret
 • er god til både selvstændige opgaver og opgaveløsning i teams
 • har interesse for patientsikkerhed og forebyggelse af fejl
 • er effektiv og grundig
 • er innovativ
 • har interesse for formidling

Vi tilbyder
Vi kan tilbyde en udfordrende hverdag i en behagelig og kollegial stemning. Vi har flekstidsaftale, og du har gode muligheder for at planlægge din arbejdstid.

Om ansættelsen
Du bliver ansat som afdelingslæge efter gældende overenskomst mellem Finansministeriet og Yngre Læger.

Ansættelse som afdelingslæge forudsætter speciallægeanerkendelse.

Kontakt os gerne
Få mere at vide om stillingen ved at ringe til kontorchef, overlæge Lena Graversen, tlf. 27 32 19 24, eller sektionsleder Camilla Rønnov Molin, tlf. 93 51 84 83.

Generelt om styrelsen
I Styrelsen for Patientsikkerhed arbejder vi for, at det er trygt at være patient. Vores ambition er at skabe værdi i udviklingen af et sikkert og lærende sundhedsvæsen. Styrelsen for Patientsikkerhed fører det overordnede tilsyn med sundhedsforholdene og den sundhedsfaglige virksomhed på sundhedsområdet. Styrelsen bistår desuden sundheds- og ældreministeren med den centrale forvaltning af forhold vedrørende patienters sikkerhed og forhold vedrørende læring i sundhedsvæsenet.

Vi fører tilsyn med behandlingssteder og sundhedspersoner, og vi autoriserer sundhedspersoner. Vi administrerer desuden rapporteringssystemet om utilsigtede hændelser i sundhedsvæsenet, ligesom vi administrerer EU-reglerne om sygesikring ved behandling i udlandet.

På det grundlag bidrager vi til, at sundhedsvæsenet lærer af fejl og forebygger gentagelser.

Vi er mere end 500 medarbejdere og har tilknyttet sagkyndige konsulenter. Styrelsen dækker hele landet og har enheder i København, Kolding, Randers og på Færøerne.

Styrelsen for Patientsikkerhed har røgfri arbejdstid.

Vi opfordrer alle interesserede til at søge stillingen – uanset alder, køn, religion, handicap, etnisk baggrund.